Cursussen SonenBreugelVerbindt in samenwerking met de Bibliotheek

Cursussen starten weer ik oktober!

Samen met Bibliotheek Dommeldal en de gemeente Son en Breugel verzorgt SonenBreugelVerbindt 2 computercursussen voor beginners om te leren omgaan met de computer en internet (Klik & Tik de Basis) en voor meer gevorderden om digitaal met de overheid contact te leggen (Klik & Tik internet en e-overheid). De cursussen zijn gratis voor inwoners van Son en Breugel en worden groepsgewijs gegeven in de Bibliotheek in het Vestzaktheater.

Klik &Tik de Basis

Een cursus voor beginners waarin u de basisbeginselen leert van de computer, zoals o.a. het gebruik van het toetsenbord en de muis. Verder leert u de eerste beginselen over hoe u het internet opgaat. De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur op de woensdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur in de Bibliotheek.
Voor méér informatie en aanmelden klik op de afbeelding rechts.
U kunt daarvoor ook bellen naar de bibliotheek telefoon 0499 473033 of aan de balie van de bibliotheek een aanmeldingsformulier invullen en inleveren.

Klik & Tik internet en e-overheid

Een cursus waarin u o.a. uw vaardigheden om het internet op te gaan verder verbetert. U leert ook hoe u het internet kunt gebruiken om interessante en nuttige informatie te zoeken en te vinden. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan hoe u digitaal contact legt en zaken regelt met de lokale en landelijke overheid. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van DigiD. Als u nog geen DigiD heeft, helpen wij u persoonlijk met de aanvraag.
De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur op de donderdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur in de Bibliotheek.

Voor méér informatie en aanmelden klik op de afbeelding rechts.
U kunt daarvoor ook bellen naar de bibliotheek telefoon 0499 473033 of aan de balie van de bibliotheek een aanmeldingsformulier invullen en inleveren.

Klik & Tik de tablet

In deze cursus leert u de basis van het werken met een tablet, zoals aanzetten, opladen, vegen, typen en oefenen met internet, e-mailen en foto's maken. Verder wordt er ook aandacht geschonken aan veiligheid op het internet en het gebruik van Wifi buitenshuis.

Er zijn twee soorten tablets: Android tablets (bijvoorbeeld van Samsung of Lenovo) en iPad tablets. Die zijn altijd van Apple.

Hoewel er veel overeenkomsten zijn, zijn er ook belangrijke verschillen. We willen daarom aparte cursussen aan gaan bieden voor beide soorten.

De bedoeling is dat we in 6 bijeenkomsten van 2 uur met maximaal 10 deelnemers de verschillende onderwerpen gaan toelichten. De deelnemers kunnen met hun eigen tablet zelf tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten en vervolgens, na iedere bijeenkomst, ook thuis oefenen met een speciaal oefenprogramma genaamd: Klik & Tik de Tablet. Ter ondersteuning krijgen de deelnemers daar ook een werkboek bij met uitleg, extra tips en oefeningen.
Het is natuurlijk wel belangrijk dat u al een tablet heeft of er binnenkort een aan gaat schaffen. Zonder tablet is het niet zinvol om de cursus te volgen, omdat thuis oefenen en op die manier vertrouwd raken met de tablet essentieel is.

Tijdens de bijeenkomsten worden de deelnemers begeleid door ervaren begeleiders die u persoonlijk op weg helpen als u vragen heeft of vastloopt.
Natuurlijk nemen we tijdens de bijeenkomsten ook ruim de tijd voor een kop koffie of thee.

De cursus is, dankzij de gemeente, geheel gratis en wordt gegeven door vrijwilligers van SonenBreugelVerbindt in nauwe samenwerking met Bibliotheek Dommeldal, die deze cursus faciliteert. De bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek in het Vestzaktheater.
Afhankelijk van de belangstelling zullen we de cursus zo vaak als nodig is herhalen.

Zoals het er nu naar uitziet zal de eerste cursus starten in oktober. 

U kunt zich telefonisch aanmelden bij de Bibliotheek in Son en Breugel, telefoon 0499 473033, of schriftelijk met een aanmeldingsformulier wat te verkrijgen is bij de balie van de Bibliotheek.

Computerspreekuur

U ervaart het steeds vaker aan den lijve: het gebruik van de computer, tablet of smartphone is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook de landelijke en lokale overheden en de gezondheidszorg dwingen ons bijna om digitale middelen en het internet te gebruiken om toegang te krijgen tot hun diensten. Recente voorbeelden zijn natuurlijk het maken van een afspraak voor een coronatest of vaccinatie en het aanvragen van de coronapas met QR-code.
Ook de huisartsen stimuleren het gebruik van digitale middelen om bijvoorbeeld afspraken te maken, medicijnen te bestellen of voor een consult.

Al deze toepassingen roepen bij veel mensen, met name senioren, heel veel vragen en problemen op en in veel gevallen is het voor hen dan ook onmogelijk om die problemen zelfstandig op te lossen. En dit stopt niet, sterker nog het wordt steeds complexer.

Voor al deze mensen houden wij vanaf 13 oktober ieder week computerspreekuur.

Plaats: Vestzaktheater, na de ingang meteen links
Tijd:     Iedere woensdag van 16:00 tot 17:30 uur

U kunt terecht met vragen over:
het gebruik van computer, tablet en smartphone,
het gebruik van nationale en lokale overheidsdiensten,
het gebruik van het huisartsenportaal (MijnGezondheid.net, MedGemak)
het verkrijgen van de coronapas,
het maken van een griepprikafspraak bij de huisarts
en nog veel meer.

Eventueel kunnen wij u adviseren over het volgen van een (gratis) cursus in samenwerking met SonenBreugelVerbindt en de Bibliotheek.

Een afspraak maken is niet nodig, u kunt zo binnenlopen. En het is gratis!

Zie ook de aankondigingen in o.a. de MooiSonenBreugelkrant, de website van SonenBreugelVerbindt en de website en nieuwsbrief van Bibliotheek Dommeldal. U kunt voor méér informatie ook gewoon naar de Bibliotheek in het Vestzaktheater gaan.

MijnGezondheid.net

De huisartsen van Son en Breugel gebruiken sinds 2019 het digitale patiëntenportaal MijnGezondheid.net.  Klik op het logo rechts voor méér informatie en aanmelden voor workshops.