Dorpsgids van Son en Breugel

Terug

Organisatie: Beheer-en Activiteiten Commissie Kiosk BACK

De kiosk-commissie is een vrijwilligersgroep bestaande uit 5 personen die elk jaar weer hun best doet om een aantrekkelijk programma samen te stellen voor onze mooie kiosk De Sonnestrael.

Eenieder kan een optreden aanvragen aan deze commissie, de kiosk kan niet zomaar op eigen initiatief gebruikt worden omdat er optredens gepland kunnen staan.

Men kan in principe van 30 april t/m 1 oktober gebruik maken van de kiosk, elke dag van de week, zolang er maar geen andere centrumactiviteiten gepland staan .

Er zijn stoelen te regelen en de kiosk kan voor de helft afgeschermd worden met eigen schermen.

Voor geluid kan gezorgd worden voor eigen kosten of een kleine bijdrage van de kioskcommissie.

PR kan ook geregeld worden via de commissie.

Evenementen gaan alleen door met goed weer!
Vestiging 5691 AA, Son en Breugel
Contact louwersineke@hotmail.com
Beheer-en Activiteiten Commissie Kiosk BACK