Dorpsgids van Son en Breugel

Terug

Organisatie: J.C. Oase

OASE (officieel: Stichting Jongerensociëteit Het Krutje)

Geschiedenis

Oase is een jongerencentrum dat zijn oorsprong kent in 1958 door de oprichting van de K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd) afdeling Son en Breugel, na bisschoppelijke goedkeuring van de statuten. In 1959 werd ook de vrouwelijke tak opgericht middels de V.K.A.J. (Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd). In 1965 werd de scheiding van jongens en meisjes zo langzamerhand als onacceptabel ervaren, vandaar dat de Vereniging voor Katholiek Werkende Jongeren werd opgericht. Tot 1965 was het jongerencentrum gehuisvest in het parochiehuis onder de vleugels van de kerk. Met het bikken van 40.000 stenen afkomstig van sloophuizen uit Son, werd door veel vrijwilligers eigenhandig een start gemaakt met de bouw van eigen onderkomen: Gebouw Oase. In 1974 werd de rechtspersoonlijkheid omgezet in Stichting Jongerensociëteit Het Krutje. Het gebouw van Oase is tot 1981 eigendom van de kerk geweest, hierna is het gebouw door de stichting overgekocht. In 2008 heeft het jongerencentrum haar 50 jarig jubileum gevierd, iets waar we als vrijwilligers trots op zijn.Doelstelling

In de statuten staat “De stichting stelt zich ten doel het scheppen van mogelijkheden tot ontspanning, ontwikkeling en algemene vorming voor de jeugd”. Feitelijk betekend het dat de stichting zich inzet voor ontspanning van de jeugd. De stichting organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd zoals soosavonden, weerbaarheidstrainingen, gameavonden, , diskjockeyconcours, toneellessen, zumba-lessen, weerbaarheidtrainingen, activiteiten op Koninginnedag, een sport en speldag (Zomerspektakel), dansles en ga zo maar door. Natuurlijk kan een belangrijk onderdeel van de stichting hierbij niet ontbreken en dat is de jeugdcarnavalsvereniging de Dommelsoppers met de dansgroepen, een jeugdprins en jeugdprinses met hun eigen raad van elf.Vrijwilligers

Natuurlijk kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden zonder de inzet van vrijwilligers, want Oase is geen bedrijf met werknemers in dienst die betaald worden voor hun werk. Iedereen is wel ergens goed in en brengt die kwaliteiten mee om het voor de jeugd zo aangenaam mogelijk te maken. Niet alleen voor de activiteiten maken we gebruik van vrijwilligers, maar ook zo veel als mogelijk voor het onderhoud van het gebouw, het maken van decorstukken, het werven van sponsors en het bestuurlijk overleg met andere verenigingen en het gemeente bestuur. Momenteel zijn er zo’n 120 vrijwilligers in de diverse leeftijdsgroepen actief binnen het jongerencentrum. Zelfs nog vrijwilligers vanaf het begin, maar ook vrijwilligers die vroeger als kind zijn ontspanning zocht in het jongerencentrum.Gebouw

Het gebouw dateert uit 1965 en dit was inmiddels aan het gebouw ook te zien. Vanaf 2009 zijn we gestart met renovatie van het gebouw. Vrijwilligers zijn hier stapsgewijs mee bezig en inmiddels zijn de toiletten, de keuken, de bar, het plafond en de vloer in de zaal gerenoveerd. Natuurlijk was dit zonder de hulp van alle sponsors niet mogelijk geweest. Natuurlijk staat er nog meer op het programma om het gebouw voor de komende jaren weer optimaal te krijgen.
Vestiging 5691 AA, Son en Breugel
Contact info@jc-oase.nl
Website http://www.jc-oase.nl
J.C. Oase