Dorpsgids van Son en Breugel

Terug

Organisatie: Impegno

Impegno biedt tijdelijke zorg aan mensen en gezinnen met flinke psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt of het gezin toe en we laten niet snel los.

Wat biedt impegno?
- Individuele begeleiding (geen leeftijdsgrenzen)
- Individuele behandeling (geen minimumleeftijd, maximumleeftijd 64 jaar)
- Groepsbehandeling
- Gezinsondersteuning, voor gezinnen met minimaal 1 thuiswonend kind (dit is altijd onderdeel van een behandeltraject)

Omdat elke hulpvraag anders is, werken de begeleiders, behandelaars (psychologen) en gezinscoaches nauw samen om aan te sluiten bij de betreffende vraag.

Begeleiding heeft betrekking op minstens twee van de volgende leefgebieden: psychisch functioneren, huisvesting, financiën, dagbesteding, zingeving, sociaal functioneren, praktisch functioneren en lichamelijk functioneren.
Impegno richt zich daarnaast op gespecialiseerde behandeling voor mensen met psychiatrische problematiek. Hierbij valt te denken aan aandachtstekortstoornissen (waaronder ADHD), gedragsstoornissen, kortdurende psychotische stoornis.
Vestiging Sint Philomenastraat 11/13, 5622 CG, Eindhoven
Contact 040 2180002   j.vanderpas@impegno.nl
Website http://www.impegno.nl/nl/buurtteams/zuidoost-brabant
Impegno