Dorpsgids van Son en Breugel

Terug

Organisatie: CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname)

Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) is hét loket voor alle vragen die u hebt op het gebied van wonen, welzijn en (jeugd)zorg. Aan de Europalaan 2 werken alle professionele sociaal-maatschappelijke diensten samen onder één dak.

Als u of een van uw kinderen of andere gezinsleden extra ondersteuning nodig heeft, kunt u hier terecht met uw vraag. Samen met u zoeken we de beste hulp op basis van de volgende uitgangspunten:
- uw eigen kracht (wat kunt u zelf doen?) en die van uw omgeving (familie, vrienden, buren)
- u krijgt één contactpersoon
- u hoeft maar één keer uw gegevens te verstrekken
- één ondersteuningsplan op maat; ook bij meerdere hulpvragen

De balie van het CMD is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.
Heeft u een afspraak buiten de openingstijden van de balie? Dan kunt u zich melden aan de voordeur. U wordt opgehaald door degene waarmee u een afspraak heeft.

Voor spoedeisende jeugdzorg kunt u, buiten kantoortijden, contact opnemen met BJZ Spoedeisende Zorg op tel.nr 0880 - 666 999.
Vestiging Europalaan 2, 5691EN, Son en Breugel
Postadres Postbus 8, 5691AL, Son en Breugel
Contact 0499-491491   cmd@sonenbreugel.nl
Website http://www.sonenbreugel.nl/cmd


CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname)


Organisatie boven: