Dorpsgids van Son en Breugel

Organisatie: BijnaThuisHuis Son en Breugel

Het Bijna Thuis Huis is een kleinschalige voorziening waar zorg wordt geboden aan inwoners van Son en Breugel in hun laatste levensfase.
Vestiging Vinklaan 2, 5691VJ, Son en Breugel
Contact 0499-465211   bthsonenbreugel@gmail.com
Website http://www.bijnathuishuissonenbreugel.nl


BijnaThuisHuis Son en Breugel