Sporten vanaf 29 april voor kinderen en jongeren

Vanaf vandaag, woensdag 29 april, mogen kinderen en jeugdigen onder voorwaarden weer in groepsverband sporten.


Wij informeren jullie omdat jullie eigenaar/gebruiker zijn van een buitensportaccommodatie, of omdat jullie je richten op kinderen en/of jeugdigen (verenigingen/onderwijs) of op een andere wijze iets voor deze doelgroep(en) betekenen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jeugdigen weer met elkaar buiten kunnen gaan sporten. Maar we vinden het nog belangrijker dat dat op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.

Voorwaarden en richtlijnen
Van de Vereniging Sport en Gemeenten hebben wij informatie gekregen over de wijze waarop activiteiten weer kunnen worden opgestart. Deze informatie treffen jullie in de bijlage aan (2 mailberichten en 2-pdf bestanden). Mijn verzoek is om deze informatie goed door te nemen, intern te bespreken en passende maatregelen te nemen.
Graag vooral jullie aandacht voor de bijlagen bij de mail van 24 april van de Vereniging Sport en gemeenten (deze zijn als pdf-bestand bijgevoegd) :
1. Protocol "Verantwoord sporten"
2. Handreiking ‘Opstarten met buurtsportcoaches en COVID-19'

Wij volgen de adviezen van de Vereniging Sport en Gemeenten en stellen vooralsnog geen extra voorwaarden Wel vragen wij extra aandacht voor de volgende punten:

  • Maak een plan voor de wijze waarop je de activiteiten wilt aanbieden en uitvoeren. Daarbij kan je gebruik maken van de informatie van de Vereniging Sport en Gemeenten, en ook van de informatie van de landelijke sportbonden en koepelorganisaties.
  • We vragen jullie om jullie plan met ons te delen (graag mailen naar f.das@sonenbreugel.nl)  zodat wij een beeld hebben of het plan ook voldoet. Dan zorgen wij ervoor dat ook andere initiatiefnemers kunnen leren van jullie plan en aanpak. Wanneer daar bezwaren tegen zijn dan horen we dat graag.
  • Wanneer je van een accommodatie gebruik wilt maken waarvan je zelf niet de eigenaar of hoofdgebruiker bent, stem dat dan van te voren af.
  • Stel als eigenaar/hoofdgebruiker je accommodatie ook ter beschikking aan anderen.
  • Geef ook niet-leden de mogelijkheid om van het aanbod gebruik te maken. Dat is een mooi gebaar in deze bijzondere situatie. Wellicht houd je er ook nieuwe leden aan over.

Wij vertrouwen op jullie medewerking.

Overzicht op Sonenbreugelverbindt.nl
Wij vragen de medewerking van iedereen die activiteiten organiseert of gaat organiseren bij het samenstellen van een overzicht. Voor jeugdigen, ouders en voor jullie zelf, lijkt het ons handig dat er een overzicht van het aanbod komt. SonenBreugelVerbindt.nl is bereid om op hun website een overzicht samen te stellen.
We denken aan een overzicht met de volgende informatie:
- activiteit
- doelgroep (leeftijd en leden/niet-leden)
- locatie
- tijdstip
- maximum aantal deelnemers
-  eventueel eigen bijdrage niet-leden
- contactpersoon en toezichthouder
- verenigingsplan/activiteitenplan

Het is uiteraard aan jullie zelf of jullie de activiteiten op de website van SonenBreugelVerbindt.nl willen publiceren. Voor plaatsing van de informatie op SonenBreugelVerbindt.nl kunnen jullie contact opnemen met Maurice Peters maurice@sonenbreugelverbindt.nl

Ondersteuning
Wanneer jullie behoefte hebben aan praktische ondersteuning, kunnen jullie contact opnemen met de Lev-groep. Jongeren werker Ali Al Zubaidi fungeert als aanspreekpunt. Ali is bereikbaar via ali.alzubaidi@levgroep.nl
Voor andere vormen van ondersteuning kunnen jullie contact opnemen met mijn collega Jeroen Dings via j.dings@sonenbreugel.nl