CMD plein

CMD plein

Inkomen: Participatiewet

Inkomen: Participatiewet

Sinds 2015 geldt de nieuwe Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand(WWB). De Wet sociale werkvoorzieningen(Wsw) en een groot deel van de Wajong. De gemeente voert de Participatiewet uit en is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van een grote groep mensen bij het vinden van werk: mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidsbeperking, werkzoekende jongeren en mensen die een arbeidsmatige dagbesteding willen. De gemeente zorgt voor een uitkering als dat nodig is.

Ondersteuning nodig bij het zoeken naar werk:

  • Mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar werk of arbeidsmatige dagbesteding, kunnen terecht bij het Werkbedrijf
  • Jongeren met een beperking die ondersteuning zoeken bij werk opleiding of uitkering, gaan naar het Jongerenloket van het Werkbedrijf

Recht op berekening van uitkering

  • Mensen die een Wajong-uitkering aanvragen, krijgen deze alleen als zij langdurig en volledig arbeidsongeschikt zijn.
  • Wanneer twee of meer meerderjarige personen in dezelfde woning wonen, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van hun uitkering.
  • De uitkering van een alleenstaande ouder is gelijk aan die van een alleenstaande. Voor alleenstaande ouders die aan de voorwaarden voldoen wordt het kindgebonden budget verhoogd met een alleenstaande toeslag. De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget uit.
  • De Participatiewet is streng voor mensen die zich niet aan de arbeidsverplichtingen houden. Wie onvoldoende zijn best doet, krijgt een lagere of helemaal geen uitkering.

Rechten en verplichtingen binnen de participatiewet

U hebt niet alleen rechten maar ook verplichtingen als u gebruik maakt van de participatiewet. Lees de Informatiefolder Participatiewet zorgvuldig door.

Belangrijke aandachtspunten bij de uitvoering van de Participatiewet

  • Wij sporen mensen met een uitkering aan om actief mee te doen in de samenleving en vooral ook om een nieuwe baan te vinden.
  • We kijken ook beter naar iedere individuele situatie en passen de uitkering daarop aan.

Vragen over de Participatiewet

U kunt voor al uw vragen terecht bij de consulenten Werk en Inkomen in het CMD.  U kunt hiervoor rechtstreeks bellen met 0499-491470.
Meer informatie over de Participatiewet vindt u ook op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet

CMD Europalaan 2 5691 EN Son en Breugel Telefoonnummer: 0499 – 491 470 E-mail: cmd@sonenbreugel.nl