Jeugdhulp

Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente vanaf 2015 alle soorten jeugd- en opvoedhulp regelen.

De gemeente wordt verantwoordelijk voor:

 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Aanpak van kindermishandeling
 • Geestelijke gezondheidszorg (jeugd-GGZ)
 • JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)
 • Dagbehandeling of behandeling met verblijf voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking of psychische stoornis
 • Begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening
 • Ambulante jeugdzorg (o.a. dyslectie)
 • Vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.
 • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat blijft hetzelfde?

 • Wie nu jeugdhulp krijgt, of op de wachtlijst staat bij een jeugdzorginstelling, krijgt in 2015 dezelfde hulp bij dezelfde behandelaar of organisatie.
 • Voor pleegzorg geldt dit tot en met 2021 (indien nodig).
 • Persoonsgebonden budgetten blijven ook bestaan.
 • Bij (milde) dyslexie krijgt u ondersteuning via school (regulier onderwijs); bij zware dyslexie noemen we dat ernstige enkelvoudige dyslexie, en dat valt onder specialistische ggz, waarvoor u ondersteuning kunt vragen in samenspraak met het CMD en de school.

Wijzigingen in 2015:

 • Degenen die een gezin doorverwijzen naar jeugdhulp zijn nog steeds (huis)artsen, en medische specialisten. Ook het CMD kan doorverwijzen. Zij maken samen met het gezin een plan.
 • Vanaf 2015 zijn er geen indicaties meer van Bureau Jeugdzorg afdeling Toegang en GGZ of het CIZ. Indien u gebruik maakt van jeugdhulp, kunt u zich melden bij het CMD.
 • Het Advies en Meldpunt Kindermishandeling wordt vanaf 2015 georganiseerd samen met het Steunpunt Huiselijk Geweld in "Veilig Thuis".

CMD Europalaan 2 5691 EN Son en Breugel Telefoonnummer: 0499 – 491 470 E-mail: cmd@sonenbreugel.nl