CMD plein

CMD plein

Veelgestelde vragen participatiewet

Wat mag wel en wat mag niet volgens de Participatiewet?

Lees meer over uw rechten - en ook belangrijk - uw verplichtingen in de "Informatiefolder Participatiewet".

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een Wajong uitkering?

U komt alleen voor de Wajong in aanmerking als bij een keuring blijkt dat u helemaal niet kunt werken. U krijgt dan een uitkering via het UWV.

Als wordt vastgesteld dat er voor u wel mogelijkheden zijn om te werken, dan kan de gemeente ondersteuning bieden bij het vinden van een arbeidsplaats. U kan dan worden geplaatst in een reïntegratietraject. Met het reïntegratietraject wordt geprobeerd om u aan een betaalde baan te helpen. Tot deze baan gevonden is, kan u recht hebben op een bijstandsuitkering. Hiervoor moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, hangt af van de individuele inkomens- en vermogenspositie en de leef- en woonsituatie.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

 

Door mijn beperkingen lukt het niet om een betaalde baan te vinden. Wat nu?

U kunt een beroep doen op de gemeente. Voor uw levensonderhoud kunt u daar een bijstandsuitkering (Participatiewet) aanvragen. Of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, hangt af van de individuele inkomens- en vermogenspositie en de leef- en woonsituatie.

Tegelijkertijd kan de gemeente ondersteuning bieden bij het vinden van een arbeidsplaats. U wordt dan in een reïntegratietraject geplaatst. Dat moet ertoe leiden dat u een betaalde baan vindt in het reguliere bedrijf. Om zo'n baan makkelijker tot stand te brengen, is er voor de werkgever eventueel onder voorwaarden een loonkostensubsidie beschikbaar.

Voor het deel van het arbeidsvermogen dat bij u lager is als gevolg van uw beperkingen, ontvangt de werkgever dan een financiële tegemoetkoming van de overheid.

 

Zijn er voldoende banen beschikbaar op de reguliere arbeidsmarkt voor mensen met een beperking?

Werkgevers hebben met de overheid afgesproken om extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn de ‘garantiebanen'. Dat betreft zowel beschutte banen als niet-beschutte banen.

Beschutte werkplekken zijn alleen bestemd voor mensen die een grote mate van begeleiding en veel aanpassingen nodig hebben om werkzaamheden te kunnen verrichten. Er wordt momenteel bekeken of de gemeenten beschut werken kunnen blijven aanbieden.

De overheid gaat zelf ook extra banen scheppen. Tot 2026 moet dat 125.000 banen opleveren. We proberen 100.000 banen in het bedrijfsleven te creëren en 25.000 banen bij de overheid.