Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Om de zorg in de toekomst goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet veranderingen door. Het uitgangspunt is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. Daarbij kijkt de gemeente vaker naar wat u zelf nog kunt, of wat uw familie, vrienden en buren voor u kunnen betekenen.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat de overheid uw zorg regelt en betaalt. Hierdoor blijft de zorg betaalbaar en kunnen de mensen die écht zijn aangewezen op de overheid, er ook van op aan dat ze de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Extramurale begeleiding AWBZ (ondersteuning, begeleiding en dagbesteding);
  • 24-uurs anonieme hulp op afstand (bijvoorbeeld een telefonische hulpdienst);
  • Waardering voor mantelzorgers (het mantelzorgcompliment van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) komt te vervallen);
  • Cliëntondersteuning;
  • Persoonlijke verzorging van mensen die hiertoe moeten worden aangespoord (persoonlijke verzorging ‘met de handen op de rug'). Lijfgebonden persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld wassen of steunkousen aantrekken) valt onder de Zorgverzekeringswet
  • Beschermd wonen voor inwoners met een psychiatrische beperking (voor de gemeente Son en Breugel wordt dit de komende jaren door de gemeente Eindhoven uitgevoerd).

Wat is veranderd?

  • Dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking wordt zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd en organisaties gaan hierin meer samenwerken
  • De keuze voor een persoonsgebonden budget (PGB) blijft bestaan, maar er worden meer voorwaarden gesteld aan de toekenning hiervan.

Wat is hetzelfde gebleven?

Mensen die nu beschermd wonen (GGZ) behouden vanaf 2015 nog 5 jaar hun rechten, tenzij de indicatie eerder afloopt. Ook uw persoonsgebonden budget blijft bestaan voor een periode van maximaal 1 jaar.

CMD Europalaan 2 5691 EN Son en Breugel Telefoonnummer: 0499 – 491 470 E-mail: cmd@sonenbreugel.nl