Missie en Visie

De werkgroep wil iets betekenen op het vlak van werkzoekenden in contact te brengen met werkgevers en de werkzoekende om laagdrempelig met elkaar te overleggen binnen de gemeenschap en te willen verbinden vanuit de gedachten van zelf doen, samen doen, laten doen.

De coach is er niet op uit de coachee afhankelijk van hem/haar te maken, maar stimuleert hem naar zelfstandigheid en vertrouwen in de toekomst.

In het coachcafé worden tot het eind van het jaar op de 2' maandag van de maanden maart juni en september bijeenkomsten gehouden en workshops, waar we mensen met elkaar willen verbinden. Je kunt dan denken aan iemand die tegen een sollicitatiegesprek opziet en graag wat tips wil van iemand die ervaring hierin heeft en wel wat hints kan geven, of hoe je je cv kunt verbeteren of je financiële situatie kan verbeteren.

Wij gaan de verbinding aan met de werkgevers uit Son en Breugel en vragen deze lezingen te houden over de mogelijkheden binnen onze gemeenschap.

De werkgroep wil iets betekenen op het vlak van werkzoekenden in contact te brengen met werkgevers en de werkzoekende om laagdrempelig met elkaar te overleggen binnen de gemeenschap en te willen verbinden vanuit de gedachten van zelf doen, samen doen, laten doen.

De coach is er niet op uit de coachee afhankelijk van hem/haar te maken, maar stimuleert hem naar zelfstandigheid en vertrouwen in de toekomst.

In het coachcafé worden tot het eind van het jaar op de 2' maandag van de maand bijeenkomsten gehouden en workshops, waar we mensen met elkaar willen verbinden. Je kunt dan denken aan iemand die tegen een sollicitatiegesprek opziet en graag wat tips wil van iemand die ervaring hierin heeft en wel wat hints kan geven, of hoe je je cv kunt verbeteren of je financiële situatie kan verbeteren.

Wij gaan de verbinding aan met de werkgevers uit Son en Breugel en vragen deze lezingen te houden over de mogelijkheden binnen onze gemeenschap.