Home

Doel van DementieVriendelijkSonenBreugel  is om een bijdrage te leveren in  het realiseren van een dementievriendelijke samenleving in de gemeente Son en Breugel. De gemeente Son en Breugel heeft zich tot doel gesteld dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedoen in de maatschappij.