Werkgroep

Werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel per 2020

 

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende lokale organisaties.
 

 

Organisatie

Naam

Website organisatie

Vrijwillige Mantelzorg

Els van Dieten, voorzitter

www.vrijwilligemantelzorg.nl

Alzheimer Nederland

Diny Nooijen

www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-bos

Chronisch Zieken en Gehandicapten-Platform

Jan de Lange

www.cgplatformsonenbreugel.nl

 

De Steenuijl  en  St. 2109

Simone den Uijl

www.desteenuijl.nl  resp  www.2109.nl

PVGE

Josje van de Molengraft

www.pvge-sonenbreugel.nl

SeniorenRaad

Sjef den Uijl

www.seniorenraadsonenbreugel.nl

AdviesraadSociaalDomein S&B

Ad van den Hurk

www.AdviesraadSociaalDomeinSenB.nl

Lev Groep Ellen van Gils www.levsonenbreugel.nl