Activiteiten t/m 2020

Overzicht activiteiten DementieVriendelijk Son en Breugel 2014 -2020

 

2014

* Oprichting werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel, op initiatief van de gemeente en LEV-groep.

 

2015 

* Informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Son en Breugel
   Thema: Dementie, óók onze zorg

* Contact met "alle" verenigingen in het dorp met als doel: aandacht vragen voor het
   binnenboord houden van leden met (beginnende) dementie

 

2016

* Presentatie van de werkgroep en Stichting 2109 tijdens jaarvergadering van OVSB 

* Themamiddag en avond: Dementie, je staat er niet alleen voor!

* Informatie over mogelijkheden ter ondersteuning bij dementie, gericht op S&B

 

2017


* Cursus voor vrijwilligers: Omgaan met dementie. In samenwerking met de LEVgroep

* Opening dementheek in de bibliotheek met een lezing door DAZ (Dirkse Anders Zorg)

* Scholing vrijwilligers dementheek* Een tweetal avonden, toneel en persoonlijke  ervaring voor alle mantelzorgers, in samenwerking met het Rode Kruis

 

2018

* Intentieovereenkomst gesloten met de gemeente

* Presentatie tijdens het netwerkoverleg mantelzorg

* Film "The Leisure Seeker" voor alle mantelzorgers van Son en Breugel; in het kader van
   Wereld Alzheimerdag                                                                                                                                                                                            

2019

* Presentatie van de werkgroep DVS&B op 50 jarig jubileum Berkenstaete 

* Informatiemiddag  met lezing over dementie  Judith Wilmer,geriater.

* Instructie over het gebruik van tablet en apps bij dementie. Samenwerking bibliotheek

* Herhaling cursus voor vrijwilligers  : Omgaan met dementie 

* Dementheek wordt overgedragen aan de bibliotheek. Naam wordt Geheugenbibliotheek

 

2020

Geplande activiteiten moeten worden stop gezet in verband met het Coronavirus                                                                            

* Rond Wereld Alzheimerdag stellen we het boek "Had ik het maar geweten" van

* Ruud Dirkse gratis ter beschikking van mantelzorgers van mensen met dementie.

* Publicatie in de Mooi SonenBreugel krant

* Interview met radio SonenBreugel.

 

Geen items gevonden..