Voorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van SonenBreugelVerbindt

versie 2

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018

Welkom op onze website. We bieden deze website aan als een dienst voor onze deelnemers. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Lees de gebruiksvoorwaarden svp met aandacht. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, zou u deze website niet moeten gebruiken.

Acceptatie van Overeenkomst

U gaat akkoord met de voorwaarden, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden ("Overeenkomst") met betrekking tot onze website ("Deze Website"). Deze Overeenkomst omvat de gehele en enige overeenkomst tussen ons en u en vervangt alle eerdere of huidige overeenkomsten en garanties met betrekking tot Deze Website, de inhoud, producten of diensten aangeboden door of via Deze Website. De laatste Overeenkomst wordt geplaatst op Deze Website en u zou hiervan kennis moeten nemen voordat u Deze Website gebruikt.

Auteursrecht

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, vormgeving en andere zaken gerelateerd aan Deze Website zijn auteursrechtelijk beschermd. U verwerft geen eigendomsrechten voor inhoud, documenten en andere materialen, bekeken via Deze Website.

Wij respecteren het intellectueel eigendom van anderen en vragen u hetzelfde te doen. Als u meent dat uw werk onrechtmatig is gebruikt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Beperkt gebruiksrecht

Het bekijken, afdrukken of downloaden van iedere inhoud, afbeelding, formulier of document van Deze Website geeft u enkel een beperkt, niet exclusief recht voor persoonlijk gebruik door u en niet voor herpublicatie, verspreiding of verkoop in welke vorm dan ook.

Redactie en verwijderen

Wij behouden ons het recht voor naar eigen inzicht informatie of andere inhoud van Deze Website redactioneel aan te passen of te verwijderen.

Niet overdraagbaar

Uw recht om Deze Website te gebruiken is niet overdraagbaar. Ieder wachtwoord of recht aan u verstrekt om informatie of documenten van of via Deze Website te verkijgen, is niet overdraagbaar.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: De Eigenaar: de eigenaar van Deze Website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de deelnemer (bezoeker) van Deze Website; De Inhoud: alle in Deze Website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van Deze Website. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De Inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, De Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan Deze Website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van De Inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Diensten van derden

Deze Website geeft toegang tot producten of diensten van derden ("Leveranciers") die u kunt gebruiken of verwerven. U begrijpt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor producten of diensten van Leveranciers. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor alle aspecten met betrekking tot gebruik en levering van producten en diensten. Wij zijn geen partij in de transacties tussen u en Leveranciers.

Privacybeleid

Ons Privacybeleid, dat tussentijds kan worden aangepast, maakt deel uit van deze Overeenkomst.

Links naar andere websites

Deze Website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en correctheid van dergelijke websites. Het opnemen van links naar andere websites impliceert niet dat wij akoord gaan met de inhoud van de websites.