Jonge mantelzorgers blog

In dit document staan de plannen en aandachtspunten van de Stichting BBM voor 2021. Het afgelopen jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de pandemie en de crisis rond covid-19. Veel van de geplande activiteiten van het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg hebben om die reden geen doorgang gevonden.
We hopen op betere tijden in 2021 en desnoods 2022… en hebben om die reden een nieuw werkplan opgesteld.
Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel (kortweg: Platform Mantelzorg Son en Breugel oftewel Platform) heeft in 2020 net als vrijwel alle andere organisaties en vrijwilligersverenigingen een afwijkend jaar gehad als gevolg van de Covid19-pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkende sociale maatregelen. Diverse geplande activiteiten en taken zijn daardoor vervallen, alleen tijdelijk of deels uitgevoerd. Aan andere en nieuwe activiteiten werden ondanks -of juist dankzij- de beperkingen wel vorm gegeven. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen binnen het Platform in 2020.
Zien we licht aan het eind van de tunnel……

We hebben een avondklok en alleen de essentiële winkels zijn nog open.
Ik dacht dat zijn ook mantelzorgers, die zijn echt essentieel sluiten nooit en zijn dag en nacht in de weer en zijn niet te stuiten.
Dit is de eerste en meteen ook volle nieuwsbrief van het steunpunt mantelzorg Son en Breugel van 2021.
Op weg naar Kerst en een nieuw en beter jaar…
De mantelzorgdag is dit jaar anders dan anders en een om nooit te vergeten wat het vieren betreft. Zeker ook omdat bij elkaar komen nu niet mogelijk is, helaas.
Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel (kortweg: Platform Mantelzorg Son en Breugel) heeft in 2019 diverse activiteiten en taken uitgevoerd. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten binnen het Platform in 2019.
Is er ook voor de mantelzorger meer aandacht in deze coronatijd?
Het is voor iedereen een moeilijke tijd waarin we getroffen worden door een pandemie die hard om zich heen slaat en ons veel zorgen geeft. Ook voor mantelzorgers is het geen gemakkelijke maar ongetwijfeld vaak extra zware tijd.
Laat geen kansen liggen! 

Weet niet of u als mantelzorger tijd gehad heeft om carnaval te vieren.
Meestal staat je hoofd daar in de gegeven situatie niet naar.
Maar toch zou het fijn kunnen zijn om er een keer even uit te zijn en even te kunnen ontspannen en de accu weer op te laden.
Vandaar denk ik dat het goed zou zijn om te weten op welke wijze wij u als mantelzorger kunnen ondersteunen. Lees hier verder over in de nieuwsbrief.
Dringende oproep aan Mantelzorgers 
 
Mede op verzoek van het Platform Mantelzorg heeft de gemeente via de GGD een enquête opgezet voor een inventarisatie naar de behoeften van ondersteuning voor mantelzorgers.
Aan alle mantelzorgers die de GGD enquête hebben ontvangen maar nog niet hebben ingevuld,
vragen wij: wacht niet maar als het kan, vul hem vandaag nog in !
Hoe groter de respons hoe meer wij concreter richting aan eventuele beleidsadviezen kunnen geven.
Aan de
Wordt wederkerigheid regel….!
Zoals u misschien gemerkt heeft, is ons ons stukje van januari niet door iedereen te lezen geweest, vandaar bij deze nogmaals en met enige aanvulling.
Gelukkig nieuw jaar…..
Ik wens u allen een gezond en goed 2020 toe en dat u als mantelzorger alle steun krijgt die u nodig hebt dit jaar.
Mijn stukje heeft eigenlijk ook een tweede titel en wel:
Wordt wederkerigheid regel….!
Klik op de link hieronder voor de volledige nieuwsbrief.
In 2017 schreef ik in de nieuwsbrief: Dat er nogal verschillende woorden gebruikt worden zowel in de krant als ook door verschillende instanties werd er gesproken van mantelzorgers krijgen een mantelzorg compliment of men noemde het een mantelzorg waardering uitgereikt.
Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel (kortweg: Platform Mantelzorg Son en Breugel) heeft in 2018 diverse activiteiten en taken uitgevoerd. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten binnen het Platform in 2018.
Ja wie zorgt ervoor dat de mantelzorger niet oververhit raakt? De gemeente/overheid met goede zorg voorzieningen?
Lees er méér over in het artikel. Klik op 'méér informatie' hieronder.
Er zijn 3 nieuwe artikelen geplaatst door het Platform Mantelzorg.
Onderwerpen:
- Onderzoek naar de behoeften van mantelzorgers in Son en Breugel
1500. Artikel verschenen in de MooiSonenBreugel krant van juni 2019.
- Stukje met de oproep: laten we wat meer naar elkaar omkijken!
- Zorg als mantelzorger goed voor jezelf!! Enkele tips.

Klik op 'meer informatie' hieronder.
Week van de Jonge Mantelzorger 2019

Jonge mantelzorgers staan centraal in de week van 3 tot en met 9 juni. Na het succes van vorig jaar is de Week van de Jonge Mantelzorger uitgegroeid tot een nationaal fenomeen. Met het thema ‘24/7 zorgen’ vraagt Vanzelfsprekend!?, platform voor Jonge Mantelzorgers, samen met 21 gemeentes aandacht voor een vaak ongeziene groep jongeren.

Onzichtbaar
De Week van de Jonge Mantelzorger is een initiatief om het gesprek aan te gaan over en met jonge mantelzorgers. Zij dragen dag en nacht de last van zorg voor een gezinslid. Elk gezin, elke zorgbehoevende en elke mantelzorger is anders. Maar wat jonge mantelzorgers met elkaar gemeen hebben, zijn hun zorgtaken, hun kopzorgen en soms gemis aan zorg en aandacht. De Week van de Jonge Mantelzorger maakt dat zichtbaar door de jonge mantelzorgers en hun belevingen in de schijnwerpers te zetten.

24 uur 7 dagen per week
Voorafgaand aan en tijdens de week draait het om het thema ‘24/7 zorgen’. Mantelzorger ben je altijd, niet alleen als je boodschappen doet, een zusje kalmeert of je ouders medicijnen toedient. Via commercials, posters, ansichtkaarten, een gezamenlijke website, Facebook-pagina en andere social mediakanalen komt dit tot uiting. Elke gemeente vult de Week van de Jonge Mantelzorger verder in met uiteenlopende activiteiten. 

De gemeente Son en Breugel / Steunpunt Mantelzorg LEVgroep doet dat door in de week van 3 juni de volgende activiteiten te organiseren:
•	De hele week is in de bibliotheek een themahoek over jonge mantelzorgers te vinden. Loop gerust eens binnen en kijk naar en lees over wat er te vinden is en misschien verhelderend is.
•	Op diverse basisscholen in het dorp vinden themalessen plaats over jonge mantelzorgers waarbij kinderen inzicht krijgen in leeftijdsgenoten die zorgen voor, zich zorgen maken over een naasten en meer taken krijgen door de situatie. Doel is ook om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen en daar waar behoefte is daar een vervolg aan te geven.
•	Op dinsdagavond vindt er bij de inloopavond in jongerencentrum Chill Out (in wijkgebouw Braecklant, Amerikalaan 2) een graffiti workshop plaats voor jeugd en jongeren. Tevens zijn er mantelzorgmakelaars aanwezig met een tof spel en hoe zij kunnen ondersteunen bij eventuele vragen. Bioscoopkaartje kan gewonnen worden.
•	Op woensdag is er voor de basisschooljeugd die in beeld is bij het Steunpunt Mantelzorg/Jongerenwerk een uitje naar het Speelpaleis in Helmond. Dit is mede mogelijk gemaakt door Mainetti en Stichting FunCare4Kids. We gaan als groep naar Helmond. 
Voor de ouders is in ‘t Vestzak een bijeenkomst waarbij ze met mantelzorgmakelaars in gesprek kunnen gaan en uitleg krijgen over de mogelijkheden die er zijn om mantelzorgzaken te regelen zonder stress voor u.
•	Op woensdagavond wordt er bij Radio Son en Breugel in het Vestzak een radio uitzending i.s.m. het jongerenplein gemaakt over jonge mantelzorgers. In de studio zijn jonge mantelzorgers aanwezig. Zij zorgen voor de muzikale input en zij vertellen hun verhaal en wie ze zijn. De uitzending is vrijdagavond. 
•	Op donderdag zullen tijdens de weekmarkt bezoekers van de markt actief aangesproken worden en bewust gemaakt worden van de doelgroep jonge mantelzorgers en de campagne.
•	Vrijdag vindt er in de namiddag een Levend Monopoly spel plaats voor de jongeren tussen 13 en 18 jaar waarbij de verzamelplek de Kiosk is (om 16:00u) en na afloop wordt er samen gegeten (18u). 
Voor informatie en aanmelden: marieke.schoenmakers@levgroep.nl of 06-108 538 42.
Maandag 13 mei Gezellige mantelzorg avond 19:30-21:30
Houdt u deze datum alvast vrij?
Onder het genot van een hapje en drankje, is er entertainment en ruimte om ervaringen te delen.
Deze avond staat u als mantelzorger centraal.
We horen graag uw (ondersteunings-) vragen en wat u nodig heeft als mantelzorger.
Locatie: Vestzaktheater.
Tot dan!
Mantelzorgnieuwsbrief maart 2019
Woensdag 20 maart: mandala kleuren 
Mandala (Sanskriet voor cirkel) is een term uit de Tibetaanse kunst. Het betekent een plan, een kaart of een geometrisch patroon dat de kosmos uitbeeldt. Het inkleuren van deze Mandala kleurplaten kan heel ontspannend werken en wordt vaak gebruikt als een vorm van meditatie. 

Bijeenkomsten Mantelzorgcafé 
 Iedere 3e woensdag van de maand
Locatie: tuinkamer Berkenstaete, de Bontstraat 71 Son en Breugel
Tijd: 13.30-15.30 uur
Iedere maand vinden er activiteiten plaats voor jonge mantelzorgers. Jeugd en jongeren die in een thuissituatie opgroeien en de zorg dragen en/of zich zorgen maken over een gezinslid. Voor deze jongeren zijn er activiteiten waar ze leeftijdsgenoten treffen die begrijpen hoe het is en waar ze wat mee kunnen praten als ze dat willen maar vooral ook ontspannen! lekker opgaan in de gezelligheid van met elkaar zijn even aan wat anders denken. 

Iedere eerste woensdag van de maand is er voor jeugd t/m 12 jaar van de basisschool een activiteitenmiddag.
1x per maand (afwisselend op maandag- of vrijdagavond) is er voor jongeren tot 18 jaar een avondprogramma. 

Voor meer informatie: Marieke Schoenmakers van de LEVgroep 
tel. 06-108 538 42  marieke.schoenmakers@levgroep.nl 

Ben of ken je een jonge mantelzorger en wil je meer informatie hebben dan kun je altijd contact opnemen. Er wordt dan een afspraak gemaakt om kennis te maken en er wordt verteld wat er allemaal kan en gedaan wordt. Niks is verplicht, niks moet, maar wellicht kun je er iets aan hebben of kun je het doorgeven aan iemand die er misschien iets aan heeft.
In november stonden in het weekblad ”Mooi Son en Breugel” enkele ervaringsverhalen van mantelzorgers, waarin deze duidelijk aangeven dat mantelzorger zijn flinke veranderingen in je leven geeft. Het hakt er flink in gaf iemand aan, of, als je ervoor komt te staan dan doe je dat toch gewoon, of ons wereldje wordt kleiner en onze vriendenkring ook, of het is wel een opoffering. De ervaringsverhalen zijn ook te lezen in het boekje ”Mantelzorgwijzer”.

Er kwamen verschillende reacties op deze ervaringsverhalen, zoals: goh dat wist ik niet en je woont zo dicht in de buurt en mantelzorgers die elkaar ontmoeten als lotgenoten en hun verhalen deelden met elkaar. Hoe komt het toch dat men zo weinig weet van “zijn buren”? 

In het verleden was het meer gewoon dat buren elkaar kenden en hielpen. Men leende suiker, melk enz. van elkaar en wisten elkaar ook te vinden als dat nodig was. 
Nu kennen veel buurtbewoners elkaar niet of slechts oppervlakkig en weten ook vaak niet dat jij mantelzorger bent en dat is jammer.
Maar ook nu geldt nog steeds dat buurtbewoners elkaar hard nodig hebben en zeker mantelzorgers. Dus niet alleen als het gaat om een weggelopen poes te zoeken, een hogedrukspuit te lenen of elkaar te waarschuwen voor een kapotte buitenlamp of een ingetikt ruitje.

Laten we elkaar weer helpen en opzoeken. Dat kan! Via de buurtapp kunnen buren ook (weer) met elkaar in contact komen. Kijk eens of er al een buurtapp is in de wijk waar je woont. Dat kan via de site www.sonenbreugelverbindt.nl.
 En natuurlijk kan contact maken met elkaar ook nog steeds onder het genot van een kopje koffie of thee. Als we elkaar beter kennen, kan men ook elkaar meer helpen wanneer dat nodig is. Ook dat je elkaar je verhaal kunnen vertellen doet soms meer dan je denkt, maar geeft ook de mogelijkheid om elkaar hulp te vragen. Je staat er daardoor minder alleen voor. 

Ik wens ieder een goede buur toe! 

Kees van den Akker
Komende zaterdag is de dag van de mantelzorg en ook in Son en Breugel wordt die dag aandacht besteed aan de mantelzorger. Een verwen-activiteit en een waardering namens de inwoners van de gemeente. 
Het Vestzaktheater is die dag de plek waar de mantelzorger even langs kan komen, kan genieten van een high tea (aanmelden verplicht) in de middag en 's avonds is er verwenavond (17u-20u)voor jonge mantelzorgers. Tussen 13:00u en 20:00u staat de deur open.
Op 31 mei nam Dirk J. Grevink afscheid als voorzitter van de 
stichting Belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel.
Vanaf het begin was hij betrokken bij het opzetten van een mantelzorgbeleid in de gemeente Son en Breugel en dat was hard nodig, want er was eigenlijk weinig of niets geregeld.
Hij zorgde dat “mantelzorg” op een hoger plan werd gezet en dat het belangrijk is dat die aandacht er is voor mantelzorgers.
Maar alleen aandacht is niet genoeg, ook de belangen van de mantelzorgers moeten worden behartigd en mogelijkheden voor ondersteuning moeten gecreëerd worden.
Daar heeft de heer Dirk J. Grevink zich al die jaren hard voor gemaakt. 
Binnenkort komen we hier nog op terug met een uitgebreid verslag van zijn afscheid.

Kees van den Akker
Belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel
Mantelzorgcafé,
Op woensdag 20 juni vind er een gevarieerd muzikaal programma plaats in het mantelzorg café. We hebben voor u een optreden geregeld van de violist Piet Pijnacker, pianist Gijs van Kuijl en zangeres Hetty Pronk. We hopen op een grote opkomst, want het wordt een leuke muzikale middag. Het mantelzorg café vindt zoals gebruikelijk plaats in Berkenstaete en duurt van half twee tot half vier.

Iedere 3e woensdag van de maand
Locatie: tuinkamer Berkenstaete, de Bontstraat 71 Son en Breugel. Tijd: 13.30-15.30
Dit jaar vindt voor het eerst de week van de jonge mantelzorger plaats. Deze week is 4 - 10 juni. In deze week zijn er verschillende activiteiten plaats voor jonge mantelzorgers die al in beeld zijn, maar ook voor jongeren die het leuk vinden om mee te doen met wat er te doen is en ook willen laten weten dat er ook jongeren opgroeien in dezelfde leeftijd die thuis een ziek of gehandicapt familielid hebben of veel rekening dienen te houden met iemand uit het gezin. Er kan veel op het bordje komen te liggen van deze jongeren en kan zorgen voor wat problemen, of minder tijd voor zichzelf of moeilijk om met iemand af te spreken. Er zijn veel mensen die niet weten dat er jonge mantelzorgers zijn......
Nieuwsbrief mantelzorg LEVgroep 2018/1
ZIt je met iets? Zou je het fijn vinden om met iemand te praten? Of een wandeling te maken en even aan wat anders denken? Kun je wat hulp gebruiken bij je huiswerk planning? Of heb je vaak last van bijv. omgaan met anderen of wil je wat sterker worden? Kun jij een steuntje in de rug gebruiken? Een matchmentor kan jou ondersteunen...! Matchmentor is een project van de LEVgroep, coördinator Marieke Schoenmakers. 
Als je je aanmeldt komt er een gesprekje om kennis te maken en te horen waarom je een matchmentor zou willen. Dan wordt er gekeken wie er bij je past.... en dan komt er een matchgesprek. Je spreekt wekelijks af met de matchmentor, een geschoolde vrijwilliger van de LEVgroep, en samen ga je kijken wat voor jou werkt. Een matchmentor is gratis en je mag er een jaar gebruik van maken. Je spreekt af op een dag en tijd dat jullie uitkomt. Heb je vragen of wil je wat meer weten.. neem contact op. marieke.schoenmakers@levgroep.nl / tel. 06-108 538 42.
Op maandag 9 april gaan we boksen bij Boksvereniging Xhofleer in Breugel. Hier leren we de kneepjes van het vak en gaan we lekker oefenen. Het is ook een fijne manier om bepaalde gevoelens te uiten.... spanningen of drukte of dingen die op een bepaalde manier verlopen waar je zelf niet zo veel invloed op hebt maar wel last van kunt hebben. Het is van 19u tot 21u.
Wil je deelnemen?? meld je aan via marieke.schoenmakers@levgroep.nl of 06-10853842
Websites voor jongeren met een familielid met psychische problemen of een verslaving:
•Survivalkid: voor jongeren met een vader, moeder, broer of zus met psychische problemen of een verslaving
•Drankjewel: voor jongeren met een vader of moeder met een alcoholprobleem
•Kopstoring: voor jongeren met een vader of moeder met psychische problemen of een verslaving

Websites voor jongeren met een familielid met een ernstige ziekte:
•Kankerspoken: voor en over kinderen die een vader of moeder hebben met kanker
•Mskidsweb: voor kinderen met een vader of moeder met Multiple Sclerose (MS)

Websites voor jonge mantelzorgers met een andere culturele achtergrond:
•Zorgvoorjeouders.nl: voor jongeren met diverse culturele achtergronden die zorgen voor hun ouders

Websites voor broers en zussen van jongeren met een beperking:
•Bijzonderebroerofzus.nl: voor jongeren met een broer of zus met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
•Brussenkreetjes.nl: voor jongeren met een broer of zus met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen. Wie komen daarvoor in aanmerking en wat kunt u daarmee als mantelzorger?

Wat is een pgb?

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten pgb’s. Lees verder op de site www.mezzo.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/geldzaken/persoonsgebonden-budget-pgb
Ik zag mijzelf niet als mantelzorger. Toen ik 22 was, kreeg ik een kind. En voor je eigen kind hoor je toch gewoon volledig zelf te kunnen zorgen? Ook als dat kind een zware fysieke beperking heeft. 

Ondertussen zie ik wel dat dit niet helemaal waar is. Mijn dochter, Lin, heeft duidelijk andere zorg nodig dan het gemiddelde kind van haar leeftijd. Bij eigenlijk alles moet zij geholpen worden, eten, verzorging, spelen, praten met mensen die haar niet kennen. 

Dat is niet altijd even makkelijk. Het komt er op neer dat als ik bij Lin ben, ik altijd in dienst van haar sta en amper tijd heb om iets anders te doen zoals bijvoorbeeld het huishouden. Tijd voor mezelf schiet er dan al helemaal bij in. 

Het verschil tussen Lin en andere kinderen wordt steeds groter. Toen ik een keer in de zandbak zat om haar te ondersteunen bij het zitten, zag ik andere ouders op een bankje in het zonnetje een boek lezen terwijl hun kinderen zelf aan het spelen waren. Dat was voor mij een keerpunt. Ik zag opeens hoeveel meer tijd ik in mijn dochter moest steken en voor het eerst voelde ik me naast moeder toch ook echt mantelzorger. 

Vanaf dat moment voel ik me minder schuldig als de thuiszorg met Lin gaat spelen, terwijl ik wat anders doe. Zoals het huishouden maar soms ook gewoon eens een boekje lezen op de bank. Zo kan Lin lekker spelen en heb ik ook eventjes tijd voor mezelf, net als elke andere ouder.

bron: www.mezzo.nl/praktijkverhalen
We maken wat lekkers met elkaar, kletsen bij en we gaan een planning maken voor de komende tijd. 
Tijd: 19u - 21u 
Plaats: Jongerencentrum Chill Out 
Entree: gratis
Woensdag 15 november 	18.30-21.30 uur (aanmelden verplicht!)

Op woensdag 15 november is er een tapas avond voor de werkende mantelzorger georganiseerd voor de mantelzorgers die ingeschreven staan bij het Mantelzorg Steunpunt.               

Mantelzorgconsulent Ellen van Gils zal samen met Dirk Grevink van Stg. Belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel de avond feestelijk openen, waarna we kunnen genieten van de tapas onder genot van een goed gesprek. 

De avond is vooral bedoeld om met elkaar in gesprek te kunnen gaan onder het genot van een hapje en een drankje.                                                        

U bent van harte welkom, meldt u aan bij ellen.vangils@levgroep.nl 
        
Locatie: Brasserie van Thermae Son	Thermaelaan 2	5691 PM Son en Breugel
Woensdag 15 november	13.30-15.30 uur (aanmelden verplicht!)

Op woensdag 15 november is er een High Tea georganiseerd voor de mantelzorgers die ingeschreven staan bij het Mantelzorg Steunpunt. 
Wij nodigen u graag uit!

Mantelzorgconsulent Ellen van Gils zal samen met Dirk Grevink van Stg. Belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel de middag feestelijk openen, waarna we kunnen genieten van de high tea onder genot van een goed gesprek. 

U bent van harte welkom! Meldt u aan bij: ellen.vangils@levgroep.nl 

Locatie: Brasserie van Thermae Son 	
Thermaelaan 2 	
5691 PM Son en Breugel
Jonge mantelzorgers 	Vrijdag 17 november	
->	17.30 - 21.00       boven 15 jaar	-> 	17.30 - 22.00
Op vrijdagavond 17 november is er weer een leuke en ontspannende avond georganiseerd voor de jonge mantelzorgers uit Son en Breugel. Wij nodigen jullie graag uit!                        
Op deze avond kan je van alles verwachten, lekker eten en drinken, spelletjes en gezellig bijpraten. Wij hebben er zin in om er een leuke, maar vooral gezellige avond van te maken!

Locatie: Café restaurant De Zwaan in de Dommelzaal	Markt 9     
5691 AR Son en Breugel
Mantelzorg nieuwsbrief 2017 november
23 oktober 2017 Halloween avond voor mantelzorgers van 12-16 jaar in de Chill-out in Son en Breugel.
Tijd: 19.00-21.00 uur.
Mantelzorgnieuwsbrief S&B oktober 2017
Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen en kunt u hierbij hulp gebruiken? Heeft u zorg nodig, maar weet u niet hoe u dit moet regelen? Bent u mantelzorger en kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? Klik op meer informatie en artikelen.
Maandag 14 augustus is er weer een JOMAZO avond bij de chill out, aanvang 19.00 uur. Tot dan.
Mantelzorgcafé 16 augustus bij ’t Haventje in Son
Vandaag gaan we naar ‘t Haventje voor een vakantieborrel.
Bezoekadres:
Kanaaldijk Zuid 2
5691 NL Son en Breugel
Aanmelden verplicht bij Ellen.vangils@levgroep.nl
Maandag 17 juli hebben we met JOMAZO een graffiti workshop bij de jongerencentrum Chill Out gehad. 

 Onder leiding van Robert, die ons na wat uitleg en voorbeelden aan het werk heeft gezet, hierbij de mooie creaties van deze geslaagde avond. 

 Als jij thuis een familielid hebt die veel zorg nodig heeft omdat hij of zij langdurig ziek is, of een beperking heeft dan mag jij jezelf jonge mantelzorger noemen. 1 op de 4 jongeren is een jonge mantelzorger, dus je bent zeker niet de enige! Het liefste doe je alsof er niks aan de hand is. Er toch niks met jou? Jij bent toch niet ziek? Jij houdt je hoofd koel. Dus je kan best jonge mantelzorger én cool zijn! 

 Als jij ook een jonge mantelzorger bent of je kent een jonge mantelzorger, neem dan contact op met ellen.vangils@levgroep.nl
Maandag 17 juli 
Chill out van 19.00-21.00 uur. 
Leeftijd 12-16 jaar.
Mantelzorgcafé 19 juli jeu de boules bij de boerderij van 13.30-15.30 uur.

Mantelzorg café 19 juli Jeu de boules bij de Boerderij in Breugel
Vandaag gaan we een buitenactiviteit doen!!
Iedereen is van harte welkom bij de Jeu de Boules baan van
de Boerderij aan de Leeuwstraat 2 te 5694 VR Son en Breugel
De ingang van de Boerderij bevindt zich aan het parkeerterrein van De Bongerd.
Tot ziens op 19 juli!
Mantelzorg café 21 juni
 
Tijd: 13:30 – 15:30 uur Henk Hutten
Locatie: Berkenstaete De Bonstraat 71, Son

Beste mantelzorgers, 

Op 21 juni aanstaande hebben we Henk Hutten uitgenodigd om het een en ander van de geschiedenis van Son en Breugel te vertellen. In 1974 was hij een van de oprichters van de heemkundekring, die in de loop van de laatste veertig jaar heel veel van de historie van Son en Breugel hebben onderzocht en beschreven. Hij werkte mee aan het prachtige fotoboek van Giti Entezami dat in het afgelopen najaar verscheen en was een van de schrijvers van het boek over de woelige jaren zestig in Son en Breugel. 
Aan de hand van fotomateriaal wordt de ontwikkeling van Son en Breugel in beeld gebracht. 
Henk Hutten was ooit geschiedenisleraar op het Eckart en is tot aan zijn pensioen werkzaam geweest in diverse managementfuncties in het onderwijs.

Graag tot ziens op 21 juni.
https://www.ikwoonleefzorg.nl/ 
Rabobank heeft dit platform samen met Interpolis ontwikkeld. Als coöperatie zoeken we naar verbindingen die waardevol zijn voor onze klanten. Verbinding met de samenleving, de toekomst en met elkaar. Dit doen we om de welvaart en het welzijn in Nederland te behouden. Door op innovatieve en effectieve wijze te informeren, inspireren en te faciliteren om langer zelfstandig te blijven wonen, ook als zorg noodzakelijk is.
Dit overzicht is samengesteld door het Steunpunt Mantelzorg Son en Breugel in samenwerking met de Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel. Het doel is een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers in Son en Breugel. 

Zo bent u beter in staat de instanties en organisaties te vinden in Son en Breugel en directe omgeving.

Voor een uitgebreider, concreter en de meest actuelere informatie over het aanbod kunt u contact opnemen met de mantelzorgconsulent van het Steunpunt Mantelzorg Son en Breugel via het mantelzorgplein. De mantelzorgconsulent kunt u vinden in het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname).
Telefoonnummer: 0499-491470
E-mail: cmd@sonenbreugel.nl
Dinsdag 10 januari wordt de documentaire De lengte van liefde om 22.55 door de  Human  op  NPO 2  uitgezonden. Jasmijn kreeg op 19-jarige leeftijd hersenletsel. Sindsdien zorgt haar moeder Peronne voor haar. Samen zoeken ze naar een manier om om te gaan met de situatie. Een film van  Anna Peeters  en  Vossenfilms  over  #mantelzorg  bij  #hersenletsel  . Meer info via  www.human.nl/delengtevanliefde
Op 29 oktober j.l. is een groep van 13 jonge mantelzorgers uit Son en Breugel samen met het Jongerenwerk / LEVgroep naar de Efteling geweest. 
Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door een donatie van de VGZ.
Het was een heerlijke ontspannen dag met veel plezier.
bij de jonge mantelzorgers avond van 17 oktober hebben de jongeren het spel 'over de streep' gedaan. het was een interessante avond waar weer veel werd gedeeld
Voor jonge mantelzorgers is er op vrijdag 18 november een gezellige avond in de Dommelzaal in de Zwaan in Son.
Jongeren vanaf 10 jaar zijn hier welkom. Graag aanmelden bij marieke.schoenmakers@levgroep.nl
Op 10 november is de dag van de mantelzorg. Rondom deze datum worden er lokaal in Son en Breugel een aantal activiteiten / bijeenkomsten georganiseerd. In deze nieuwsbrief een overzicht.
Amsterdam, 6 oktober 2016 - Het objectieve online platform zorgverzekering2017, heeft een chronologische ‘Zorg Tijdlijn’ geïntegreerd waarmee al het relevante en actuele zorgnieuws overzichtelijk is gemaakt voor zorgconsumenten. Volgens de initiatiefnemers werd het tijd voor een heldere weergave van alle wijzigingen en gebeurtenissen omtrent de zorg.

De afgelopen maanden heeft nieuws omtrent de zorg en de zorgverzekering de overhand gehad in lokale en landelijke berichtgevingen. Vooral voor kwetsbare doelgroepen zoals minima en ouderen heeft dit volgens zorgverzekering2017.nl geleid tot een hoop commotie. 

Onduidelijkheden over de zorg
Door de wirwar van informatie, nieuwe regelingen en politieke beslissingen, lijkt er veel onduidelijkheid te heersen over de zorg voor het komende jaar. De tijdlijn van zorgverzekering2017.nl moet een oplossing bieden voor de onduidelijkheden die er over en omtrent de zorg zijn.

Nieuws- en Tijdlijnrubriek
Het online platform bestaat uit twee onderdelen: de ‘Nieuwsrubriek’ en de ‘Tijdlijnrubriek’. Met de nieuwsrubriek streven de initiatiefnemers ernaar om bezoekers te voorzien van het meest recente nieuws rondom de zorgverzekering in 2017, waaronder aankondigingen vanuit de politiek en de medische sector. De tijdlijn is daarentegen een chronologisch overzicht van alle nieuwe regelingen en aanpassingen die in de aanloop naar de nieuwe zorgverzekering zijn besproken of geaccordeerd.
Nieuwsbrief mantelzorgsteunpunt Son en Breugel september 2016
Een verhaal van een vrouw die een hartstilstand kreeg...
Website online

'Mantelzorg doe je samen!' is het thema van de Dag van de Mantelzorg 2016. Hierover hebben we u bericht in de nieuwsbrief van begin juni. Bij Mezzo wordt er hard gewerkt aan de Dag van de Mantelzorg en inmiddels kunnen we u de website www.dagvandemantelzorg2016.nl presenteren. Hier wordt de komende periode nog verdere invulling aan gegeven maar voor u is er al belangrijke informatie te vinden. Op de pagina 'voor actieplaatsen' kunt u namelijk de materialen downloaden. Deze materialen kunt u gebruiken voor of tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2016. In deze nieuwsbrief leest u er alles over. We zijn benieuwd wat u ervan vindt.
Woensdag 18 mei 13.30-15.30 uur tuinkamer Berkenstaete

Hoe neem je verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je eigen leven? 

*Robin Smith van Smith senioren Service zal ingaan op de factoren van het ouder worden en mogelijkheden bespreken op het gebied van zorg, wonen, mobiliteit en veiligheid. 

*Martha Kuijpers van Coaching Met Martha zal op een interactieve manier ingaan op hoe je als mantelzorger aan je eigen vitaliteit kan werken.
Samen kijken we hoe we het Mantelzorgplein kunnen vullen met interessante informatie etc.