Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel

Zowel in de Wet maatschappelijke ondersteuning van 2007 als in de wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de opdracht voor de gemeente S&B opgenomen om mantelzorgers te ondersteunen.

Mantelzorgers zorgen soms kort en/of langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Veel mensen die zorg verlenen realiseren zich niet eens dat zij mantelzorger zijn.