• Koffieochtend in Braecklant

  wo 20-3  Koffieochtend in Braecklant

 • Samen zijn, Gewoon Doen

  wo 20-3  Samen zijn, Gewoon Doen

 • ‘WandelFit’: samen wandelen

  do 21-3  ‘WandelFit’: samen wandelen

 • “Vrouwen/en Kunst” lezing door Erna Charbon

  do 21-3  “Vrouwen/en Kunst” lezing door Erna Charbon

 • Koffieochtend in De Boerderij

  vr 22-3  Koffieochtend in De Boerderij

 • Bloemschikken in Berkenstaete

  za 23-3  Bloemschikken in Berkenstaete

 • za 23-3  "Bonte Zaterdag Avond Trein" in Berkenstaete

Rubrieken

Nieuws

donderdag 7 maart 2019
Wie na zijn 75e zijn rijbewijs wil verlengen moet een gezondheidsverklaring overleggen. Start daar op tijd mee want het hele proces kan maanden in beslag nemen. Win tijd door de verklaring online in te sturen.
Senioren die hun rijbewijs willen laten verlengen op of na hun 75e, hebben een gezondheidsverklaring nodig. Op basis daarvan beoordeelt het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of iemand gezond genoeg is om te rijden. Daar kan de nodige tijd overheen gaan. Soms duurt het wel meer dan vier maanden. Het CBR adviseert daarom op tijd de gezondheidsverklaring in te dienen: vijf tot zes maanden voordat het rijbewijs verloopt.

Online gaat sneller
De gezondheidsverklaring kan sinds 1 maart online worden ingestuurd. Natuurlijk kunnen mensen de verklaring ook nog gewoon op papier invullen en per post opsturen. Maar de verwerking van de online verklaring is vele malen sneller. Het scheelt weken, volgens het CBR zelf. 

Benodigdheden voor de online gezondheidsverklaring
De gezondheidsverklaring kan online worden ingediend via Mijn CBR. Dit kan alleen met DigiD. Bovendien verlangt het CBR dat sms-verificatie is ingeschakeld, of dat iemand inlogt met behulp van de DigiD-app.
Informatie over DigiD en hoe u er een bemachtigt, vertelt het artikel 'DigiD, het digitale identiteitsbewijs'.
Wat sms-verificatie is en hoe u dit inschakelt, leest u in het artikel 'Sms-controle inschakelen voor DigiD'.
Alles over inloggen met de DigiD-app leest u in het artikel 'Veilig inloggen met de DigiD-app'. 

Gezondheidsverklaring insturen
Het CBR licht op een speciale pagina alle stappen toe. Het komt hier op neer: log in op Mijn CBR en kies Gezondheidsverklaring invullen. Vul uw persoonlijke gegevens in, beantwoord alle vragen en bevestig alles door ondertekening met DigiD. Het insturen van de gezondheidsverklaring kost 37,80 euro (prijs maart 2019). U moet dit via iDEAL betalen.
Het CBR stuurt een ontvangstbevestiging via e-mail en Mijn CBR. In het kort zijn dit de vervolgstappen:
U ontvangt binnen 3 weken via Mijn CBR formulier(en) voor uw huisarts en eventuele verwijzingen naar specialisten. 
Maak een afspraak voor het invullen van het formulier met uw (huis)arts en waar nodig met de specialist(en). 
De arts en eventueel specialist(en) onderzoeken u en vullen de benodigde formulieren in.
Stuur alle documenten terug naar het CBR of vraag uw arts om het digitaal via ZorgDomein te doen.
Een arts van het CBR beoordeelt al uw informatie en via Mijn CBR ontvangt u binnen acht weken bericht. Als het nodig is verwijst het CBR u door voor een rijtest. In een enkel geval is er meer informatie nodig en wordt u nog doorverwezen naar een specialist. Wanneer alle informatie is ontvangen, beslist het CBR of u rijgeschikt bent en uw rijbewijs kunt verlengen. U ontvangt u hierover bericht per mail en via Mijn CBR. Ook kunt u in Mijn CBR de status van uw aanvraag volgen.

Bronvermelding: SeniorWeb
Vrijdag 12 april: Themamiddag met uitgebreide informatiemarkt “Zorg en ondersteuning” voor thuiswonende senioren. De Bongerd, Asteroïdenlaan 2A, Breugel. Informatiemarkt open vanaf 13.00 uur; start lezingen 14.00 uur. Meer info vanaf 20 maart.
Binnenkort is het weer tijd voor de Belastingaangifte. Belastingaangiftes voor 2018 moeten tussen 1 maart en 1 mei 2019 ingestuurd worden naar de belastingdienst.
AOW-gerechtigden in Son en Breugel kunnen daarbij hulp krijgen van HUBA-vrijwilligers (HUBA = HUlp bij BelastingAangifte) van de PVGE Son en Breugel. Deze vrijwilligers hebben een opleiding als belastinginvuller gevolgd. Voor het verzorgen van de belastingaangifte wordt een kleine vrijwillige bijdrage van maximaal € 5,00 voor reis-, kopieer- en printkosten op prijs gesteld.
Deze hulp is ook beschikbaar voor AOW-gerechtigden die geen lid zijn van de PVGE.
Wel bestaat er een inkomensgrens. Deze is voor gehuwden en samenwonenden € 50.000,--. Voor alleenstaande is deze grens € 35.00,--
U kunt zich aanmelden bij Josje van de Molengraft, tel. 06-47173190 of 0499-324823 of via email josjevdm@hetnet.nl. Een van de HUBA-vrijwilligers neemt daarna contact met u op.
Van tijd tot tijd publiceren wij op de Seniorenpagina in de MooiSonenBreugelKrant een onderwerp uit onze Seniorengids: een wegwijzer, met een 40-tal onderwerpen van AOW tot Zorgverzekering. 
De digitale Seniorengids A-Z vindt u op onze site, bij de Rubrieken aan de linkerzijde.
Speciaal voor inwoners zonder computer is een (eenvoudige) papieren versie verkrijgbaar bij het CMD/Centrum voor Maatschappelijke Deelname, Europalaan 2 (openingstijden balie van 9.00 tot 13.00 uur).

Uit een onlangs onder ons Seniorenpanel gehouden enquête over Informatie-verstrekking blijkt dat ruim 70% informatie over lokaal openbaar vervoer (heel) belangrijk vindt, maar slechts 43% hierover tevreden is; een veel gemeld probleem is de gebrekkige informatie over bus, buurtbus en kortingstaxi. Redenen genoeg dus, om ditmaal het onderwerp Openbaar Vervoer voor het voetlicht te brengen! 
Overige mogelijkheden zoals ‘AutoMaatje’, Deel- en Kortingstaxi alsmede Valys, vindt u in onze gids, in het hoofdstuk Vervoer.


OPENBAAR VERVOER 
 
OV-chipkaart
Met een OV-chipkaart, verkrijgbaar*) bij de Primera aan de Nieuwstraat, Son, kunt u overal in Nederland met het openbaar vervoer reizen: met tram, trein, bus of metro. U kunt (bij Primera, op stations en in sommige bussen) op deze kaart saldo zetten en/of een reisproduct (bijvoorbeeld een abonnement).
Hoewel u met één kaart kunt reizen, hebben NS en OV-chip eigen kortingen en voordelen (bijv. 40% korting in weekeinden en/of daluren).
*) alleen anonieme kaart (zie Klantenservice OV/onderaan voor de persoonlijke).

Anonieme (blauwe) en persoonlijke (gele) OV-chipkaarten
Er zijn anonieme en persoonlijke OV-chipkaarten. Als u regelmatig met het OV reist en een abonnement of kortingsproduct wilt, kies dan voor een persoonlijke kaart. U krijgt automatisch leeftijdskorting (65+); u kunt automatisch opladen aanvragen, zodat er altijd voldoende saldo op staat en blokkering bij verlies en diefstal is mogelijk, met behoud van uw reisproduct en resterend saldo.
Met een anonieme chipkaart kunt u ‘op saldo’ reizen. Zorg voor voldoende saldo, want bij het inchecken wordt een instaptarief (‘borg’) gehanteerd van € 4 of € 8 (bus) of € 20 (trein). Bij het uitchecken worden de exacte kosten berekend. De kaart kost € 7,50 en is, net als de persoonlijke, 5 jaar geldig. 
Sinds kort kunt u reizen met een OV-chipkaart, waarbij achteraf de kosten worden berekend: zie www.ns.nl/flex voor mogelijkheden met en zonder abonnement. 
Op www.ov-chipkaart.nl vindt u meer informatie én filmpjes die precies laten zien hoe de OV-chipkaart werkt. 
Op www.youtube.com/seniorwebtube (het videokanaal van SeniorWeb) vindt u talloze filmpjes over de OV-chipkaart en reizen met de NS.

Zonder OV-chipkaart kunt u nog steeds een kaartje (alleen met pinpas, niet contant!) kopen bij de buschauffeur. Een ritkaartje zonder overstap kost circa € 4; een dagkaart (mits bij dezelfde vervoerder) circa € 6,25.


Buslijnen in Son en Breugel
Lijn 154 en 156 Eindhoven – ’s-Hertogenbosch; lijn 157 Eindhoven – Oss;
lijn 9 S+B via Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven;
lijn 260 Buurtbus (max. 8 passagiers) Best – Nederwetten – Nuenen - Geldrop
(o.a. St. Anna Ziekenhuis);
lijn 406 Bravodirect v/h HOV Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven. 

Zie ook de rubriek Dienstverlening (busdienstregeling 2019) en de presentatie OV-chipkaart (KBO Son) bij Downloads, op de site www.sonenbreugel-senioren.nl 
Reizigersoverleg Brabant behartigt de belangen van de reiziger in het Brabantse openbaar vervoer: www.reizigersoverlegbrabant.nl , tel. 073 – 6900 518

Klantenservice OV-chipkaart, Postbus 365, 3800 AJ Amersfoort, tel. 0900-0980 (gebruikelijke belkosten), www.ov-chipkaart.nl 
Bus en trein: www.hermes.nl , www.arriva.nl , www.bravo.info , https://9292.nl tel. 0900-9292 (70 cent per minuut!); www.ns.nl
Bronvermelding: 
Beter Oud nieuwsbrief.
( februari 2019)

Zie hieronder bij
Themaochtend in De Boerderij: “Kunst in de Philips-reclame (1891-1941)”
De themaochtend op vrijdag 22 februari stond geheel in het teken van de bekende ‘lampjesfabriek’ en zijn vroegste reclame-uitingen. 
Uit het feit dat er deze ochtend een aantal nieuwe gezichten acte de présence gaf blijkt wel dat deze firma nog steeds leeft bij de senioren in ons dorp. De heer Frans Wilbrink had dan ook weinig moeite de aandacht van de aanwezigen vast te houden met zijn voordracht over dit onderwerp.
Ondersteund door pakkende beelden over de beginperiode van Philips konden de aanwezigen kennis nemen van de ontstaansgeschiedenis van Philips en de ontwikkeling van de reclame-uitingen.
De getoonde reclames uit die periode gaven een fraai beeld van genoemde ontwikkelingen. Van goedbedoelde amateuristische pogingen tot professionele affiches en filmpjes, gemaakt door ontwerpers van wereldfaam in de destijds opgerichte Philipsafdeling “Artistieke propaganda”; alles kwam aan bod. 
Voor velen was het een feest der herkenning en nostalgie. Met zijn onderhoudende verteltrant, doorspekt met anekdotes en niet te vergeten de nodige humor, wist de heer Wilbrink de aanwezigen weer een prettige ochtend te bezorgen.
Bij het verschijnen van deze COLUMN zijn de carnavalsdagen van 2019 alweer voorbij. Dagen, waarop de carnavalvierende inwoners van dorpen en steden zich van een andere kant laten zien. Ze kruipen als het ware in een andere huid en gedragen zich ook anders. Ze voelen zich zelfs anders. Dat gebeurt sneller in een boerenkiel dan in een maatpak. Na de carnaval gaat men weer over tot de orde van de dag, terug in het gareel.
De maskerade eindigt officieel op de dinsdagavond 24.00 uur, de vastenavond. Voor de gelovigen het begin van de vastentijd van 40 dagen, die loopt tot en met paaszaterdag.
De woensdag na vastenavond staat bekend als ‘Aswoensdag’, waarop de kerkgangers van de pastoor een askruisje op het voorhoofd krijgen.

Dit is een summiere beschrijving van carnaval en slechts een van de ontelbaar vele vieringen. Ieder dorp en elke stad heeft zijn eigen beleving waarbij een groot onderling verschil bestaat.
Maar het blijft overal een geweldig gebeuren vol van symboliek, tradities en plezier.
Bent u al lid van de WhatsApp buurtalarmgroep?

Meneer de Vries ziet dat een onbekend busje al een paar keer door zijn straat is gereden. Er zitten een paar mannen in die de straat nauwkeurig ‘bestuderen’. Meneer de Vries vindt het niet prettig, maar weet ook niet goed wat te doen met deze situatie... Een uur later blijkt dat de inzittenden van dit busje op verschillende locaties in het dorp vanaf meerdere opritten fietsen hebben gestolen. 

Meneer de Vries had nog nooit van de WhatsApp alarmgroep gehoord. Was hij lid van de WhatsApp alarmgroep, dan had hij eerst de politie kunnen bellen en daarna in de WhatsApp alarmgroep melding kunnen maken. Dan waren andere straatbewoners ook geattendeerd op het verdachte busje. Sterker nog, de kracht van de WhatsApp alarmgroep gaat nog verder. De beheerder van de WhatsApp alarmgroep had ook andere straten kunnen informeren. Wie weet had iemand de bus zien stilstaan, de politie gealarmeerd en was het een ‘heterdaadje’ geworden. 

Een stad of dorp kan uit een onderzoek nog als een veilig dorp uit de bus komen, de beleving van een (on)veilig gevoel is heel persoonlijk. Daar kun je vaak niet zo veel aan doen. Waar je wel wat aan kan doen is dat je als inwoners van Son en Breugel samen de boel een beetje in de gaten houdt. En van verdachte situaties melding maakt. De WhatsApp alarmgroep is een initiatief vanuit SonenBreugelVerbindt. Zo’n 40 WhatsApp alarmgroepen zijn al actief en hebben ook al de nodige successen geboekt. 

Inmiddels hebben veel senioren ook een smartphone. (Klein)kinderen hebben vaak al WhatsApp op de telefoon gezet om met opa en of oma te kunnen appen. U kunt dus ook makkelijk in de WhatsApp alarm groep bij u in de buurt. Weet u niet of er in uw buurt een WhatsApp alarmgroep actief is? Check het op www.sonenbreugelverbindt.nl (knop veiligheid, doorklikken naar buurtpreventie). Daar staan alle alarmgroepen vermeld. Een mailtje sturen naar info@sonenbreugelverbindt.nl is ook goed. U krijgt dan bericht welke alarmgroep bij u in de buurt actief is en tot wie u zich kunt richten om lid te worden. Hebt u hulp nodig zodat u snapt hoe de WhatsApp alarmgroep werkt? Ook dat kunt u in uw mail aan info@sonenbreugelverbindt.nl vermelden. Als jong en oud in alle straten actief zijn om verdachte situaties te melden via de WhatsApp alarmgroep, dan zal dat zeker de veiligheid in ons dorp ten goede komen.
Nieuwe voorzitter werkgroep Wonen: Jeroen Harbers
Na mijn pensionering werd ik in 2017 door Son en Breugel Verbindt gevraagd om deel te nemen aan het opstellen van een enquête over de woonwensen van senioren, samen met leden van de SeniorenRaad. Dat ik hiervoor werd gevraagd had alles te maken met mijn ervaring, opgedaan tijdens mijn werkzame leven binnen een woningcorporatie, waar ik met het beheer en de ontwikkeling van vastgoed in alle facetten te maken heb gehad. Ook vanuit de corporaties wordt geregeld onderzoek gedaan naar de woonwensen van de diverse doelgroepen om tot de juiste investeringen te kunnen komen.
Het mooie van het verrichte onderzoek vind ik dat hiermee heel concrete aanbevelingen konden worden gedaan aan de gemeente. Zeker met de sterk toenemende vergrijzing van ons dorp, is het van groot belang dat met de woonwensen van ouderen goed rekening gehouden wordt.
Door de werkzaamheden aan de enquête heb ik diverse leden van de SeniorenRaad leren kennen en ben ik op enig moment benaderd om deel te gaan nemen aan de werkgroep Wonen. Nadat Kees van der Meijden had aangegeven te willen stoppen met zijn voorzitterschap, werd ik gevraagd om hem op te volgen. Omdat ik mij graag ook inzet op dit voor mij bekende beleidsterrein binnen ons mooie dorp, heb ik hierop positief gereageerd.
Ruim 35 jaar ben ik woonachtig in Son en Breugel, waar mijn vrouw en ik nog lang hopen te blijven wonen.
GGD Brabant-Zuidoost geeft u tips over, hoe u tekenbeten kunt voorkomen die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken . 

Teken zijn hele kleine, spinachtige beestjes. Ze leven van bloed. Teken komen in het hele land voor, in bos, park, hei, duinen of in de tuin. Ze zitten in de buurt van bomen of struiken in hoog gras of tussen dode bladeren, vooral daar waar het vochtig is.Teken hebben het voorzien op mens en dier. Ze bijten zich vast in de huid. Dat valt vaak niet op. Door het zuigen van bloed zwellen teken na een paar dagen op tot een bruin of grijs bolletje ter grootte van een erwt. Een nimf (jonge teek) is maar 1 mm groot! De meeste mensen worden gebeten tussen maart en oktober.

Van een tekenbeet kunt u ziek worden: de ziekte van Lyme. Ongeveer één op de vijf teken is besmet met de lymebacterie. Mensen die voor hun werk veel in het groen zijn, lopen meer risico op tekenbeten. Net als mensen die vaak buiten zijn in de natuur en kinderen die buiten spelen. Ieder jaar worden er ongeveer een miljoen mensen door een teek gebeten. De meeste mensen worden daarna gelukkig niet ziek.

Enkele tips om tekenbeten te voorkomen:
- blijf bij wandelen of fietsen op de paden;
- zorg dat u bedekkende kleding draagt;
- smeer DEET minimaal 30%; u kunt ook uw kleding insprayen met DEET;
- controleer nadien uw lichaam op tekenbeten; ze kruipen naar warme, vochtige plekjes (zoals liezen, oksels, knieholtes);
- verwijder een tekenbeet binnen 24 uur; desinfecteer hierna met alcohol (niet verdoven met alcohol zolang de teek nog op het lichaam zit); een teek die zo snel mogelijk verwijderd wordt, veroorzaakt meestal niet de ziekte van Lyme.
Noteer datum en lichaamsdeel, indien u toch gebeten wordt.

Meer informatie op www.rivm.nl/tekenbeet of neem contact op met de GGD in uw regio; het adres kunt u vinden via www.ggd.nl; meer informatie over de ziekte van Lyme vindt u op www.lymevereniging.nl
Maart 2019 
S+B Verbindt hervat, i.o.m. bibliotheek en gemeente, gratis cursus Klik & Tic de Basis (leren omgaan met de computer) en start cursus ‘Klik & Tik’ Internet en e-Overheid.
De Basis cursus start op woensdag 6 maart van 13:30 tot 15:30 wekelijks 6x.
Cursus Internet en e-Overheid start op donderdag 7 maart van 9:30 tot 11.30 wekelijks 6x.
Meer informatie of inschrijven bij bibliotheek Dommeldal Kerkstraat 2c, Son (waar ook de cursus gegeven wordt) of op www.sonenbreugelverbindt.nl/cursus
Cursussen worden door de gemeente vergoed.
Op vrijdag 23 november stond de maandelijkse themaochtend voor onze senioren opnieuw in het teken van ‘Veiligheid’. Gezien de belangstelling voor dit onderwerp tijdens de themaochtend in januari van dit jaar, had de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad dit onderwerp nogmaals op de agenda geplaatst.
Diana van Moorsel, Expert Wijkzorg Son en Breugel, werd bereid gevonden om een vervolgpresentatie te geven. Zij begint met een korte uitleg over de gevolgen voor onze gemeente door de reorganisatie bij de Nationale Politie.
Met name de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de politie wordt door de aanwezigen belangrijk gevonden. Het blijkt dat de burger elke week terecht kan bij het politiesteunpunt in het gemeentehuis, en wel op maandag en donderdag, ‘s middags van 14.00 - 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 - 19.00 uur. Mocht dat in individuele gevallen niet mogelijk zijn, dan kan ook op afspraak een huisbezoek volgen, aldus Diana.

De verschillen in het takenpakket van de Politie en de BOA worden toegelicht; het komt erop neer dat de politie bevoegd is om, naast haar reguliere takenpakket, indien nodig met gepast geweld op incidenten te reageren en daartoe ook over de middelen beschikt, zoals wapenstok, pepperspray, handboeien en het vuurwapen. 
De BOA’s zijn in dienst van de gemeente en zorgen voor toezicht op het milieu, alsook de handhaving bij kleine vergrijpen en overlast. Zij werken nauw samen met de wijkagenten in onze gemeente, indien de situatie daarom vraagt.

Niet alleen aandacht voor goed hang- en sluitwerk, maar ook alert zijn op babbeltrucs, het afschermen van de pincode, niet opendoen na een bepaalde tijd en de deur op het nachtslot houden, komen aan de orde. Ook de gewoonte om op sociale media te vermelden dat men op vakantie is of gaat, is iets waar criminelen gretig gebruik van maken.

Er wordt aandacht besteed aan het opzetten van de zogeheten ‘WhatsAppgroepen’ die de deelnemers op de hoogte houden van criminele activiteiten in hun buurt; een effectief middel ter voorkoming van ongewenste situaties. Inmiddels is Son en Breugel op dat punt geheel afgedekt door de aanwezigheid van circa 40 WhatsAppgroepen, hetgeen een succes mag worden genoemd. Zie ook https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/veiligheidsplein

Al met al weer een geslaagde themaochtend met dank aan de organisatie en, niet in de laatste plaats, de professionele en enthousiaste presentatie van en door Diana van Moorsel.
Mijn motto zou kunnen zijn ‘de toekomst begint vandaag’

Dieter Steinbusch is de nieuwe voorzitter van de SeniorenRaad. Hij is geen onbekende binnen de SeniorenRaad, want hij draaide al mee als penningmeester en in de ‘Werkgroep wonen’. 

Dieter Steinbusch woont sinds een aantal jaren in Son en Breugel en ervaart het dorp als gastvrij en merkt dat er een sterk verenigingsleven is waar veel vrijwilligers actief in zijn: “Fijn dat ook veel verenigingen zich hard maken voor de senioren in ons dorp.” 
Er is al veel geregeld en er wordt al veel gedaan, maar er zijn ook altijd nog zaken die aandacht behoeven. Dieter Steinbusch: “Mijn motto zou kunnen zijn ‘de toekomst begint vandaag’ en daarmee bedoel ik dat je met de dingen die je vandaag doet, je alvast rekening kunt houden of dat toekomstbestendig is.” Persoonlijk heeft Dieter met zijn vrouw ervoor gekozen om tijdig in een appartementencomplex in Son en Breugel te gaan wonen: “Niet wachten tot je iets overkomt, maar eerder al in een ‘seniorenproof’ woning gaan wonen.”

Dieter merkt op dat er in Son en Breugel wel wat meer duidelijkheid mag komen over hoe bepaalde zaken geregeld zijn en waar je wie wanneer en waarvoor kunt bereiken: “Weet je bijvoorbeeld hoe je een Boa kunt bereiken? Wat doe je als je in de avond een verwarde man op straat tegenkomt? Weet je waar je aan kunt kloppen als je huishoudelijke hulp nodig hebt? Allemaal vragen waar senioren niet altijd het antwoord op weten. Daar is nog werk aan de winkel.” 
Uiteraard worden er ook al veel onderwerpen door de SeniorenRaad aangeboden middels themabijeenkomsten. Onderwerpen als ‘ouderen in het verkeer’, ‘wat kan de huisartsenpost betekenen voor ouderen’ of ‘testament en nalatenschap’ worden druk bezocht. 
Dieter Steinbusch: “Daarnaast ben ik blij met alle initiatieven in het dorp die zich inzetten voor senioren. Van het geslaagde AutoMaatje project tot de activiteiten in het HOi-Huis en van het organiseren van een seniorenmiddag in de carnavalstent tot de computercursus die SonenBreugelVerbindt organiseert in samenwerking met de bibliotheek. Als voorzitter van de SeniorenRaad ga ik me hard maken om waar mogelijk verbindingen te leggen. Wie weet dat daar ook weer mooie resultaten uit voort komen”.
Gastvrouw of gastheer tijdens de wekelijkse koffieochtend in Braecklant en/of in De Boerderij.

De SeniorenRaad zoekt een dame of heer die de taken van een gastvrouw/gastheer tijdens de wekelijkse koffie-ochtend op woensdag in Braecklant en/of op vrijdag in De Boerderij op zich zou willen nemen. Als u voor deze functie belangstelling heeft, zou de voorzitter van de werkgroep Welzijn en Zorg, Els Voogt, graag contact met u willen hebben. U kunt haar bereiken via telefoon: 06- 57 18 45 05 of via e-mail: e.voogt7@upcmail.nl
Onlangs bleek de vrouw van een goede oude vriend een ernstig ongeluk met de auto te hebben gehad. Tegen het vallen van de avond was ze zomaar een voorrangsweg opgereden. De waarschuwingsborden en de haaientanden waren aan haar aandacht ontsnapt. Ze gaf aan volledig in beslag genomen te zijn door het vinden van de weg, in een buurt die ze niet kende. 

Het gevolg van deze onoplettendheid laat zich raden: een hevige botsing in de linkerflank van haar auto. Grote schade aan beide voertuigen. Gelukkig bleven de gevolgen voor de inzittenden beperkt tot blauwe plekken hier en daar. Veiligheidsriemen en airbags hadden hun diensten weergaloos bewezen en ergere verwondingen weten te voorkomen.

Op mijn vervolgvraag hoe het nu met haar ging, gaf ze als antwoord: Als er een auto voor me gereden had en voor me wel had gestopt, was dit niet gebeurd! Deze voor mij ongerijmde reactie, ontlokte van mijn kant het welgemeende advies: Misschien wordt het tijd niet meer zelf achter het stuur te zitten op jouw leeftijd. 

Maar afscheid nemen van wat je dierbaar is, ook het rijbewijs, blijft altijd moeilijk….
Optreden ensemble Irish Cream tijdens de themaochtend op 25 januari 2019
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad kan terugkijken op een geslaagd en spetterend begin van een nieuwe reeks themaochtenden 2019 in De Boerderij!

Er was ditmaal gekozen voor een muzikaal thema in de vorm van het bekende ensemble Irish Cream. Een zestal enthousiaste muzikanten wist, vanaf het eerste akkoord tot en met de laatste noot, de aanwezigen op de punt van hun stoel te krijgen. Het repertoire van dit ensemble bestaat uit de zeer herkenbare Ierse volksmuziek.
Ondanks de winterse weersomstandigheden (gladheid) was de opkomst boven verwachting, en de aanwezigen zullen geen spijt hebben gehad van hun bezoek. Er werd een twaalftal nummers ten gehore gebracht, variërend van opzwepende dans- en Pub-muziek tot melancholische ballades met liefde en oorlog als onderwerp.
De uitleg over de gebruikte instrumenten en de toelichting op de verschillende nummers maakten het extra onderhoudend en interessant, waarbij de komische “noot” niet werd vergeten. Rudi Bakker (accordeon en zang), Math van der Wouw (gitaar), Hetty Pronk (zang), John Mulder (gitaar en banjo), Piet Pijnacker (viool en contrabas) en Henny Pijnacker (tin- en low whistle) hebben duidelijk plezier in hetgeen zij doen.
De betrokkenheid van het publiek werd nog eens extra opgevoerd door hen te laten meezingen met het refrein van een aantal zangnummers. Een groot bord met de betreffende teksten zorgde ervoor dat de aanwezigen dat luidkeels konden doen en ook deden. 
Het was aardig om te zien dat de aanwezigen (niet meer de allerjongsten) flink mee bewogen op het ritme van de muziek en regelmatig door een klaterend applaus hun waardering lieten blijken. Spontane opmerkingen als ‘kippenvel’ en ‘geweldig’ spraken voor zich.
Een bijzonder leuke themaochtend, met dank aan de organisatie en het ensemble Irish Cream.
In januari 2018 is een klusbedrijf gestart dat erop gericht is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, gemakkelijk als u meer moeite krijgt alledaagse klusjes op te knappen. Ook voor aanpassingen, (tuin)onderhoud en technische ondersteuning, zijn Eric en Annelies Kok inzetbaar. Natuurlijk wordt er vooraf overlegd en desgewenst een offerte gemaakt.
In Son en Breugel worden geen voorrijkosten berekend; 65-plussers krijgen 10% korting op het uurtarief van € 29,50; ze komen ook voor een kwartiertje