Rubrieken

Activiteiten

Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur is er een koffieochtend in Braecklant Amerikalaan 2 Son.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	50+
Plaats	Amerikalaan 2, Son
Aanvang	ma 7-5-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Het Taalpunt is de plek binnen Son en Breugel waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen worden geholpen door betrokken vrijwilligers. Als ter plekke helpen niet lukt worden ze door hen met de juiste instantie in contact gebracht.

U kunt iemand in uw eigen omgeving herkennen aan de volgende situaties: hij/zij bestelt bijvoorbeeld altijd hetzelfde als u, is heel vaak de bril kwijt of neemt niet trouw de medicijnen in. 
Wellicht is deze persoon laaggeletterd en vormen taal en cijfers te grote struikelblokken. Laaggeletterdheid heeft een flinke impact op iemands leven en beïnvloedt veel zaken, van gezondheid tot sociaal welzijn. Het Taalpunt wil daar iets aan doen.

Dus als u iemand kent die aan bovenstaande omschrijving voldoet, kunt u samen met hem of haar naar het Taalpunt komen. En als u zelf iets zou willen betekenen bent u ook van harte welkom. 

Open elke donderdag van 10:30 tot 12:00 in het Vestzaktheater/Bibliotheek (Kerkstraat 2) en via de mail te bereiken op taalpuntsonenbreugel@bibliotheekdommeldal.nl
Elke donderdag, ‘WandelFit’: samen wandelen van 13.00 - 14.00 uur, georganiseerd door de LEVgroep en Fysiosport Son. Start en stop bij CMD, Europalaan 2, Son. Iedereen is welkom, deelname gratis, aanmelden niet nodig. Informatie: Michelle Driessen, LEVgroep, tel. 06 - 1446 5937.
Ditmaal een actueel thema!

De werkgroep Welzijn en Zorg is er in geslaagd de heer Jorrit Visée, werkzaam bij de gemeente Son en Breugel als beleidsmedewerker Duurzaamheid/Veiligheid en Wijkbeheer, te strikken om het begrip “duurzaamheid” in het algemeen maar ook in relatie tot senioren, toe te lichten. Wat doet de gemeente hieraan en wat kunnen wij als burger zelf hierin betekenen zijn onderwerpen die aan de orde zullen komen.

Gezien de actualiteit, b.v. als het gaat om de transitie van gas naar meer milieuvriendelijke energiebronnen, zeker een onderwerp dat een bezoekje waard is.

De Boerderij is gemakkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor een kopje koffie of thee. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom. Aanvang 10.00 uur.
Elke vrijdag van 10.00 - 12.00 uur is er een koffieochtend in De Boerderij.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	50+
Plaats	Asteroïdenlaan 2a, Breugel
Aanvang	vr 4-5-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Zaterdag 23 november 10.00 uur: Workshop Gebak-kerij ‘Sint-Nicolaas’. 
 Deelname € 25,00 p.p.. Aanmelden vóór 21 november bij de infobalie in Berkenstaete
Elke zondag ‘Gewoon DOEN’, bijeenkomst voor 55-plussers die het leuk vinden om andere inwoners te ontmoeten. De deelnemers/ bezoekers bepalen zelf wat zij graag tijdens de bijeenkomst willen doen. Huiskamer Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son 13.00 – 16.30 uur. Bijdrage € 2,50 per keer, eerste keer gratis. Informatie: Ria van Raalten-Hölscher 06 25 32 96 68, ria.van.raalten@gmail.com  www.vestzaktheaterson.nl
Maandag van 10.00 - 12.00 uur is er een koffieochtend in het Vestzaktheater Kerkplein 2 in Son.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	Iedereen
Plaats	Kerkstraat 2, Son
Aanvang	ma 7-10-19 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	Seniorenraaad Welzijn en Zorg
Beweeggroep ‘Veerkracht’, lekker bewegen voor 60-plussers’, Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son, Maandag van 11.00 – 12.00 uur. Kosten € 5,00 per les, eerste proefles gratis. Inloop vanaf 10.30 uur met een gratis kopje koffie of thee. Meer informatie: Warda Mommaal 0499-473763 of U kunt evt. contact opnemen via: josvdreijden@xs4all.nl
Stichting Met je hart Son en Breugel gaat van start.
Het doel van de stichting is om eenzame inwoners in Son en Breugel in contact te brengen met hun omgeving. Stichting Met je hart wil ontmoetingen gaan organiseren voor kwetsbare ouderen.
Uw hulp is daarbij nodig.
Op 25 november vanaf 19.30 uur is hierover een informatie-avond bij café-restaurant De Zwaan Markt 9 Son.
Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan graag aanmelden via info@zwaan-son.nl of telefonisch 06-306 860 36.
Dinsdag 26 november
Vincken mode met een uitgebreide modieuze collectie,
in het Atrium van Berkenstaete. Tijd: 14.00 uur.
Dinsdag 26 november, Kienen in het Atrium van Berkenstaete
€ 2,50 per kaart. Aanvang 19.30 uur.
Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur is er een koffieochtend in Braecklant Amerikalaan 2 Son.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	50+
Plaats	Amerikalaan 2, Son
Aanvang	ma 7-5-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Woensdag 27 november: Lezing door Herman Deiling: ‘Een barre reis door Noordoost-Siberië’’, georganiseerd door PVGE, maar ook toegankelijk voor niet-leden. Brasserie Thermae Son, Thermaelaan 2, 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
 Aanmelden door vóór 20 november € 3,00 (leden) of € 5,00 (niet-leden) over te maken naar bankrekening NL52 RABO 0148 2596 42 t.n.v. PVGE afd. Son met vermelding van ‘lezing Noordoost-Siberië’ of door het verschuldigde bedrag in te leveren, met vermelding van naam en ‘lezing Noordoost-Siberië’ bij Annelies van de Laar-van de Nieuwenhuijzen, Van den Elsenstraat 29, Breugel (tegenover Boerenbond)
Woensdag 27 november, culturele avond met
Woensdag 27 november:
Mensen met een dementie blijven zo lang mogelijk thuis wonen, in de eigen vertrouwde omgeving. Daarbij krijgen zij ondersteuning van familie, vrienden en betrokken hulpverleners. Maar soms is het toch noodzakelijk om na te gaan denken over een opname in het verzorgings of verpleeghuis. Wanneer is het moment dat het niet meer gaat thuis? En hoe gaat dit dan in zijn werk? Mag je zelf kiezen waar je wilt wonen? Komt je verwant op een gesloten afdeling en wat betekent dit? Hoe wordt een opname ervaren door degene met dementie, en door de mantelzorger? Deze vragen zullen centraal staan in het gesprek met de gasten van deze avond: een zorgtrajectbegeleider en een clientadviseur. Na de pauze is er ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimercafé te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures omtrent dementie. Na elke pauze bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

Voor inlichtingen: Jan Verbeek ( Best 06 41546859 ), Diny Nooijen ( Son en Breugel 0499 473708 ) of Francien Dekkers ( Oirschot, 06 16677830) . Zie voor meer informatie over alle Alzheimer Cafés in de regio de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.
Het Taalpunt is de plek binnen Son en Breugel waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen worden geholpen door betrokken vrijwilligers. Als ter plekke helpen niet lukt worden ze door hen met de juiste instantie in contact gebracht.

U kunt iemand in uw eigen omgeving herkennen aan de volgende situaties: hij/zij bestelt bijvoorbeeld altijd hetzelfde als u, is heel vaak de bril kwijt of neemt niet trouw de medicijnen in. 
Wellicht is deze persoon laaggeletterd en vormen taal en cijfers te grote struikelblokken. Laaggeletterdheid heeft een flinke impact op iemands leven en beïnvloedt veel zaken, van gezondheid tot sociaal welzijn. Het Taalpunt wil daar iets aan doen.

Dus als u iemand kent die aan bovenstaande omschrijving voldoet, kunt u samen met hem of haar naar het Taalpunt komen. En als u zelf iets zou willen betekenen bent u ook van harte welkom. 

Open elke donderdag van 10:30 tot 12:00 in het Vestzaktheater/Bibliotheek (Kerkstraat 2) en via de mail te bereiken op taalpuntsonenbreugel@bibliotheekdommeldal.nl
Elke donderdag, ‘WandelFit’: samen wandelen van 13.00 - 14.00 uur, georganiseerd door de LEVgroep en Fysiosport Son. Start en stop bij CMD, Europalaan 2, Son. Iedereen is welkom, deelname gratis, aanmelden niet nodig. Informatie: Michelle Driessen, LEVgroep, tel. 06 - 1446 5937.
Themamiddag Digitale zorg; u kunt er niet meer omheen!

Op vrijdagmiddag 29 november van 13.30 – 16.00 uur (zaal open om 13.00 uur) wordt er in De Bongerd, Asteroïdenlaan 2A, Breugel een themamiddag gehouden over digitale zorg, ook wel E-Health genoemd. 
Deze themamiddag wordt georganiseerd door de SeniorenRaad en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform. Sprekers: Christian de Groot, huisarts en de “Digidokters” van SonenBreugelVerbindt. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen en zullen er demonstraties worden gegeven. 

Doel van de middag is om de digitale ontwikkelingen op het gebied van de contacten met uw huisarts en het ziekenhuis middels gebruik van internet toe te lichten. Maar ook om te laten zien hoe het werkt. Tevens worden andere systemen, zoals het zorgdossier en gezondheidsapps, die gebruikt worden in de gezondheidszorg en de toekomst hiervan, besproken. De huisartsenpraktijken en ziekenhuizen werken al veel langer met digitale zorgdossiers. Momenteel worden de patiënten steeds meer betrokken bij hun eigen digitale dossier via zogeheten Portals. De verbinding onderling met deze portals is helaas nog niet overal geregeld. Mocht u nog geen kennis hebben genomen van deze ontwikkelingen dan is deze themamiddag dé gelegenheid voor u om deze digitale zorg te ontdekken. De “Digidokters” kunnen u ook laten zien hoe dat gaat. Ook zijn zij na deze themamiddag behulpzaam bij het gebruik ervan.

U bent van harte welkom; de toegang is gratis.

Meer informatie: 0499-479293 of 471163
Elke zondag ‘Gewoon DOEN’, bijeenkomst voor 55-plussers die het leuk vinden om andere inwoners te ontmoeten. De deelnemers/ bezoekers bepalen zelf wat zij graag tijdens de bijeenkomst willen doen. Huiskamer Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son 13.00 – 16.30 uur. Bijdrage € 2,50 per keer, eerste keer gratis. Informatie: Ria van Raalten-Hölscher 06 25 32 96 68, ria.van.raalten@gmail.com www.vestzaktheaterson.nl
Elke zondag van 13.00 - 16.30 uur is er een koffieochtend in De Boerderij.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	50+
Plaats	Asteroïdenlaan 2a, Breugel
Aanvang	vr 4-5-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Beweeggroep ‘Veerkracht’, lekker bewegen voor 60-plussers’, Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son, Maandag van 11.00 – 12.00 uur. Kosten € 5,00 per les, eerste proefles gratis. Inloop vanaf 10.30 uur met een gratis kopje koffie of thee. Meer informatie: Warda Mommaal 0499-473763 of U kunt evt. contact opnemen via: josvdreijden@xs4all.nl
Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur is er een koffieochtend in Braecklant Amerikalaan 2 Son.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	50+
Plaats	Amerikalaan 2, Son
Aanvang	ma 7-5-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Het Taalpunt is de plek binnen Son en Breugel waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen worden geholpen door betrokken vrijwilligers. Als ter plekke helpen niet lukt worden ze door hen met de juiste instantie in contact gebracht.

U kunt iemand in uw eigen omgeving herkennen aan de volgende situaties: hij/zij bestelt bijvoorbeeld altijd hetzelfde als u, is heel vaak de bril kwijt of neemt niet trouw de medicijnen in. 
Wellicht is deze persoon laaggeletterd en vormen taal en cijfers te grote struikelblokken. Laaggeletterdheid heeft een flinke impact op iemands leven en beïnvloedt veel zaken, van gezondheid tot sociaal welzijn. Het Taalpunt wil daar iets aan doen.

Dus als u iemand kent die aan bovenstaande omschrijving voldoet, kunt u samen met hem of haar naar het Taalpunt komen. En als u zelf iets zou willen betekenen bent u ook van harte welkom. 

Open elke donderdag van 10:30 tot 12:00 in het Vestzaktheater/Bibliotheek (Kerkstraat 2) en via de mail te bereiken op taalpuntsonenbreugel@bibliotheekdommeldal.nl
Elke donderdag, ‘WandelFit’: samen wandelen van 13.00 - 14.00 uur, georganiseerd door de LEVgroep en Fysiosport Son. Start en stop bij CMD, Europalaan 2, Son. Iedereen is welkom, deelname gratis, aanmelden niet nodig. Informatie: Michelle Driessen, LEVgroep, tel. 06 - 1446 5937.
Elke vrijdag van 10.00 - 12.00 uur is er een koffieochtend in De Boerderij.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	50+
Plaats	Asteroïdenlaan 2a, Breugel
Aanvang	vr 4-5-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Elke zondag ‘Gewoon DOEN’, bijeenkomst voor 55-plussers die het leuk vinden om andere inwoners te ontmoeten. De deelnemers/ bezoekers bepalen zelf wat zij graag tijdens de bijeenkomst willen doen. Huiskamer Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son 13.00 – 16.30 uur. Bijdrage € 2,50 per keer, eerste keer gratis. Informatie: Ria van Raalten-Hölscher 06 25 32 96 68, ria.van.raalten@gmail.com www.vestzaktheaterson.nl
Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van deur-tot-deur voor 65-plussers. Hierbij is alles geregeld om zorgeloos te genieten: u wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw en samen met andere gasten gaat u gezellig naar een bioscoop, theater of museum bij u in de buurt. U geniet van een drankje tussendoor en wordt na afloop weer veilig thuisgebracht.

Programmaboekje
Het programmaboekje Regio Eindhoven/Veldhoven vanaf 1 augustus tot 7 december 2019 ligt voor u klaar. Het bevat 13 voorstellingen in Eindhoven en omstreken. Als u interesse hebt, kunt u het boekje geheel vrijblijvend aanvragen via telefoonnummer 035 – 5245156 (maandag - vrijdag van 9.00 - 18.00 uur) of via info@4hetleven.nl.

Op de website www.4hetleven.nl kunt u ook alvast de voorstellingen raadplegen en reserveren.

Drie weken
Als u mee wilt naar een bepaalde voorstelling, meldt u zich drie weken van tevoren aan. U BETAALT DAN DE VERMELDE ARRANGEMENTSPRIJS voor het kaartje, de consumpties, het vervoer en de bespreekkosten.

Soms biedt Vier het Leven ook voordelige lastminutevoorstellingen aan. Daarvoor hebt u een e-mailadres nodig. Dat kunt u doorgeven via mail@4hetleven.nl

Deel van de kosten
Omdat Vier het Leven de arrangementen zo betaalbaar mogelijk wil houden, betaalt u maar een deel van de werkelijke kosten. Vier het Leven ontvangt financiële steun van gemeenten, donateurs, bedrijven en fondsen voor onder meer de organisatie- en coördinatiekosten. Stíchting Vier het Leven is een goededoelenorganisatie met een ANBI-status.

(toegang is niet gratis, zie tekst hierboven)
Beweeggroep ‘Veerkracht’, lekker bewegen voor 60-plussers’, Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son, Maandag van 11.00 – 12.00 uur. Kosten € 5,00 per les, eerste proefles gratis. Inloop vanaf 10.30 uur met een gratis kopje koffie of thee. Meer informatie: Warda Mommaal 0499-473763 of U kunt evt. contact opnemen via: josvdreijden@xs4all.nl
Elke tweede maandag van de maand organiseert het Van Abbe museum rondleidingen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Vanaf 14.20 uur wordt u ontvangen door vrijwilligers. Zij begeleiden u naar het museumcafé waar u een kopje koffie/thee kunt drinken en kennis kunt maken met de rondleider en de overige deelnemers.

De rondleiding start om 14.45 uur en duurt tot 16.00 uur. Er worden ongeveer 3 à 4 werken per rondleiding behandeld volgens een bepaald thema. Tijdens de rondleiding kunt u gebruik maken van speciale opklapbare stoeltjes. Deze zijn vrij hoog waardoor u er makkelijk uit kunt opstaan.

Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een
Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur is er een koffieochtend in Braecklant Amerikalaan 2 Son.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	50+
Plaats	Amerikalaan 2, Son
Aanvang	ma 7-5-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Woensdag 11 december: Vertoning van de documentaire-film “De bevrijding van Son en Breugel in september 1944” van Klaas Postma en Ton van Ingen. Georganiseerd door de SeniorenRaad. Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Woensdag 11 december : elke tweede woensdag van de maand eten leden van KBO Son bij Thermae Son, aanschuiftafel 17.30 uur. Keuzemenu € 12,50; opgeven bij Yvonne Hendriks, tel. 0499-473042
Het Taalpunt is de plek binnen Son en Breugel waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen worden geholpen door betrokken vrijwilligers. Als ter plekke helpen niet lukt worden ze door hen met de juiste instantie in contact gebracht.

U kunt iemand in uw eigen omgeving herkennen aan de volgende situaties: hij/zij bestelt bijvoorbeeld altijd hetzelfde als u, is heel vaak de bril kwijt of neemt niet trouw de medicijnen in. 
Wellicht is deze persoon laaggeletterd en vormen taal en cijfers te grote struikelblokken. Laaggeletterdheid heeft een flinke impact op iemands leven en beïnvloedt veel zaken, van gezondheid tot sociaal welzijn. Het Taalpunt wil daar iets aan doen.

Dus als u iemand kent die aan bovenstaande omschrijving voldoet, kunt u samen met hem of haar naar het Taalpunt komen. En als u zelf iets zou willen betekenen bent u ook van harte welkom. 

Open elke donderdag van 10:30 tot 12:00 in het Vestzaktheater/Bibliotheek (Kerkstraat 2) en via de mail te bereiken op taalpuntsonenbreugel@bibliotheekdommeldal.nl
Elke donderdag, ‘WandelFit’: samen wandelen van 13.00 - 14.00 uur, georganiseerd door de LEVgroep en Fysiosport Son. Start en stop bij CMD, Europalaan 2, Son. Iedereen is welkom, deelname gratis, aanmelden niet nodig. Informatie: Michelle Driessen, LEVgroep, tel. 06 - 1446 5937.
Elke vrijdag van 10.00 - 12.00 uur is er een koffieochtend in De Boerderij.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	50+
Plaats	Asteroïdenlaan 2a, Breugel
Aanvang	vr 4-5-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Elke zondag ‘Gewoon DOEN’, bijeenkomst voor 55-plussers die het leuk vinden om andere inwoners te ontmoeten. De deelnemers/ bezoekers bepalen zelf wat zij graag tijdens de bijeenkomst willen doen. Huiskamer Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son 13.00 – 16.30 uur. Bijdrage € 2,50 per keer, eerste keer gratis. Informatie: Ria van Raalten-Hölscher 06 25 32 96 68, ria.van.raalten@gmail.com www.vestzaktheaterson.nl
Beweeggroep ‘Veerkracht’, lekker bewegen voor 60-plussers’, Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son, Maandag van 11.00 – 12.00 uur. Kosten € 5,00 per les, eerste proefles gratis. Inloop vanaf 10.30 uur met een gratis kopje koffie of thee. Meer informatie: Warda Mommaal 0499-473763 of U kunt evt. contact opnemen via: josvdreijden@xs4all.nl
Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur is er een koffieochtend in Braecklant Amerikalaan 2 Son.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	50+
Plaats	Amerikalaan 2, Son
Aanvang	ma 7-5-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Woensdag 18 december (i.v.m. Kerst). Bijeenkomst van de Scootmobielclub ‘Scoot on route’ van het CG Platform. D’n Tref, terrein Zonhove 10.30 - 12.00 uur. De aanwezigen gaan samen Kerststukjes maken.
Het Taalpunt is de plek binnen Son en Breugel waar mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen worden geholpen door betrokken vrijwilligers. Als ter plekke helpen niet lukt worden ze door hen met de juiste instantie in contact gebracht.

U kunt iemand in uw eigen omgeving herkennen aan de volgende situaties: hij/zij bestelt bijvoorbeeld altijd hetzelfde als u, is heel vaak de bril kwijt of neemt niet trouw de medicijnen in. 
Wellicht is deze persoon laaggeletterd en vormen taal en cijfers te grote struikelblokken. Laaggeletterdheid heeft een flinke impact op iemands leven en beïnvloedt veel zaken, van gezondheid tot sociaal welzijn. Het Taalpunt wil daar iets aan doen.

Dus als u iemand kent die aan bovenstaande omschrijving voldoet, kunt u samen met hem of haar naar het Taalpunt komen. En als u zelf iets zou willen betekenen bent u ook van harte welkom. 

Open elke donderdag van 10:30 tot 12:00 in het Vestzaktheater/Bibliotheek (Kerkstraat 2) en via de mail te bereiken op taalpuntsonenbreugel@bibliotheekdommeldal.nl
Bewerken
Elke donderdag, ‘WandelFit’: samen wandelen van 13.00 - 14.00 uur, georganiseerd door de LEVgroep en Fysiosport Son. Start en stop bij CMD, Europalaan 2, Son. Iedereen is welkom, deelname gratis, aanmelden niet nodig. Informatie: Michelle Driessen, LEVgroep, tel. 06 - 1446 5937.
Elke vrijdag van 10.00 - 12.00 uur is er een koffieochtend in De Boerderij.
Zoals gebruikelijk, is de toegang gratis. Wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor koffie of thee.
Alle senioren van Son en Breugel zijn van harte welkom.
Voor wie	50+
Plaats	Asteroïdenlaan 2a, Breugel
Aanvang	vr 4-5-18 10:00
Duur	2 uur
Toegang	gratis
Organisatie	SeniorenRaad Welzijn en Zorg
Elke zondag ‘Gewoon DOEN’, bijeenkomst voor 55-plussers die het leuk vinden om andere inwoners te ontmoeten. De deelnemers/ bezoekers bepalen zelf wat zij graag tijdens de bijeenkomst willen doen. Huiskamer Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son 13.00 – 16.30 uur. Bijdrage € 2,50 per keer, eerste keer gratis. Informatie: Ria van Raalten-Hölscher 06 25 32 96 68, ria.van.raalten@gmail.com www.vestzaktheaterson.nl
Beweeggroep ‘Veerkracht’, lekker bewegen voor 60-plussers’, Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son, Maandag van 11.00 – 12.00 uur. Kosten € 5,00 per les, eerste proefles gratis. Inloop vanaf 10.30 uur met een gratis kopje koffie of thee. Meer informatie: Warda Mommaal 0499-473763 of U kunt evt. contact opnemen via: josvdreijden@xs4all.nl
Elke zondag ‘Gewoon DOEN’, bijeenkomst voor 55-plussers die het leuk vinden om andere inwoners te ontmoeten. De deelnemers/ bezoekers bepalen zelf wat zij graag tijdens de bijeenkomst willen doen. Huiskamer Het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, Son 13.00 – 16.30 uur. Bijdrage € 2,50 per keer, eerste keer gratis. Informatie: Ria van Raalten-Hölscher 06 25 32 96 68, ria.van.raalten@gmail.com www.vestzaktheaterson.nl