Rubrieken

Dienstverlening

50-Plussers kunnen voor vragen en problemen in verband met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kosteloos hulp krijgen van onafhankelijke cliëntondersteuners. Contactpersoon: Monique Streur 
0610725080 of monique.streur@gmail.com
In de bibliotheek van Son en Breugel heeft ook de geheugenbibliotheek een plaats gekregen.
De geheugenbibliotheek is voor volwassenen met geheugenproblemen, voor dementerenden en de mantelzorgers.
Er is een diversiteit aan materialen bijvoorbeeld: boeken over diverse onderwerpen, fotoboeken van vroeger, spelletjes, filmpjes op DVD en herinneringskoffertjes met allerlei herkenbare spulletjes.
Een (jaar)abonnement kost € 3,00, daarvoor kunt u de materialen lenen. De baliemedewerkers van de bibliotheek wijzen u de weg.
De geheugenbibliotheek is open op maandag van 14.00 tot 20.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag 11.00 tot 14.00 uur.
Verdere informatie vindt u op www.dommeldalbibliotheek.nl 
BLOKJE
Drukbezochte bijeenkomst in De Zwaan
Regie over het eigen levenseinde
Op maandagavond 23 september werd in De Zwaan een bijeenkomst gehouden over het onderwerp ‘Regie over het eigen levenseinde’. Deze was georganiseerd door de SeniorenRaad, in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Vier deskundigen bespraken diverse aspecten van dit onderwerp. De avond werd geleid door Titia Braam, coördinator-vrijwilliger van het Bijna Thuis Huis ‘Madelief’ in Son en Breugel. De belangstelling was heel groot en er moesten vele stoelen worden bijgeplaatst.
De eerste spreker, Geert van der Aa, klinisch geriater, merkte allereerst op dat we steeds ouder worden. Hij illustreerde dat met verschillende statistieken.
Hoewel wij steeds ouder worden, komt voor iedereen eenmaal het einde. Vraag je af wat je wilt: wat vind je belangrijk: tijd voor familie en andere relaties, het uitoefenen van je hobby’s enz. De antwoorden daarop helpen je bij het kiezen van de behandelingen die je al of niet zult willen.
Ook Eric van de Laar, ethicus in het Catharina Ziekenhuis, sprak over het belang om na te denken over het levenseinde. We hebben tegenwoordig geen gemeenschappelijk verhaal meer dat betekenis geeft aan dood gaan zoals we vroeger hadden met het christelijk geloof. Dat maakt mensen, patiënten en artsen wat verlegen ermee. Toch is het belangrijk het er op tijd over te hebben. Dan voorkom je dat je behandelingen zou ondergaan die je eigenlijk niet meer wilt.
De volgende spreker was Jan Ackermans. Hij was jarenlang huisarts. Hij merkte op dat mensen, ook artsen, niet graag over de dood praten. “Mensen zijn als de dood voor de dood.” De angst voor verlies is soms heel groot en kan zelfs tot depressie leiden.
Er kan veel gekozen worden. Bespreek dat met je dokter. Trek hem/haar gerust aan zijn/haar jasje als hij/ zij er niet zelf over begint. Maak bijtijds bekend wat je wilt en wacht daarmee niet tot je op de Intensive Care ligt. Waarvoor ga je kiezen: voor verlenging van het leven of voor verlenging van het sterven? Zoek daarom iemand met wie je dat kunt bespreken.
De laatste spreker was Trudy Stremler-Moret, consulent palliatieve zorg in het Catharina Ziekenhuis. Zij legde uit dat onder palliatieve zorg wordt verstaan: het voorkomen en verlichten van lijden, niet alleen lichamelijk lijden, maar ook problemen van psychosociale en van spirituele aard. Niet alleen bij kanker, maar ook bij alle andere ziekten.
Palliatieve zorg beperkt zich niet tot het allerlaatste stukje van iemands leven, maar begint al vanaf het moment dat iemand niet meer te genezen valt. De juiste timing is vaak moeilijk.
Palliatieve zorg betreft dus kwaliteit van leven: Hoe kun je de tijd die je nog hebt, zo goed mogelijk besteden en hoe kun je daarbij ondersteund worden door huisarts, ziekenhuis of wijkverpleging. Daarbij hoort ook de keuze van de wijze van sterven zoals palliatieve sedatie of euthanasie.
Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen en opmerkingen maken.
Tot slot bedankte de voorzitter van de SeniorenRaad de sprekers en de leider van de bijeenkomst en klonk een welgemeend applaus.

Powerpointpresentie van deze avond vindt u in de bijlage hieronder.
Foto's in de fotogalerij.
De themamiddag en de informatiemarkt op 12 april in De Bongerd trok vele belangstellenden. Niet helemaal onverwacht want het onderwerp Zorg en ondersteuning aan thuiswonende senioren is van belang voor een grote groep bewoners van Son en Breugel. Niet alleen krijgt een steeds groter deel van de samenleving met de problemen van het ouder worden van doen maar ook de intensiteit van de zorgvraag neemt toe.

Natasja Janssen wist in haar inleiding goed te verwoorden de taak en het functioneren van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD), dat namens de gemeente uitvoering te geven heeft aan de zorg en hulpverlening binnen de kaders van de bestaande wetgeving (Wmo). Kenmerkend voor de werkwijze is de voorwaarde dat op elke vraag een individueel passend antwoord te geven is,waarbij wel ervan wordt uitgegaan: wat kan men nog zelf! 
Lia Stoop gaf in aansluiting daarop een levendige toelichting welke rechten aan de Wmo te ontlenen zijn, maar ook de grenzen ervan en hoe hierover in beroep te gaan.. Vervolgens lichtten in duopresentatie Diana de Pon en Catherine Noë, beiden actief in de wijkverpleging, op een duidelijke manier toe wat er van ze gevraagd wordt in de dagelijkse praktijk.

Jan de Lange, bekend als voorzitter van de stichting CG Platform en als zodanig heel goed bekend op het terrein van zorg en hulpverlening, wist als dagvoorzitter van deze themamiddag de juiste toets te treffen door publiek en inleiders alle ruimte te bieden hun verhaal te doen.

Wel werd aan het eind van de middag duidelijk bij het beantwoorden van een vraag uit het publiek over hulp in geval van nood, dat het ernstige personeelstekort in de thuiszorg en de beperkte ruimte voor plaatselijke noodopvang in Son en Breugel zeer nadelige gevolgen kan hebben. Ondanks een goede samenwerking tussen de zorgorganisaties om ook hier die urgente zorg te kunnen blijven bieden, moeten er keuzes gemaakt worden die niet altijd beantwoorden aan de terecht gestelde verwachtingen omdat elders de nood nog hoger is. . 

Hoewel dit een maar al te bekend landelijk probleem is, zal de SeniorenRaad er zich voor inzetten dat de noodhulpverlening aan thuiswonende senioren hoe dan ook moet worden verbeterd.
In januari 2018 is een klusbedrijf gestart dat erop gericht is dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, gemakkelijk als u meer moeite krijgt alledaagse klusjes op te knappen. Ook voor aanpassingen, (tuin)onderhoud en technische ondersteuning, zijn Eric en Annelies Kok inzetbaar. Natuurlijk wordt er vooraf overlegd en desgewenst een offerte gemaakt.
In Son en Breugel worden geen voorrijkosten berekend; 65-plussers krijgen 10% korting op het uurtarief van € 29,50; ze komen ook voor een kwartiertje.
donderdag 7 maart 2019
Wie na zijn 75e zijn rijbewijs wil verlengen moet een gezondheidsverklaring overleggen. Start daar op tijd mee want het hele proces kan maanden in beslag nemen. Win tijd door de verklaring online in te sturen.
Senioren die hun rijbewijs willen laten verlengen op of na hun 75e, hebben een gezondheidsverklaring nodig. Op basis daarvan beoordeelt het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) of iemand gezond genoeg is om te rijden. Daar kan de nodige tijd overheen gaan. Soms duurt het wel meer dan vier maanden. Het CBR adviseert daarom op tijd de gezondheidsverklaring in te dienen: vijf tot zes maanden voordat het rijbewijs verloopt.

Online gaat sneller
De gezondheidsverklaring kan sinds 1 maart online worden ingestuurd. Natuurlijk kunnen mensen de verklaring ook nog gewoon op papier invullen en per post opsturen. Maar de verwerking van de online verklaring is vele malen sneller. Het scheelt weken, volgens het CBR zelf. 

Benodigdheden voor de online gezondheidsverklaring
De gezondheidsverklaring kan online worden ingediend via Mijn CBR. Dit kan alleen met DigiD. Bovendien verlangt het CBR dat sms-verificatie is ingeschakeld, of dat iemand inlogt met behulp van de DigiD-app.
Informatie over DigiD en hoe u er een bemachtigt, vertelt het artikel 'DigiD, het digitale identiteitsbewijs'.
Wat sms-verificatie is en hoe u dit inschakelt, leest u in het artikel 'Sms-controle inschakelen voor DigiD'.
Alles over inloggen met de DigiD-app leest u in het artikel 'Veilig inloggen met de DigiD-app'. 

Gezondheidsverklaring insturen
Het CBR licht op een speciale pagina alle stappen toe. Het komt hier op neer: log in op Mijn CBR en kies Gezondheidsverklaring invullen. Vul uw persoonlijke gegevens in, beantwoord alle vragen en bevestig alles door ondertekening met DigiD. Het insturen van de gezondheidsverklaring kost 37,80 euro (prijs maart 2019). U moet dit via iDEAL betalen.
Het CBR stuurt een ontvangstbevestiging via e-mail en Mijn CBR. In het kort zijn dit de vervolgstappen:
U ontvangt binnen 3 weken via Mijn CBR formulier(en) voor uw huisarts en eventuele verwijzingen naar specialisten. 
Maak een afspraak voor het invullen van het formulier met uw (huis)arts en waar nodig met de specialist(en). 
De arts en eventueel specialist(en) onderzoeken u en vullen de benodigde formulieren in.
Stuur alle documenten terug naar het CBR of vraag uw arts om het digitaal via ZorgDomein te doen.
Een arts van het CBR beoordeelt al uw informatie en via Mijn CBR ontvangt u binnen acht weken bericht. Als het nodig is verwijst het CBR u door voor een rijtest. In een enkel geval is er meer informatie nodig en wordt u nog doorverwezen naar een specialist. Wanneer alle informatie is ontvangen, beslist het CBR of u rijgeschikt bent en uw rijbewijs kunt verlengen. U ontvangt u hierover bericht per mail en via Mijn CBR. Ook kunt u in Mijn CBR de status van uw aanvraag volgen.

Bronvermelding: SeniorWeb
Van tijd tot tijd publiceren wij op de Seniorenpagina in de MooiSonenBreugelKrant een onderwerp uit onze Seniorengids: een wegwijzer, met een 40-tal onderwerpen van AOW tot Zorgverzekering. 
De digitale Seniorengids A-Z vindt u op onze site, bij de Rubrieken aan de linkerzijde.
Speciaal voor inwoners zonder computer is een (eenvoudige) papieren versie verkrijgbaar bij het CMD/Centrum voor Maatschappelijke Deelname, Europalaan 2 (openingstijden balie van 9.00 tot 13.00 uur).

Uit een onlangs onder ons Seniorenpanel gehouden enquête over Informatie-verstrekking blijkt dat ruim 70% informatie over lokaal openbaar vervoer (heel) belangrijk vindt, maar slechts 43% hierover tevreden is; een veel gemeld probleem is de gebrekkige informatie over bus, buurtbus en kortingstaxi. Redenen genoeg dus, om ditmaal het onderwerp Openbaar Vervoer voor het voetlicht te brengen! 
Overige mogelijkheden zoals ‘AutoMaatje’, Deel- en Kortingstaxi alsmede Valys, vindt u in onze gids, in het hoofdstuk Vervoer.


OPENBAAR VERVOER 
 
OV-chipkaart
Met een OV-chipkaart, verkrijgbaar*) bij de Primera aan de Nieuwstraat, Son, kunt u overal in Nederland met het openbaar vervoer reizen: met tram, trein, bus of metro. U kunt (bij Primera, op stations en in sommige bussen) op deze kaart saldo zetten en/of een reisproduct (bijvoorbeeld een abonnement).
Hoewel u met één kaart kunt reizen, hebben NS en OV-chip eigen kortingen en voordelen (bijv. 40% korting in weekeinden en/of daluren).
*) alleen anonieme kaart (zie Klantenservice OV/onderaan voor de persoonlijke).

Anonieme (blauwe) en persoonlijke (gele) OV-chipkaarten
Er zijn anonieme en persoonlijke OV-chipkaarten. Als u regelmatig met het OV reist en een abonnement of kortingsproduct wilt, kies dan voor een persoonlijke kaart. U krijgt automatisch leeftijdskorting (65+); u kunt automatisch opladen aanvragen, zodat er altijd voldoende saldo op staat en blokkering bij verlies en diefstal is mogelijk, met behoud van uw reisproduct en resterend saldo.
Met een anonieme chipkaart kunt u ‘op saldo’ reizen. Zorg voor voldoende saldo, want bij het inchecken wordt een instaptarief (‘borg’) gehanteerd van € 4 of € 8 (bus) of € 20 (trein). Bij het uitchecken worden de exacte kosten berekend. De kaart kost € 7,50 en is, net als de persoonlijke, 5 jaar geldig. 
Sinds kort kunt u reizen met een OV-chipkaart, waarbij achteraf de kosten worden berekend: zie www.ns.nl/flex voor mogelijkheden met en zonder abonnement. 
Op www.ov-chipkaart.nl vindt u meer informatie én filmpjes die precies laten zien hoe de OV-chipkaart werkt. 
Op www.youtube.com/seniorwebtube (het videokanaal van SeniorWeb) vindt u talloze filmpjes over de OV-chipkaart en reizen met de NS.

Zonder OV-chipkaart kunt u nog steeds een kaartje (alleen met pinpas, niet contant!) kopen bij de buschauffeur. Een ritkaartje zonder overstap kost circa € 4; een dagkaart (mits bij dezelfde vervoerder) circa € 6,25.


Buslijnen in Son en Breugel
Lijn 154 en 156 Eindhoven – ’s-Hertogenbosch; lijn 157 Eindhoven – Oss;
lijn 9 S+B via Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven;
lijn 260 Buurtbus (max. 8 passagiers) Best – Nederwetten – Nuenen - Geldrop
(o.a. St. Anna Ziekenhuis);
lijn 406 Bravodirect v/h HOV Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven. 

Zie ook de rubriek Dienstverlening (busdienstregeling 2019) en de presentatie OV-chipkaart (KBO Son) bij Downloads, op de site www.sonenbreugel-senioren.nl 
Reizigersoverleg Brabant behartigt de belangen van de reiziger in het Brabantse openbaar vervoer: www.reizigersoverlegbrabant.nl , tel. 073 – 6900 518

Klantenservice OV-chipkaart, Postbus 365, 3800 AJ Amersfoort, tel. 0900-0980 (gebruikelijke belkosten), www.ov-chipkaart.nl 
Bus en trein: www.hermes.nl , www.arriva.nl , www.bravo.info , https://9292.nl tel. 0900-9292 (70 cent per minuut!); www.ns.nl
Bronvermelding: 
Beter Oud nieuwsbrief.
( Nieuws 2019)

Zie hieronder bij
Bent u al lid van de WhatsApp buurtalarmgroep?

Meneer de Vries ziet dat een onbekend busje al een paar keer door zijn straat is gereden. Er zitten een paar mannen in die de straat nauwkeurig ‘bestuderen’. Meneer de Vries vindt het niet prettig, maar weet ook niet goed wat te doen met deze situatie... Een uur later blijkt dat de inzittenden van dit busje op verschillende locaties in het dorp vanaf meerdere opritten fietsen hebben gestolen. 

Meneer de Vries had nog nooit van de WhatsApp alarmgroep gehoord. Was hij lid van de WhatsApp alarmgroep, dan had hij eerst de politie kunnen bellen en daarna in de WhatsApp alarmgroep melding kunnen maken. Dan waren andere straatbewoners ook geattendeerd op het verdachte busje. Sterker nog, de kracht van de WhatsApp alarmgroep gaat nog verder. De beheerder van de WhatsApp alarmgroep had ook andere straten kunnen informeren. Wie weet had iemand de bus zien stilstaan, de politie gealarmeerd en was het een ‘heterdaadje’ geworden. 

Een stad of dorp kan uit een onderzoek nog als een veilig dorp uit de bus komen, de beleving van een (on)veilig gevoel is heel persoonlijk. Daar kun je vaak niet zo veel aan doen. Waar je wel wat aan kan doen is dat je als inwoners van Son en Breugel samen de boel een beetje in de gaten houdt. En van verdachte situaties melding maakt. De WhatsApp alarmgroep is een initiatief vanuit SonenBreugelVerbindt. Zo’n 40 WhatsApp alarmgroepen zijn al actief en hebben ook al de nodige successen geboekt. 

Inmiddels hebben veel senioren ook een smartphone. (Klein)kinderen hebben vaak al WhatsApp op de telefoon gezet om met opa en of oma te kunnen appen. U kunt dus ook makkelijk in de WhatsApp alarm groep bij u in de buurt. Weet u niet of er in uw buurt een WhatsApp alarmgroep actief is? Check het op www.sonenbreugelverbindt.nl (knop veiligheid, doorklikken naar buurtpreventie). Daar staan alle alarmgroepen vermeld. Een mailtje sturen naar info@sonenbreugelverbindt.nl is ook goed. U krijgt dan bericht welke alarmgroep bij u in de buurt actief is en tot wie u zich kunt richten om lid te worden. Hebt u hulp nodig zodat u snapt hoe de WhatsApp alarmgroep werkt? Ook dat kunt u in uw mail aan info@sonenbreugelverbindt.nl vermelden. Als jong en oud in alle straten actief zijn om verdachte situaties te melden via de WhatsApp alarmgroep, dan zal dat zeker de veiligheid in ons dorp ten goede komen.
Op vrijdag 23 november stond de maandelijkse themaochtend voor onze senioren opnieuw in het teken van ‘Veiligheid’. Gezien de belangstelling voor dit onderwerp tijdens de themaochtend in januari van dit jaar, had de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad dit onderwerp nogmaals op de agenda geplaatst.
Diana van Moorsel, Expert Wijkzorg Son en Breugel, werd bereid gevonden om een vervolgpresentatie te geven. Zij begint met een korte uitleg over de gevolgen voor onze gemeente door de reorganisatie bij de Nationale Politie.
Met name de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de politie wordt door de aanwezigen belangrijk gevonden. Het blijkt dat de burger elke week terecht kan bij het politiesteunpunt in het gemeentehuis, en wel op maandag en donderdag, ‘s middags van 14.00 - 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 - 19.00 uur. Mocht dat in individuele gevallen niet mogelijk zijn, dan kan ook op afspraak een huisbezoek volgen, aldus Diana.

De verschillen in het takenpakket van de Politie en de BOA worden toegelicht; het komt erop neer dat de politie bevoegd is om, naast haar reguliere takenpakket, indien nodig met gepast geweld op incidenten te reageren en daartoe ook over de middelen beschikt, zoals wapenstok, pepperspray, handboeien en het vuurwapen. 
De BOA’s zijn in dienst van de gemeente en zorgen voor toezicht op het milieu, alsook de handhaving bij kleine vergrijpen en overlast. Zij werken nauw samen met de wijkagenten in onze gemeente, indien de situatie daarom vraagt.

Niet alleen aandacht voor goed hang- en sluitwerk, maar ook alert zijn op babbeltrucs, het afschermen van de pincode, niet opendoen na een bepaalde tijd en de deur op het nachtslot houden, komen aan de orde. Ook de gewoonte om op sociale media te vermelden dat men op vakantie is of gaat, is iets waar criminelen gretig gebruik van maken.

Er wordt aandacht besteed aan het opzetten van de zogeheten ‘WhatsAppgroepen’ die de deelnemers op de hoogte houden van criminele activiteiten in hun buurt; een effectief middel ter voorkoming van ongewenste situaties. Inmiddels is Son en Breugel op dat punt geheel afgedekt door de aanwezigheid van circa 40 WhatsAppgroepen, hetgeen een succes mag worden genoemd. Zie ook https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/veiligheidsplein

Al met al weer een geslaagde themaochtend met dank aan de organisatie en, niet in de laatste plaats, de professionele en enthousiaste presentatie van en door Diana van Moorsel.
OV-gidsen presentatie
Wilt u naar de kapper, een boodschap doen, op familiebezoek, uw partner in het verzorgingstehuis bezoeken of heeft u een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut? Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt u er met hun eigen auto naartoe. ANWB AutoMaatje is verder helemaal gratis.

Met AutoMaatje wil de ANWB, samen met welzijnsinstellingen en vrijwilligers, mensen helpen mobiel en actief te blijven. SonenBreugelVerbindt onderzoekt op dit moment of het mogelijk is om Automaatje ook in Son en Breugel op te starten. Er zijn al afspraken gemaakt met de gemeente, de ouderenpartijen, Berkenstaete, de ANWB en het Ouderenfonds. Als alles meezit, moet het mogelijk zijn om in november de dienst op te starten. De definitieve start zal via de media bekendgemaakt worden.

Vervoer nodig?
Neem dan twee dagen vooraf contact op met de lokale coördinator van AutoMaatje telefoonnr: 0499 209 609. Hij of zij zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs. De coördinator belt u daarna terug en schat de vergoeding in aan de hand van het verwachte aantal kilometers en eventuele parkeerkosten. De vergoeding bedraagt € 0,30 per kilometer.

Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. Bij een kort uitje blijft deze over het algemeen bij u, maar als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreekt u met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de terugreis. U betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de vrijwilliger.

Chauffeur worden?
Als u graag iets voor een ander doet, kunt u zich als vrijwilliger aanmelden. U krijgt een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Uw auto moet APK gekeurd zijn en u moet minimaal een WA-verzekering met inzittendendekking hebben. Een vrijwilliger is jonger dan 75 jaar en beschikt zo nodig over een Verklaring Omtrent Gedrag. U hoeft geen ANWB-lid te zijn.
Busdienstregeling 2019 Bravo/Arriva
Lijn 154 en 156 Eindhoven – 's-Hertogenbosch; lijn 157 Eindhoven – Oss
Busdienstregeling 2019 Bravo/Hermes

Lijn 9 S+B via Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven;
lijn 260 Buurtbus (max. 8 passagiers) Best – Nederwetten – Nuenen,
vanaf 10 december a.s. verlenging naar Geldrop (o.a. St. Anna Ziekenhuis);
lijn 406 Bravodirect v/h HOV Ekkersrijt – (Catharina-ziekenhuis) – Eindhoven.

Lijn 9 rijdt op zondag alleen nog op het traject Son en Breugel - WoenselXL / Catharina ziekenhuis, omdat lijn 406 op zondag het traject Eindhoven Station - Meubelboulevard Ekkersrijt gaat rijden.
Hier is de uitleg:
Dagelijks wordt u geconfronteerd met vele afkortingen. Soms weet u er geen raad mee. De lijst hieronder kan u helpen.
De lijst, veelal op het gebied van welzijn en zorg, is samengesteld door de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) en de Provincie, en door ons aangevuld met afkortingen van instellingen en organisaties in Son en Breugel. 
Mocht u een correctie of suggestie hebben ter aanvulling, kunt u die mailen aan webredactie@sonenbreugel-senioren.nl
Sommige afkortingen (BSN, CMD, Wlz en nog veel meer) staan mét uitleg in de Rubriek Seniorengids A-Z, elders op deze site!ACM Autoriteit Consument en Markt

ActiZ	Brancheorganisatie van Zorgondernemers

ADL	Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

AED	Automatische Externe Defibrillatie

AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (vervallen per 1-1-2015)

BG-Alg	Begeleiding Algemeen (ook:BG-Ind)

BG-Dag	Begeleiding in Dagprogramma (ook: BG-Groep)

BG-Groep	Begeleiding in Dagprogramma (ook: BG-Dag)

BG-Ind	Begeleiding Individueel (ook: BG-Alg)

BIG	(Wet) Beroepen Individuele Gezondheidszorg

BRIZ	Brabantse Raad voor Informele Zorg

BRP	Basisregistratie personen

BTB	Bereikbaarheid Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (werkgroep van het CG-Platform)

BTH	Bijna Thuis Huis (Vinklaan 2)

BSN	Burger Service Nummer

CAK	Centraal Administratie Kantoor (Bijzondere Zorgkosten)

CG- Platform	Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel

CG-Raad	Chronisch zieken en Gehandicapten Raad

CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg

Clio	Cliëntondersteuner

CLIP Cliëntenparticipatie

CMD	Centrum voor Maatschappelijke Deelname (Europalaan 2)

CPO	Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

CRPD	College voor de Rechten van de (P)Mens met een (D) Handicap

CRvB	Centrale Raad van Beroep

CSO	Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties

CVA	Cerebraal Vasculair Accident (hersenbloeding)

CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (deeltaxi)

CvZ	College voor Zorgverzekeringen: sinds 1-1-2014 Zorginstituut Nederland

DBC Diagnose Behandel Combinatie

DigiD	Digitale identiteit

DOH	De Ondernemende Huisarts

DVO	DienstVerleningsOvereenkomst

ECD/EPD	Elektronisch Cliëntendossier/ Elektronisch Patiëntendossier

GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

HAP	Huisartsenpost

HBH	Hulp bij het Huishouden

HDL	Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen

HHT	Huishoudelijke Hulp Toelage

HOED	Huisartsen Onder Eén Dak (17 Septemberplein59 )

HUBA Hulp bij belastingaangifte

ICT	Informatie - en Communicatie-Technologie

IVN	Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid

KBO	Katholieke Bond van Ouderen

KNMG	Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst

KNMP	Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie

LEVgroep	Leven En Verbinden (in het CMD Europalaan 2)

MBvO	Meer Bewegen voor Ouderen

MDO	Multi Disciplinair Overleg

MEZZO	Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg

MGP	Mijn Gezondheidsplatform

MIP/MIC	Meldpunt Incidenten 

Patiëntenzorg / Meldpunt Incidenten en Calamiteiten

MPT	Modulair Pakket Thuis (zie ook VPT)
MS	Multiple Sclerose

NAH	Niet Aangeboren Hersenletsel

NHG	Nederlands Huisartsen Genootschap

NOMB	Netwerk Oudere Migranten Brabant

NPCF	Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

NVVS	Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden

NVWA	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

NZa	Nederlandse Zorgautoriteit (voorheen CTG en CTZ)

OZW	opleidingsinstituut Zorg en Welzijn

PCOB	Protestants Christelijke Ouderenbond

PFN   Patiënten Federatie Nederland

Per Saldo	Belangenvereniging PGB-houders

PG	Psychogeriatrie

PGB	Persoonsgebonden Budget

POZOB	Praktijk-Ondersteuners Zuid-Oost Brabant

PVGE	Vereniging voor Senioren (oorspr. Philips Ver. Gepensioneerden, nu voor alle 50+ers)

RAV	Regionale Ambulance-voorziening

ROG	Regionaal Overleg 
GehandicaptenPlatform Zuid-Oost Brabant

SCEN-arts	Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland

SEH	Spoedeisende Hulp+

SGE Stichting Gezondheidscentra Eindhoven

SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

SIR 55+	Stichting Initiatieven 
Realisatie 55+ (woningbouw)

SWO	Stichting Welzijn Ouderen

SWZ	Samenwerkende Woon en Zorgvoorziening (Zonhove)

SVB	Sociale Verzekeringsbank

SZA Senioren Zomer Activiteit

UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VBOB	Verenigde Bonden Overleg Brabant

VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOA	Vrijwillige Ouderen Adviseur

VPT	Volledig Pakket Thuis (verzorgingshuiszorg aan thuiswonenden)

VTZ	Vrijwillige Thuis Zorg

V&VN	Verplegenden en Verzorgenden Nederland

VV&T	Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Wajong	Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten (per 1-1-2015 via Participatiewet)

WGB/HCZ	Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en Chronische Ziekte

WIA	Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Wlz	Wet langdurige zorg (sinds 1 januari 2015)

Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning

WoZoCo	Woon Zorg Complex

WTCG	Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (vervallen per 1-1-2015)

ZiN	Zorg in Natura (tegenover PGB)

ZN	Zorgverzekeraars Nederland, brancheorganisatie van verzekeraars

ZTB	Zorgtrajectbegeleider

Zvw	Zorgverzekeringswet

ZZP	ZorgzwaartepakketParticipatiewet:
Sinds 1 januari 2015 voegt de Participatiewet de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong samen tot één regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen. De gemeenten gaan deze wet uitvoeren
Tijdens de koffieochtend in De Boerderij stond het thema ‘Letselschade’ centraal. Peter van Schaik en Wim Hegge, beiden letselschadeadvocaat bij Kuijken Letselschade & Advocatuur, presenteerden het onderwerp. De twintig belangstellenden kregen tussendoor en na de pauze uitgebreid gelegenheid tot vragen stellen.

Bij letselschade speelt de lange(re) termijn vaak een voorname rol. Schiet bijvoorbeeld je duim uit de kom bij een onhandige beweging en hij schiet er daarna weer in, dan kun je denken: ach, het gaat wel weer over. In zo’n geval is het toch verstandig zo snel mogelijk naar je huisarts te gaan. Mocht er namelijk (veel) later sprake zijn van een posttraumatische dystrofie, dan kun je alsnog in aanmerking komen voor schadeloosstelling. Je kunt dan ook een onafhankelijke arts inschakelen, die de relatie tussen het letsel en de gevolgschade vaststelt.

Smartengeld
De ene duim is de andere niet. Als pianist ondervind je in het bovenstaande voorbeeld natuurlijk veel meer schade van een gekwetste duim dan wanneer je voor je levensonderhoud je handen niet direct nodig hebt. Naast een vergoeding voor materiële schade, kun je dan ook aanspraak maken op smartengeld. De hoogte daarvan kan behoorlijk variëren.

Slachtoffers
De meeste letselschadekwesties (99%) komen nooit voor de rechter, omdat letselschadeadvocaten vrijwel altijd in der minne kunnen schikken met de verzekeraars. De beide letselschadeadvocaten die deze ochtend presenteerden, behartigen overigens alleen de belangen van slachtoffers.

Meer informatie
Wilt u (nog) meer weten over dit onderwerp, dan kunt u de volgende websites raadplegen: http://www.kuijkenadvocaten.nl, www.mijnletselschadeadvocaat.nl
Januari 2019

Hieronder een overzicht van lunch- en dinermogelijkheden (ook) voor senioren, bij de Komeet, Gasterij Berkenstaete, Thermae Son Brasserie Net even Anders en Het HOi-huis, alsmede Maaltijdbezorging aan huis van Meander, Scharrelslagerij Royackers en Zuidzorg. 
Hoewel wij ons uiterste best doen alle gegevens actueel te houden, kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

Prijzen hieronder vermeld kunnen wisselend zijn.

DE KOMEET
Via Zonhove ingang Antoon v.d. Venstraat naast nr. 8; rechts aanhouden.
De Komeet is een lunchroom voor cliënten, gasten van Zonhove en passanten. Het wordt gerund door stagiairs en cliënten, onder leiding van een vast team. In de Komeet is dus iedereen welkom.

Openingstijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00 uur – 16.45 uur
Woensdag: 09.00 uur – 18.15 uur: (Frietavond)
Zon- en feestdagen: 10.00 uur – 17.15 uur
's-Zaterdags en op 1e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag gesloten.

Lunch: 11.00 uur – 15.00 uur friet-snacks-broodjes
11.00 uur – 16.45 / 18.15 friet en snacks
09.00 uur – 16.45 / 18.15 koffie, thee enz.

Tussen 12.30 uur en 13.30 uur is het op werkdagen druk vanwege pauze medewerkers Zonhove.

-Friet en snacks van € 1,00 tot € 1,90
-Diverse broodjes en Panini’s van € 1,90 tot € 3,95
-Soep van de dag € 1,00

Als u ’s avonds friet wilt komen eten, vinden zij het fijn als u dit even op voorhand doorgeeft.
Telefoonnummer: 088-7998888
www.swzzorg.nl/ik-wil-lunchenwinkelen/lunchcafe-de-komeet 

GASTERIJ BERKENSTAETE
(via de hoofdingang)
De Bontstraat 71
5691 SV Son en Breugel

In dit restaurant zijn ook niet-bewoners van Berkenstaete van harte welkom. De Gasterij is geopend dagelijks van 8.15 tot 20.00 uur. Van 17.00-18.30 uur wordt een driegangenmenu geserveerd; prijs: 9,80. Eenmaal per maand wordt het “Uiteetarrangement” georganiseerd; prijs: vanaf €17,00. Hiervoor moet vooraf gereserveerd worden (0499-333051). Dit arrangement wordt o.a. aangekondigd in de wekelijkse Senioren info in
Steeds meer mensen worden slachtoffer van oplichting via e-mail. In een valse e-mail namens uw bank kan u gevraagd worden om uw pincode door te geven of uw bankpas op te sturen. Een bank vraagt echter nooit via e-mail of telefoon om persoonlijke inloggegevens of om uw bankpas.

Phishing
Criminelen 'vissen' naar uw persoonlijke gegevens. U ontvangt bijvoorbeeld een mail van iemand die zich voordoet als uw bank. Men probeert u te verleiden om uw persoonlijke gegevens achter te laten. Vervolgens wordt u gebeld door 'de bank': een oplichter probeert met een mooi verhaal uw beveiligingscodes te krijgen (babbeltruc). Degene die belt, weet vaak heel veel van u.

Controleer bij uw eigen bank
Ontvangt u van uw bank een e-mail die u niet vertrouwt? Reageer dan niet op de e-mail. Bel uw bank op het nummer dat u kent of dat u op de website van uw bank kunt vinden.

Wat kunt u doen?
Houd altijd uw pincode, uw toegangscodes en uw inlogcodes geheim. Uw bank zal u nooit vragen om uw bankpas op te sturen. Moet of wilt u een pas inleveren? Knip dan de bankpas in minimaal twee stukken. Zorg dat zowel de magneetstrip als de chip stuk zijn.

Als u een valse e-mail krijgt…
• Heeft u gegevens achtergelaten? Bel uw bank!
• Ziet u iets afwijkends op uw scherm tijdens het internetbankieren? Bel uw
bank!
• Stuur de valse e-mail door naar het emailadres dat uw bank voor dat doel
heeft.
• Verwijder de mail uit uw mailbox én uit de verwijderde items.

Een valse e-mail, ook wel phishing mail genoemd, is soms bijna niet van een echte te onderscheiden. Het is dus lastig om nepmails of nepsites te herkennen. Als u er een ontvangt, vraagt u zich af wat er kan gebeuren. Is mijn computer nog veilig? Wat kan ik het beste doen? Door een paar vragen te beantwoorden, kan uw bank u verder helpen.

De vijf regels
In dit verband zijn de volgende vijf regels voor veilig bankieren van belang die de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) heeft gepubliceerd. Daarmee loopt u minder kans op fraude.
1. Houd uw beveiligingscodes geheim.
2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.
3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor bankzaken.
4. Controleer regelmatig uw bankrekening.
5. Meld incidenten direct aan de bank en volg de aanwijzingen van de bank op.
ZEMBLA-enquête (2015) onder specialisten ouderengeneeskunde:
Ernstige gezondheidsrisico’s langer thuis wonen

Bijna alle specialisten ouderengeneeskunde voorspellen ernstige gezondheidsrisico’s voor ouderen die door het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Ondervoeding, uitdroging en valincidenten, 86% verwacht dat het de komende jaren fors toeneemt bij ouderen. ‘De kwaliteit van de zorg neemt af’, zegt 85% en 96% van de artsen stelt dat de huisartsen en mantelzorgers het toenemend aantal kwetsbare ouderen onvoldoende kan helpen.

Grote zorgen
Nienke Nieuwenhuizen, arts en voorzitter van beroepsorganisatie Verenso (Vereniging specialisten ouderengeneeskunde) zegt over de uitkomsten van de enquête in ZEMBLA: 'Wij maken ons grote zorgen. De kwetsbaarste van de kwetsbaren, mensen die weinig mantelzorg hebben, met psychiatrische ziekten, met cognitieve stoornissen dat zijn de mensen die het meest gevaar lopen. En ik denk dat op verschillende plekken wordt overschat wat die mensen nog zelf kunnen en hoe veerkrachtig die zijn in de thuissituatie.' Zembla bereikte de artsen via Verenso.

Kwetsbare ouderen
Marjolein Broese van Groenou is hoogleraar informele zorg aan de VU in Amsterdam. Ze is specialist op gebied van mantelzorg. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de bereidheid bij burgers om thuiswonende kwetsbare ouderen te helpen. Broese: 'Zeker drie kwart van de bevolking zegt: Ja, natuurlijk wil ik af en toe een klusje voor iemand doen. Maar wel graag op mijn voorwaarden. Een oogje in het zeil houden. Praktisch hulpverlenen. Maar langdurig, dagelijks een verzorgende taak vervullen, dat hoeven we van buren niet te verwachten.'

'Langer thuis is niet altijd beter'.
Specialist ouderengeneeskunde Nieuwenhuizen: 'Langer thuis is niet altijd beter. We zijn duidelijk bang voor de mensen die langer thuis moeten blijven. Dat dat consequentie heeft voor bijvoorbeeld ziekenhuisopnames. Over een jaar of wat gaan we nadenken over wat we moeten met al die mensen. En dan gaan we bedenken dat het misschien wel een idee is om al die mensen in een gebouw te zetten, zodat ze wat meer beschermd en beschut kunnen wonen. Ja, dan moeten we weer van voor af aan beginnen. We gaan die verzorgingshuizen nog wel missen, denk ik.'
Het Nationaal Ouderenfonds heeft de OuderenOmbudsman gelanceerd in juni 2012: een vraagbaak en klachteninstituut, speciaal voor ouderen. Een initiatief dat volgens bestuur en directie van het Ouderenfonds hard nodig is in deze economisch moeilijke tijden, waarin ook de ouderen flink worden geraakt.

Door de vele bezuinigingen en de brij aan regelgeving hebben veel senioren geen idee meer waar ze recht op hebben. Daarnaast hebben ze grote moeite om de juiste instanties te vinden. Ook familie en vrijwilligers, die zorg aan een oudere verlenen, zien vaak door de bomen het bos niet meer.

De OuderenOmbudsman wil aan deze onoverzichtelijke situatie een einde maken. De organisatie verwijst mensen met vragen door naar de juiste regelingen en instanties. Daarnaast kunnen mensen, die zich onheus bejegend voelen door bijvoorbeeld een zorginstelling of op enigerlei wijze gediscrimineerd worden, bij de OuderenOmbudsman een klacht indienen. De OuderenOmbudsman bekijkt alle klachten serieus en onderneemt actie waar nodig.

Daarnaast biedt de OuderenOmbudsman senioren de mogelijkheid hun stem te laten horen. Zo kan deze instantie nauwlettend in de gaten houden of bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen die ouderen treffen, leiden tot extra klachten. Indien nodig, trekt de OuderenOmbudsman hierover aan de bel.

Bevorderen zelfredzaamheid
Het Nationaal Ouderenfonds, de drijvende kracht achter de OuderenOmbudsman, wil met haar initiatief de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. Omdat de groep senioren almaar groter wordt, mensen langer op zichzelf blijven wonen en familie/mantelzorgers steeds minder tijd hebben, is het van groot belang dat de ouderen zelf de weg weten te vinden naar de juiste instanties.

Oproep
Het Nationaal Ouderenfonds doet een oproep aan ouderen en degenen die voor hen zorgen om hun vragen, ervaringen of klachten te delen met de OuderenOmbudsman. Dit stelt de OuderenOmbudsman in staat om in de toekomst gerichte hulp te verschaffen aan al diegenen die dat nodig hebben.

http://www.ouderenombudsman.nl

De OuderenOmbudsman is (op werkdagen) bereikbaar via gratis tel. 0800-1325; e-mail: ouderenombudsman@ouderenfonds.nl
WAT DOET U ALS EEN ONBEKENDE BIJ U THUIS AANBELT ?

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.
In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Met onderstaande acht eenvoudige tips kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.

ACHT TIPS OM DIEFSTAL DOOR EEN BABBELTRUC TE VOORKOMEN

1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.

2. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.

3. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt dat hij/zij van de gemeente, een bedrijf of instelling is. Heeft iemand geen legitimatie bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het niet, bel dan 112.

4. Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan hun buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur.

5. Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.

6. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur staat te praten.

7. Geloof niet alles wat mensen tegen u zeggen. Oplichters vertellen vaak mooie of juist heel zielige verhalen. Ze willen bijvoorbeeld bellen, hebben geld nodig of willen u juist iets geven. Of ze zeggen dat ze bij een bank of de thuiszorg werken. Medewerkers van dit soort bedrijven
komen niet zomaar langs, zij maken van tevoren een afspraak.

8. Vertrouw niet iedereen. Zelfs kinderen of moeders met kinderen kunnen oplichters zijn. Of mannen in nette pakken.

Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent geworden van een babbeltruc. Alleen dan kan de politie de daders opsporen.


Bron: Folder, uitgave Politie


foto: Fran Maasdam
Op vrijdag 25 mei was het weer gezellig druk in De Boerderij. Meer dan 40 senioren waren afgekomen op een presentatie van notaris Heleen Vaarten van het gelijknamige notariskantoor in Eindhoven.
Tijdens de inmiddels traditionele “koffieochtend met een thema”, georganiseerd door de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad, wist Heleen de aandacht van de aanwezigen vanaf de start vast te houden met een heldere uitleg over genoemd thema. Niet zo vreemd, daar zij gespecialiseerd is in de doelgroep 50-plus.
Er werd met name ingegaan op bestaande misverstanden/valkuilen en hoe dat te voorkomen rondom zaken als erfrecht, erfbelasting, schenkingen en wils(on)bekwaamheid.
De verschillen tussen het traditionele testament en het levenstestament kwamen aan bod. Het belang om tijdig en overdacht familieleden of bekenden te machtigen werd uitgebreid toegelicht, evenals het begrip langstlevende en de rol van de Kantonrechter indien er geen duidelijkheid is over de wensen van de overledene.
Tenslotte werden er enkele legale mogelijkheden besproken om door middel van een testament in combinatie met schenkingen het bedrag aan erfbelasting voor de nabestaanden binnen de perken te houden.
Al met al onderwerpen die duidelijk bij de aanwezigen leven, wat bleek uit de vele geïnteresseerde vragen gedurende het daarvoor bedoelde laatste deel van de presentatie. 
Heleen besloot haar presentatie met een verwijzing naar websites waar informatie over het besprokene kan worden nagelezen.

Foto: Fran Maasdam
Een onderhoudende en leerzame themaochtend in De Boerderij. 
Op vrijdag 23 maart stond de maandelijkse themaochtend voor senioren in het teken van “Verkeer”; met name vanuit het perspectief van de oudere verkeersdeelnemer.
Deze keer had de werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad een dorpsgenoot, Leon van Meerendonk, weten te strikken. Geen onbekende voor velen van de aanwezigen. Leon is eigenaar van de gelijknamige rijschool in ons dorp. Kennis van en betrokkenheid bij het onderwerp is dus gegarandeerd.
Na een korte introductie door Els Voogt volgde een presentatie van Leon waarbij hij op een humorvolle wijze de verschillende aspecten van de verkeerswetgeving, de verkeersregels, tekens, borden en wegmarkeringen de revue liet passeren. Dit alles met de nadruk op het effect daarvan op het verkeersgedrag en de verkeersveiligheid.
Leon benadrukte dit laatste nog eens met een aantal trieste cijfers, waarbij naar voren kwam dat van de verkeersdoden meer dan de helft 50-plusser is. Het toenemend aantal scootmobielen en elektrische fietsen leidt tot meer slachtoffers als niet tevens voldoende aandacht besteed wordt aan een veilig gebruik van deze vervoersmiddelen, is de boodschap.
Het blijkt bovendien belangrijk te zijn om zo veel mogelijk kennis te blijven nemen van de almaar veranderende verkeersregels en borden. In de afgelopen 15 jaar is ruim 40 % van de wegenverkeerswet aan verandering/uitbreiding onderhevig geweest.
De presentator slaagde er goed in om de aandacht van de ongeveer 35 aanwezigen vast te houden en ze actief te betrekken door zo nu en dan een korte kennisquiz op basis van bestaande examenvragen te houden. Gezien de enthousiaste deelname en de spontane discussies over de goede en foute antwoorden een schot in de roos. Met name het begrip “voorrang” bleek verrassend voor velerlei uitleg vatbaar.
Al met al kwam er onder de aanwezigen een hoop vragen los over hun dagelijkse en soms verwarrende verkeerservaringen en ergernissen in Son en Breugel. Verkeersrotondes en de bekende Ovatonde kwamen regelmatig voor in de vraagstelling. Leon bleek door zijn uitgebreide kennis van de lokale verkeerssituaties zeer goed in staat daar adequaat op in te spelen, ondersteund door beelden van specifieke locaties in ons dorp.
Ook werd stil gestaan bij de rijbewijskeuring voor ouderen. Ook hier kon Leon veel verduidelijken en gaf hij toelichting op de mogelijkheid van een rij-test voor senioren, die in de eigen auto kan worden afgelegd.
De presentatie werd beëindigd met het tonen van een aantal complexe verkeerssituaties. De aanwezigen werden uitgedaagd hun parate kennis van verkeersregels te etaleren door bij een aantal multiple choice vragen het juiste antwoord te kiezen. Dat viel niet altijd mee!

De PowerPoint presentatie van deze ochtend kunt u vinden bij Downloads
In een korte cursus van tien lessen richten wij ons op kracht, balans en loopvaardigheid. De cursus wordt verzorgd aan de hand van een handige thuishandleiding, zodat alle informatie en oefeningen thuis nog eens rustig bekeken kunnen worden. Tien weken lang, een keer in de week een half uur onder begeleiding oefenen. Daarnaast kunt u gedurende de 10 weken onbeperkt komen sporten.Door gericht meer te bewegen verminder je het valrisico en vergroot je je zelfvertrouwen. Heb je interesse dan neem contact met 0499-477234 
De kosten zijn € 89,00, inclusief de thuishandleiding.Cursusdagen en tijden zijn op afspraak.
Fysiosport Son 
Taylorstraat 1b 
5691CH, Son 
Balie0499-477234 
Mobiel: 06-81660891 
info@fysiosportson.nl
De Week van de Toegankelijkheid mag dan voorbij zijn (oktober), maar het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform houdt zich het héle jaar bezig met beperkingen op lichamelijk gebied (o.a. lopen, horen, zien). Verstandelijke of psychische problemen kunnen ook aan de orde zijn. 

De bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van (openbare) locaties is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van het CG-Platform. Iedereen, met of zonder beperking, moet mee kunnen doen aan de samenleving in ons dorp. Dat noemt men inclusief-beleid.

Het CG-Platform wordt betrokken bij het ontwerpen van bijvoorbeeld de MFA en de 1e fase nieuwbouw van het gemeentehuis. Ook is er regelmatig, i.s.m. de werkgroep Wonen van de SeniorenRaad, overleg met ambtenaren over problemen in de openbare ruimte. 

Hiervoor vraagt het CG-Platform ook uw medewerking: kent u problemen met trottoirs, wegen, zebra’s, invalidenparkeerplaatsen, enz. dan kunt u dit melden bij het Chronisch zieken en Gehandicaptenplatform, telefonisch bij voorzitter Jan de Lange (0499) 479293 of per e-mail voorzitter@cgplatformsonenbreugel.nl
Als u pech krijgt met uw scootmobiel, kunt u op diverse manieren hulp inroepen. Beide diensten hieronder bieden 24 uur per dag, 7 dagen per week, hulp door heel Nederland.

1. Scootmobiel Hulpdienst
De medewerkers van de alarmdienst noteren waar u staat en zorgen dat u snel wordt opgehaald en, samen met uw scootmobiel, naar huis of een tijdelijk verblijfadres wordt gebracht.
Hulp kan alleen verleend worden als u bereikbaar bent in een gebied waar auto’s zijn toegestaan. Zorg dat u altijd een (opgeladen) mobiele telefoon bij u heeft. Als abonnee (pakketten vanaf 7,95 per maand) krijgt u een abonnementspas met al uw gegevens en een speciaal alarmnummer. Kijk voor meer informatie op www.scootmobielhulpdienst.nl of bel de klantenservice op 088 – 1188400. 

2. ANWB Wegenwacht®Scootmobiel Service
Ook de ANWB biedt hulp als u te maken krijgt met een lekke band of een storing. Indien de pech niet direct is op te lossen, wordt u naar huis, een reparatiebedrijf of uw bestemming gebracht. U hebt ook recht op hulp wanneer u met een andere scootmobiel, elektrische fiets, snor- of bromfiets onderweg bent.
Wat doet u als u pech heeft?
U belt, nadat u uzelf in veiligheid heeft gebracht, de ANWB Alarmcentrale. Het telefoonnummer in Nederland is 088 269 28 88. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Met pech in België belt u +31 70 314 14 1.
De Scootmobiel Service van de ANWB kost 53,- per jaar, exclusief het ANWB-lidmaatschap (15,-). Zie ook www.anwb.nl/wegenwacht/scootmobiel
Voor bijeenkomsten over verkeersveiligheid en/of plaatselijke verkeerssituaties bestaat altijd grote belangstelling. Dat blijkt keer op keer bij themaochtenden en -middagen die de SeniorenRaad organiseert, soms samen met het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform (themamiddag Verkeersveiligheid, november 2015*). In maart 2016 werd een presentatie gegeven in het HOi-Huis door Leon van Meerendonk, die zich naast zijn “gewone werk” als rijschoolhouder richt op mensen met fysieke of andere problemen in het verkeer.
U kunt zelf uw steentje bijdragen aan meer veiligheid op de weg: bekijk de filmpjes op YouTube die hieronder staan genoemd of doe de verkeerstest op de site van Veilig Verkeer Nederland! Op 
http://opfriscursus.vvn.nl kunt u zelf een korte of uitgebreide verkeerstest maken.
https://www.youtube.com/watch?v=7LqzDrpaUgU (video: Dode of blinde hoek vrachtauto)
https://www.youtube.com/watch?v=Yv6ErMOMEA8 (video: Scootmobielles)
Deze YouTube-links kunt u vinden in onze rubriek Links.

*)
De power point presentatie van Paul Gondrie en Leon van Meerendonk kunt u vinden onder de rubriek Downloads.
De senioren onder onze lezers zullen waarschijnlijk allemaal de ervaring hebben dat zij meer licht nodig hebben dan vroeger. Naar deze ervaringen zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Hierna enkele voorbeelden en toepassingen.

Het is nu eenmaal zo dat met het klimmen der jaren het oog achteruit gaat. De lens kan bijvoorbeeld vergelen of verstarren, waardoor het oog onvoldoende licht kan opnemen. Dan gaan alledaagse activiteiten zoals lezen of koken minder vlot dan voorheen.

Gratis daglicht
'Voldoende daglicht helpt onze biologische klok', zegt Els Møst, bioloog en onderzoeker. Een verstoorde inwendige klok kan onder meer slaapproblemen verergeren. 'Uit onderzoek weten we dat je beter slaapt als je overdag langer dan een uur aan meer dan duizend lux bent blootgesteld,' zegt ingenieur Marielle Aarts, universitair docent aan de Technische Universiteit Eindhoven

Lux is de internationaal gebruikte eenheid van lichtintensiteit. Weinig lux betekent dat het vrij donker is, veel lux staat juist voor veel licht. Nogal wat mensen denken in 'watt', maar 'watt' is iets anders dan ‘lux’. Watt is de eenheid voor energie, dus de energie die een lamp verbruikt.
'Er gaat niets boven het daglicht, dat nog gratis is ook,' zegt Toine Schoutens, directeur van de Stichting Onderzoek naar Licht en Gezondheid. 'Maak liefst een wandeling in de buitenlucht, want beweging is ook belangrijk om fit te blijven.'

Krant goed lezen?
KrantenlezerDaarnaast moet er voldoende licht in uw woning zijn, Hoe komt u daar achter? Dat kan al heel simpel. Kijk eens hoe licht het is bij het raam. Kunt u daar de krant goed lezen? Ga daarna naar een ruimte waar het donkerder is: kunt u de letters nu minder goed zien? Zo ja, dan kan die ruimte wel wat extra lux gebruiken.

Licht bij dementie
In veel verzorgings- en verpleeghuizen is het te donker, weet professor Eus van Someren, van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Jaren geleden vroeg Van Someren zich af of helder licht het welzijn en de gezondheid van bewoners met dementie zou verbeteren. Samen met collega's probeerde hij het natuurlijke licht zo goed mogelijk na te bootsen in verpleeghuizen.

Extra licht bleek inderdaad gunstig voor bewoners met dementie te zijn, Bij ouderen met dementie die in een verzorgingshuis aan helder licht werden blootgesteld, verminderden de achteruitgang van het oriëntatievermogen en het geheugen met zo'n 5 procent. De verschijnselen van depressie namen met 19 procent af. De snelheid waarmee je functionele beperkingen krijgt, nam met 53 procent af.

Licht tegen slapeloosheid en depressie
Ook voor ouderen die aan slapeloosheid lijden, kan helder licht een uitkomst zijn. ‘Helder licht is onderdeel van een unieke slaaptherapie voor ouderen’, zegt slaaponderzoeker Ysbrand van de Werf, eveneens van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Volgens psychiater Ritsaert Lieverse (sinds kort verbonden aan Amacura, een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende professionals) kunnen ook ouderen met een depressie baat hebben bij lichttherapie.

Vegelin State
Zorgcentrum Vegelinshof in Joure, onderdeel van zorgorganisatie Hof en Hiem, verhuisde naar het nieuwe Vegelin State. In het nieuwe gebouw is de verlichting volgens de nieuwste inzichten, dus uitstekend.
Het effect van dat heldere licht? Iedereen was verbaasd. 'Voordat die lampen er waren, kwamen bewoners 's morgens versuft de huiskamer binnen. Overdag vielen ze geregeld in slaap,' zegt coördinator dagverzorging Janny Zijlstra. 'Geleidelijk aan veranderde dat. ‘s Ochtends kwamen ze uitgeslapen binnen. Ze werden fitter, alerter en wilden hun bezigheden weer oppakken.' Locatiemanager Dick Hoekstra: 'De bewoners hebben meer aandacht voor elkaar gekregen. Ze horen bij en letten op elkaar.'

Ook in “ons” zorgcentrum
De locatiemanager van Zorgcentrum De Vloed vertelde ons dat zij de resultaten van deze onderzoeken kent. In de nieuwe vestiging aan de Anemoonstraat zal dan ook ruim voldoende verlichting zijn, met alle voordelen die dat heeft.

Wat kunt u zelf doen?
Er zijn vijf simpele vuistregels:

1. Benut het buitenlicht
Kijk eens goed rond in uw woning. Waar komt het buitenlicht naar binnen? Wat jammer als u dit gratis licht niet optimaal benut. Zit u bijvoorbeeld vaak aan een tafel te lezen? Zet die tafel dan bij het raam.

2. Lichte kleuren doen wonderen
Houd plafond en muren wit. En kies lichte kleuren voor vloer en meubilair. Donkere kleuren absorberen meer licht en zijn daarom niet aan te raden.

3. Gebruik goede lampen
Een goede lamp is een lamp die het natuurlijke daglicht buiten benadert. Niet alleen de hoeveelheid licht, ook de kwaliteit is belangrijk.

4. Zorg voor gelijkmatige verlichting
Gelijkmatige verlichting is belangrijk in de ruimtes waar u vaak verblijft. Gebruik bijvoorbeeld ook lampen, of tl-buizen in een omkapping die het licht niet naar beneden maar juist naar boven uitstralen - dus naar het plafond en de muren. Zo wordt het licht vrij diffuus over de ruimte verdeeld en lijkt een kamer bovendien groter dan wanneer het licht alleen naar beneden schijnt.

5. Extra licht is vaak nodig
Bij veel bezigheden moet u details onderscheiden. Lezen, schrijven, puzzelen, op internet surfen, koken, klussen, handwerken enz. Dan is meestal extra licht nodig. Op de plekken waar u leest en precies moet kunnen zien, is het goed om meer licht te hebben. Op sommige momenten is licht een bijzonder aandachtspunt, bijvoorbeeld als u 's nachts moet opstaan. Of als u uw woning betreedt.