Rubrieken

Downloads

Themaochtend Teken en de ziekte van Lyme vrijdag 24-05-2019
Samenvatting van de resultaten van de enquête
INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE
De uitkomsten van 80+ vergeleken met de uitkomsten van 80-
Begroting 2019 Stichting Seniorenraad Son en Breugel
Uitslag enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE (kwantitatief)
ENQUÊTE INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE
Tekst open vragen. Samenvatting van de beantwoording bij neutraal en (heel) ontevreden
en bij de algemene vragen.
Presentatie  n.a.v. de voorlichtingsbijeenkomst  OV-chipkaart op 13 november jl., georganiseerd door KBO Son
Reglement, behorend bij Statuten Seniorenraad
Convenant Gemeente Son en Breugel en Stichting Seniorenraad Son en Breugel
Presentatie themaochtend: Houd je hart gezond
Presentatie
grafieken:
Kwantitatieve uitslag enquête Woonwensen 55-plus
26-05-2017 Themaochtend
86b: rapportage Veiligheid gemeente
86a 2017-05-18 Overzicht open vragen en antwoorden uit  enquête Veiligheid
Kwantitatieve uitslag van de enquête Veiligheid
presentatie gelukkig ouder worden
Integrale uitslag van de enquête mobiliteit
Met technologie langer thuis presentatie
Themamiddag met technologie langer thuis
Themamiddag met technologie langer thuis
Themaochtend Medische Hulpmiddelen hoe zit dat?
Enquête Afvalverwijdering Deel I
Presentatie verkeersveiligheid
Presentatie pensioenen onder druk
Themaochtend veilig internet bankieren
Deze presentatie werd gehouden op 30 november 2012 op de themamiddag
Deze presentatie werd gehouden op 30 november 2012 op de themamiddag