• Workshop Gebak-kerij in Berkenstaete

  za 20-7  Workshop Gebak-kerij in Berkenstaete

 • Beweeggroep ‘Veerkracht’

  ma 22-7  Beweeggroep ‘Veerkracht’

 • Koffieochtend in Braecklant

  wo 24-7  Koffieochtend in Braecklant

 • Wandelfit

  do 25-7  Wandelfit

 • Lezing Heemkunde kring

  vr 26-7  Lezing Heemkunde kring

 • Koffieochtend in De Boerderij

  vr 26-7  Koffieochtend in De Boerderij

 • Fietstocht Bevrijdingsroute

  zo 28-7  Fietstocht Bevrijdingsroute

Rubrieken

Nieuws

Terug

Bericht: Gehouden enquête: INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE

VEEL SENIOREN WETEN ZELF DE WEG OM GEWENSTE INFORMATIE OP TE ZOEKEN

De enquêtedeelnemers

De SeniorenRaad hield onlangs de enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE
bij het seniorenpanel. Het totaal aantal ontvangers van de enquête was 198, waarop een geldige respons kwam van 106 deelnemers (gelijk verdeeld over vrouwen en mannen). Van de deelnemers is 22% jonger dan 70 jaar, 71% is gelijk verdeeld over de groep van 70 tot 90 jaar en 7% is ouder.

Algemene indruk uit de antwoorden

Veel senioren raken langzamerhand bekend met moderne hulpmiddelen, zoals internet, computer, laptop of smartphone om, zelfstandig, gewenste informatie te verkrijgen. Er is echter ook nog een grote groep ouderen, die graag via traditionele kanalen geïnformeerd wenst te worden.

Belangrijkste antwoorden uit de enquête

Veiligheid (betreft informatie over politie, brandweer en ambulance)
Deelnemers vinden nagenoeg allemaal dat informatie over dit onderwerp (heel) belangrijk is.
Tevreden over de informatie over politie is krap 1/3. De opmerkingen van de mensen die niet tevreden zijn, gaan vooral over: waar moet ik zijn, de openingstijden en wanneer moet ik contact opnemen met een BOA en wanneer met de politie.
Bijna de helft van de deelnemers is (heel) tevreden over de informatie over de brandweer. Van de andere helft maken velen zich zorgen over hoe de brandweer te bereiken is in het geval van calamiteiten en waar informatie te vinden is over de brandweer in Son en Breugel.
Bijna 2/3 van de deelnemers is tevreden over de informatie over de ambulance. Onder de anderen leven vooral vragen over de bereikbaarheid, waar gegevens te vinden zijn over de ambulancedienst en over de aard/inhoud van de geboden dienstverlening.

Gemeentelijke dienstverlening
Bijna 90% van de deelnemers vindt informatie over dit onderwerp (heel) belangrijk. Circa 60% is (heel) tevreden over het gebodene. Kritische opmerkingen gaan vooral over de informatie over de mogelijkheid van het indienen van klachten, de inzet van BOA’s en meldingen over de openbare ruimte.
Informatie over afvalverwijdering vindt iedereen belangrijk en de meeste deelnemers zijn (heel) tevreden over de berichtgeving hierover. De beperkte groep, die niet tevreden is, meldt vooral de kritiek op de informatie over het gebruik van de verschillende bakken en zakken en over de bladverwijdering in de herfst.

Lokaal openbaar vervoer
Ruim 70% vindt informatie hierover (heel) belangrijk maar slechts 43% is tevreden. Een veel gemeld probleem is de gebrekkige informatie over de bus, de buurtbus en de kortingstaxi.

Zorg (ondersteuningsmogelijkheden)
Vrijwel iedereen vindt informatie over dit onderwerp (heel) belangrijk, maar slechts 40% is tevreden. Men mist vooral gegevens over ondersteuning aan huis (schoonmaken, boodschappen e.d.), medische ondersteuning thuis, ondersteuning bij ontslag uit het ziekenhuis en bij aanpassingen aan het huis.

Klushulp
Informatie over klushulp wordt door 66% (heel) belangrijk gevonden maar slechts 25% is tevreden.

Medische zaken
Circa 80% van de deelnemers is (heel) tevreden over informatie over de huisartsenpraktijk en de apotheek. Wel zijn er klachten over het te vaak vervangen van de huisarts en wat te doen als de praktijk en de apotheek zijn gesloten. Bij de tandarts is 84% (heel) tevreden over de informatie.

Gemeente en CMD
Circa 77% is (heel) tevreden over de informatie in de Gemeentegids. Het zoeken naar een onderwerp is echter niet altijd eenvoudig. Door 36% van de deelnemers is in 2018 meer dan 2 keer gebruik gemaakt van de website van de gemeente. Veel genoemde onderwerpen gaan over gemeentelijke dienstverlening en het maken van afspraken. Bij de vragen over het CMD antwoordt 74% dat er dit en vorig jaar geen gebruik van is gemaakt. Kritiek is er vooral over informatie over de openingstijden en over wat er gebeurt als men wordt doorverwezen naar andere diensten.

Publiciteitsmedia
De website van SonenBreugelVerbindt en de website van de SeniorenRaad worden slechts beperkt geraadpleegd; tenminste drie maal in 2018 resp. 24% en 14%. Wel is men op de hoogte van het bestaan ervan.
DeMooiSonenBreugelKrant wordt door 90% van de deelnemers wekelijks gelezen voor een veelheid aan onderwerpen (vooral gemeentelijke dienstverlening, culturele evenementen, winkels, horeca, seniorenpagina en wekelijkse activiteitenkalender).

Het vervolg

DE VOLLEDIGE UITSLAG IS TE VINDEN OP DEZE WEBSITE ONDER RUBRIEKEN BIJ DOWNLOADS.

Alle bij de vragen betrokken organisaties zullen geïnformeerd worden over de resultaten en de SeniorenRaad zal voor bepaalde onderwerpen adviezen opstellen en daarover contact opnemen met die organisaties.
|


Gehouden enquête: INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE