• Workshop Gebak-kerij in Berkenstaete

  za 20-7  Workshop Gebak-kerij in Berkenstaete

 • Beweeggroep ‘Veerkracht’

  ma 22-7  Beweeggroep ‘Veerkracht’

 • Koffieochtend in Braecklant

  wo 24-7  Koffieochtend in Braecklant

 • Wandelfit

  do 25-7  Wandelfit

 • Lezing Heemkunde kring

  vr 26-7  Lezing Heemkunde kring

 • Koffieochtend in De Boerderij

  vr 26-7  Koffieochtend in De Boerderij

 • Fietstocht Bevrijdingsroute

  zo 28-7  Fietstocht Bevrijdingsroute

Rubrieken

Nieuws

Terug

Bericht: Enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE Conclusies en aanbevelingen

De deelnemers van het seniorenpanel hebben aangegeven hoe zij de informatievoorziening in Son en Breugel beoordelen. Nadat in een vorig artikel een aantal uitslagen zijn aangereikt worden nu de daaruit door de SeniorenRaad getrokken conclusies en aanbevelingen besproken.
Geconcludeerd kan worden dat veel senioren informatie over veel lokale onderwerpen (heel) belangrijk vinden. Meer dan 90% noemt veiligheid, afvalverwijdering en zorg, terwijl gemeentelijke dienstverlening, lokaal openbaar vervoer, culturele evenementen en verenigingen, winkels en begraven/cremeren/doneren boven de 70% scoren.
Van de onderwerpen waarvoor ze ten minste enige belangstelling hebben, zijn ze echter alleen met informatie over culturele evenementen en verenigingen, afvalverwijdering en kerkelijke aangelegenheden boven 80% (heel) tevreden Negatieve uitschieters met minder dan 50% (heel) tevreden respondenten zijn politie, brandweer, lokaal openbaar vervoer, zorg, begraven/cremeren/doneren en klushulp. Er is dus op deze terreinen veel ruimte voor verbetering.
Over de door huisartsen, tandartsen en apotheek) verstrekte informatie is ca. 85% (heel) tevreden.
Op grond van deze resultaten is de SeniorenRaad tot vier aanbevelingen gekomen, die samengevat als volgt luiden. Er is duidelijk behoefte aan meer en betere informatie over:
Lokaal openbaar vervoer
De diverse vormen van openbaar vervoer zijn verschillend georganiseerd. Een totaaloverzicht over de mogelijkheden is onvoldoende aanwezig. Gemeente en exploitanten van vormen van openbaar vervoer zouden gezamenlijk tot betere voorlichting moeten komen.
Klushulp in huis en tuin
De SeniorenRaad dient met ondersteuning van de gemeente na te streven, dat er meer en betere informatie beschikbaar komt over alle vormen van klushulp.
Centrum voor Maatschappelijke Deelname
Over de informatie, die verstrekt wordt door het CMD is een te grote groep senioren (ca. 40%) niet (heel) tevreden. Over informatie met betrekking tot het onderwerp zorg in algemene zin is zelfs 60% niet (heel) tevreden. De naar voren komende bezwaren lopen uiteen. Bekend is dat het CMD de betekenis van goede voorlichting onderschrijft. Toch zal verbetering van de informatieverschaffing nog extra accent behoren te krijgen.

Politie
De politie dient meer aandacht te besteden aan het geven van informatie. De tevredenheid over de bestaande situatie ligt erg laag; slechts 30% is (heel) tevreden.

DE VOLLEDIGE NOTA, MET DAARIN GEDETAILLEERDE INFORMATIE, STAAT ONDER RUBRIEKEN BIJ DOWNLOADS
|


Enquête INFORMATIE; WAT, WAAR, HOE Conclusies en aanbevelingen