• Workshop Gebak-kerij in Berkenstaete

  za 20-7  Workshop Gebak-kerij in Berkenstaete

 • Beweeggroep ‘Veerkracht’

  ma 22-7  Beweeggroep ‘Veerkracht’

 • Koffieochtend in Braecklant

  wo 24-7  Koffieochtend in Braecklant

 • Wandelfit

  do 25-7  Wandelfit

 • Lezing Heemkunde kring

  vr 26-7  Lezing Heemkunde kring

 • Koffieochtend in De Boerderij

  vr 26-7  Koffieochtend in De Boerderij

 • Fietstocht Bevrijdingsroute

  zo 28-7  Fietstocht Bevrijdingsroute

Rubrieken

Nieuws

Terug

Bericht: De SeniorenRaad anno 2019

De tekst hieronder komt uit onze folder van maart 2019. Gedrukte exemplaren zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de bibliotheek, Braecklant, De Boerderij, het HOi-Huis en het CMD (Europalaan 2).
De statuten en het bijbehorend reglement van de Stichting Seniorenraad kunt u vinden onder Rubrieken, bij Downloads.
U zult begrijpen dat de SeniorenRaad altijd extra ondersteuning kan gebruiken…
Voelt u ervoor om mee te doen, bel of mail ons gerust: algemeen voorzitter Dieter Steinbusch, 06 - 4896 3450, voorzitter@sonenbreugel-senioren.nl of voorzitter werkgroep Communicatie Peter Rotteveel, (0499) 476890, communicatie@sonenbreugel-senioren.nl. Bekijk desgewenst de specifieke vacatures voor onze werkgroepen Welzijn & Zorg en Communicatie in deze rubriek (Seniorenraad).

ORGANISATIE
De SeniorenRaad Son en Breugel, opgericht in 2007, is een organisatie van vrijwilligers uit alle geledingen van de senioren zelf. De raad beoogt de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van alle senioren (55+) in onze gemeente te bevorderen. Binnen een aantal werkgroepen wordt doorlopend gewerkt aan belangenbehartiging en voorlichting.
De SeniorenRaad geeft advies aan de gemeente over het seniorenbeleid, is lid van de Adviesraad Sociaal Domein (v/h Adviesraad Wmo) en werkt samen met andere organisaties zoals het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform en de LEVgroep.
KBO Son, KBO Breugel en de PVGE zijn onderdeel van het bestuur van de SeniorenRaad.

WELZIJN en ZORG
De ouderdom komt met gebreken. Een goede zorgverlening heeft dan ook een hoge prioriteit binnen de SeniorenRaad. De werkgroep Welzijn en Zorg houdt de vinger aan de pols met betrekking tot instanties als de Thuiszorg, het Zorgcentrum Berkenstaete, de Spoedpost in het Catharinaziekenhuis en het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname).
Daarnaast probeert de werkgroep het welbevinden van senioren te behouden en te bevorderen door het aanbieden van laagdrempelige activiteiten, zoals de wekelijkse koffieochtenden op woensdag in Braecklant en op vrijdag in De Boerderij. Hier kan men andere senioren ontmoeten. In de zomermaanden organiseert de werkgroep met de LEVgroep én met medewerking van diverse organisaties in onze gemeente de Senioren Zomer Activiteiten.

WONEN
De werkgroep Wonen wil een goede huisvesting voor alle senioren in Son en Breugel bevorderen. Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in voor hen geschikte huizen. Dat kan worden bereikt door bepaalde voorzieningen in bestaande huizen aan te brengen, door meer levensloopbestendige woningen te bouwen en woningen voor mensen die speciale verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met dementie.

DIENSTVERLENING
Onder de paraplu van dienstverlening valt een grote verscheidenheid aan activiteiten, zoals toezien op goed openbaar vervoer (deeltaxi) en op verbetering van de veiligheid, alsmede informatie over eetgelegenheden en maaltijdservices aan huis.

COMMUNICATIE
De werkgroep Communicatie informeert de senioren van Son en Breugel via de plaatselijke pers en de eigen website over actuele onderwerpen die voor hen van belang zijn. Verder bevordert zij de communicatie tussen de senioren en de SeniorenRaad door enerzijds verslag te doen van de activiteiten van de SeniorenRaad en anderzijds door de senioren meer bij het werk van de SeniorenRaad te betrekken, o.a. via het Seniorenpanel.

ENQUÊTES (Seniorenpanel)
Begin 2016 werd het Seniorenpanel opgezet. Directe terugkoppeling met de senioren in Son en Breugel is het doel. De SeniorenRaad wil zo inzicht krijgen in de behoeften van senioren, maar ook in zaken waar men minder tevreden over is. Als die kwantitatief beter zichtbaar zijn, zullen andere organisaties meer rekening willen houden met adviezen en standpunten van de SeniorenRaad.
In 2016 zijn er twee enquêtes gehouden, t.w. Afvalverwijdering* en Mobiliteit*. April 2017 werd een derde enquête gehouden over Veiligheid* en in november/december, samen met Son en Breugel Verbindt,
een vierde enquête, naar de woonwensen en -behoeften van 55-plussers*. Onlangs is een vijfde enquête gehouden: Informatie; Wat, Waar, Hoe*.
Panelleden vullen (een of) twee maal per jaar een korte, strikt anonieme vragenlijst per e-mail in of desgewenst schriftelijk.
Bent u 55+ en heeft u interesse, kunt u zich aanmelden via seniorenpanel2-sonenbreugel@kpnmail.nl met vermelding van uw naam, adres en de tekst ‘Ik doe mee’. Als u geen e-mail gebruikt, kunt u zich schriftelijk aanmelden met uw naam en adres bij de SeniorenRaad, p/a Amerikalaan 31, 5691 KB Son.
* Resultaten bij rubriek Downloads.

De SeniorenRaad zette zich de afgelopen tien jaar voor tal van zaken in. Enkele voorbeelden:
• woningaanpassing en de bouw van woningen, geschikt voor ouderen, stimuleren;
• informatie voor senioren via DeMooiSonenBreugelKrant en onze website publiceren;
• het uitgeven van een (eenvoudige) papieren Seniorengids; deze Seniorengids A-Z is ook permanent op onze website te raadplegen;
• sociaal gemeentelijk Wmo-beleid bepleiten;
• inspreken bij vergaderingen van commissies van de gemeenteraad over de hoge eigen bijdrage bij Wmo-voorzieningen, de veiligheid in ons dorp en het plan om op te houden restafval huis-aan-huis op te halen;
• themaochtenden en -middagen over zorg, wonen, veiligheid en welzijn van senioren organiseren.
|


De SeniorenRaad anno 2019