Rubrieken

Welzijn en Zorg

Ditmaal een actueel thema!

De werkgroep Welzijn en Zorg is er in geslaagd de heer Jorrit Visée, werkzaam bij de gemeente Son en Breugel als beleidsmedewerker Duurzaamheid/Veiligheid en Wijkbeheer, te strikken om het begrip “duurzaamheid” in het algemeen maar ook in relatie tot senioren, toe te lichten. Wat doet de gemeente hieraan en wat kunnen wij als burger zelf hierin betekenen zijn onderwerpen die aan de orde zullen komen.

Gezien de actualiteit, b.v. als het gaat om de transitie van gas naar meer milieuvriendelijke energiebronnen, zeker een onderwerp dat een bezoekje waard is.

De Boerderij is gemakkelijk te bereiken via het parkeerterrein van De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a, Breugel. De toegang is gratis; wel wordt een bescheiden bijdrage gevraagd voor een kopje koffie of thee. Iedereen, jong of oud, is van harte welkom. Aanvang 10.00 uur.
Themaochtend vrijdag 25 oktober 2019: De schoonheid van de Herfst
De organisatoren van de maandelijkse themaochtend hadden ditmaal twee enthousiaste vertegenwoordigers van het plaatselijke IVN uitgenodigd. Henny Vredeveld en Joop van Kempen arriveerden met een groot aantal bakjes en dozen met daarin allerlei voor het genoemde thema toepasselijke attributen.
Ditmaal niet een presentatie ondersteund door moderne technieken als PowerPoint en laptop, maar, heel toepasselijk, puur natuurlijk in de vorm van herfstbladeren, paddenstoelen, twijgen, eikels, kastanjes en wat er al zo meer in de herfst op ons (bos)pad komt.
Het eerder genoemde enthousiasme sloeg al snel over op de aanwezigen, mede doordat Henny en Joop van tafel naar tafel uitleg gaven over al die mooie door de natuur voortgebrachte kunststukjes. Dit leidde tot geanimeerde gesprekken en uitwisseling van ervaringen onderling. Heel leuk om te zien dat, daar waar normaal men een luisterend publiek heeft en een presentator die aan het woord is, de aanwezigen nu voornamelijk te horen waren en Henny en Joop aanvullende kennis overbrachten.

Met behulp van meegebrachte loepen konden de rondgedeelde herfst attributen uitgebreid bestudeerd worden met soms verrassende ontdekkingen. Een mens is immers nooit te oud om te leren!

Zo werd er gewaarschuwd voor het “ontploffingsgevaar” van de bekende lisdodde, iets waar sommige aanwezigen ervaring mee bleken te hebben (wat een rommel geeft dat). 
En de kunst van het fluiten op de dop van een eikel was niet voor iedereen weggelegd. 
Ook de constatering dat er in ons dorp enorm veel verschillende eiken blijken te staan was een openbaring.
De invloed van muziek op het menselijk brein, van jeugdigen tot dementerenden.

Tijdens de maandelijkse themaochtend van de werkgroep Welzijn en Zorg heeft gastspreekster Juultje de Bruin kans gezien in korte tijd de aanwezigen enthousiast te krijgen over de fascinerende interactie tussen ons brein en muziek. Dit door middel van een helder verhaal en enkele interactieve muzikale oefeningen die door de senioren met veel plezier werden uitgevoerd.
De werkgroep Welzijn en Zorg van de SeniorenRaad is o.a. actief met de organisatie van de wekelijkse koffieochtenden in De Boerderij, Braecklant en het Vestzak.

Maar zeker zo belangrijk is dat deze werkgroep nauw contact onderhoudt met andere Welzijns- en Zorgorganisaties. Welzijn en een goede Zorgverlening zijn immers in ieders belang, maar voor een steeds grotere groep senioren zelfs van essentieel belang.

Dat de SeniorenRaad, als politiek ongebonden belangenbehartiger en adviesorgaan, wil bijdragen aan de totstandkoming van een sluitend en zo toegankelijk mogelijk netwerk van dienstverleners op het terrein van Welzijn en Zorg in Son en Breugel, heeft dus hoge prioriteit. De gemeente speelt op dit terrein een grote rol bij de beleidsvaststelling en de uitvoering ervan. De bijdrage, die de vrijwilliger gaat leveren, zal vaak onderdeel uitmaken van onze samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein.

Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen is de werkgroep dringend op zoek naar versterking. Vooral iemand, die  werkzaam is (geweest) in de Zorg, is als vrijwilliger (m/v) van harte welkom.

Mocht u zich aangesproken voelen, neem dan contact op met Els Voogt, voorzitter van de werkgroep. Tel. 0657184505; e-mail: e.voogt7@upcmail.nl
Oprichting zanggroep in Best, voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie of een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Zingen kan een sleutel naar verloren herinneringen zijn
 
Best - Muziek stimuleert het geheugen en daardoor komen vergeten herinneringen naar boven. Wie heeft er geen mooie herinneringen bij de songs van ABBA, Elvis, The Beatles en The Everly Brothers? De eerste verliefdheid en de wekelijkse dansavonden bij het Blauw Boerke ,de Instuif in Best of bij `t Zand in Oirschot. 
Of op de bromfiets, met vriendin achterop, naar Son, Liempde of Eindhoven.
Een glimlach wordt vaak spontaan tevoorschijn getoverd bij het luisteren naar liedjes uit de zestig en zeventiger jaren. Maar wat te denken bij onze vaderlandse toppers van weleer zoals Wim Sonneveld, Toon Hermans of…...
Daarom wil Archipel  een zanggroep opstarten voor mensen met geheugenproblemen, beginnende dementie of NAH ( Niet aangeboren Hersenletsel ). Een dirigente en een pianiste hebben zich al beschikbaar gesteld. Maar…………..we zoeken nog enthousiaste koorleden! We zoeken minimaal 15 tot 20 deelnemers voordat we kunnen gaan starten.
De deelnemers geven zelf aan welke “songs “ze graag willen zingen. De bedoeling is dat er op dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in de Vlinderhei in Best gezongen wordt.
Opgeven tot 1 mei 2019 kan via de volgende email adressen:
Berty van de Elsen , berty.van.den.elsen@archipelzorggroep.nl 
Lenie Brummans l.brummans@zuidzorg.nl 
Of telefonisch: 06-12721325 ( Berty van den Elsen, s.v.p. bellen tijdens kantooruren)
Maandelijkse themaochtend, vrijdag 22 maart 2019: ditmaal betrof het een themaochtend met een tweetal aansluitende presentaties. 
De eerste presentatie had als onderwerp het begrip “Digitale nalatenschap”. 
 
De nadruk lag daarbij vooral op de bewustwording van het feit dat men, zonder de juiste maatregelen, het risico loopt nabestaanden op te schepen met de onbereikbaarheid van digitale gegevens van de overledene indien bijvoorbeeld de toegangscodes niet bekend zijn. 
Denk daarbij aan bank-, overheid- en verzekeringsgegevens, allerhande (mail) accounts maar ook privézaken zoals foto’s, video’s en persoonlijke documenten. 

De heer Van Leeuwen nam de aanwezigen mee op een tocht door het digitale landschap met een uitleg over begrippen als gegevensopslag, de “Cloud”, de “digitale kluis”, de risico’s en de bijbehorende oplossingen en beveiligingen. Zaken waar zowel jong als oud steeds meer mee te maken krijgt maar niet altijd bij stilstaat. 

Na de pauze nam mr. Voogt-Bosmans het stokje over. Zij ging op onderhoudende wijze in op de notariële afhandeling van het onderwerp in de voorgaande presentatie. Bijvoorbeeld het gegeven dat een executeur (degene die de nalatenschap moet afwikkelen) ook een rol kan spelen in de correcte afhandeling van de digitale nalatenschap. Er werd tevens ingegaan op de afwikkeling van de niet-digitale nalatenschap, de wijzen van aanvaarden ervan, de afgifte van een verklaring van erfrecht door de notaris, de gevolgen voor de erfbelasting etc.

Beide presentatoren kregen de nodige vragen te beantwoorden hetgeen, in combinatie met het aantal belangstellenden op deze ochtend, mag leiden tot de conclusie dat het thema blijkbaar leeft onder de doelgroep en in een behoefte voorziet.

Meer informatie via https://www.seniorweb.nl/digitaal-nalaten en https://www.notaris.nl/de-notaris/notaristelefoon
Bij SeniorWeb Nuenen (gevestigd in bibliotheek, Jhr. Hugo van Berckellaan 18) kunnen op maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur gratis kaarten worden opgehaald voor een proeflidmaatschap tot eind 2019.
Iedere 7 seconden krijgt wereldwijd iemand de diagnose dementie te horen.

Stichting 2109 wil (h)erkenning en begrip bewerkstelligen door middel van hun beeldmerk. Mensen met een zichtbare beperking worden direct herkend en krijgen hierdoor veelal begrip en, indien nodig, hulp van medeburgers.

Dementie is echter niet zichtbaar van de buitenkant maar wel voelbaar van de binnenkant. Mensen met dementie ervaren daardoor vaak onbegrip van hun omgeving. Stichting 2109 wil met dit beeldmerk herkenning en begrip bevorderen, waardoor er beter aangesloten kan worden bij de belevingswereld van mensen met dementie.

Tevens wordt de mantelzorger ontlast en zorgen wij er met elkaar voor dat mensen met dementie langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en deelnemen aan het sociale leven. Het dragen van het speldje maakt dat we zichtbaar samen voor elkaar kunnen blijven zorgen.

Het beeldmerk is verwerkt in een mooi sieraad, dat als een speldje kan worden gedragen, Op de achterkant van het speldje is een traceerbare code gegraveerd, gekoppeld aan een noodnummer. Iemand die een spelddrager aantreft in verdwaalde toestand, kan direct contact opnemen met het noodnummer van de Stichting 2109.

De code is gekoppeld aan de gegevens van de contactpersonen van de drager van het speldje. De Stichting 2109 neemt dan direct contact met hen op. Op deze manier is iemand met dementie snel, veilig en efficiënt traceerbaar.

Het speldje kost € 14,95 en kan worden besteld via de website www.2109.nl 
of via Dagvoorziening De SteenUijl 06 – 5194 6084.
Heeft u al eens het advies gekregen om met een rollator te gaan lopen? Ik wel, maar, ik begin er nog niet aan. Dat berust op ijdelheid en een foutieve associatie. Ik verbind een rollator ten onrechte met voor oud aangezien worden en ik ben ijdel genoeg om nog voor jong versleten te willen worden.
Waarschijnlijk ben ik niet de enige die zo reageer. Dat verandert er niets aan dat velen van ons vroeg of laat met een rollator zullen lopen.

Laten we wel wezen: dankzij de rollator kunt u een grotere afstand afleggen dan zonder. Dat is een groot voordeel. Nog wat voordelen: je kunt je boodschappen kwijt in een mandje, als je moe wordt, kun je even zitten op het stoeltje dat in een rollator verwerkt zit en je voelt je zekerder bij het lopen.
Van fysiotherapeut Frank de Boer uit Rotterdam neem ik de volgende tips over voor de aanschaf en het gebruik van een rollator.

Aspecten waar je op moet letten bij de aanschaf:
• De prijs: rollators zijn er vanaf € 80. Dan heeft u een degelijke en veilige rollator. Voor een lichtgewicht rollator ligt de prijs hoger, zo rond € 150. Lichtgewicht rollators zijn handig wanneer de rollator regelmatig in de auto getild moet worden. Maar er zijn ook rollators van € 800. Die laatste kunt u onderweg desgewenst eenvoudig ombouwen tot een rolstoel.
• Lichaamsbouw en lengte. De rollator is in hoogte verstelbaar, maar er zijn ook extra hoge rollators. Of juist extra brede. Zorg ervoor dat de rollator past bij uw lichaamsbouw.
• Knijpkracht in uw handen. Met uw handen moet u de rollator op de rem kunnen zetten. Als de kracht in uw handen door b.v. artrose of reuma is verminderd, moet u echt even uitproberen of u de rem naar behoren kunt bedienen.
• Is de rollator makkelijk in- en uit te klappen? Is hij ingeklapt van een formaat dat goed in de achterbak van de auto of in een kast in huis past?
• Bediening van de vergrendeling. Omdat een rollator kan worden ingeklapt, is er een vergrendeling aanwezig tegen ongewenst inklappen. Ook die vergrendeling moet u goed kunnen bedienen.
• Vergoeding mogelijk? Vanaf 2013 is de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering verdwenen. Een aantal verzekeraars vergoedt deze nog wel via de aanvullende verzekering.

De rollator in huis
Voor het gebruik van de rollator in huis is het nuttig wanneer uw huis aan een aantal eisen voldoet.
• Er moet b.v. voldoende ruimte zijn voor het lopen met de rollator. Een rollator is al gauw 60 cm breed; er is extra ruimte nodig om te kunnen keren.
• Te veel tafeltjes en kasten belemmeren de doorgang.
• Losliggende kleedjes en snoeren zijn niet bevorderlijk voor de doorgang door de woning. Het meest gunstig is natuurlijk een harde en vlakke vloer (bijvoorbeeld van parket, laminaat of tegels). Laagpolig tapijt is ook mogelijk, mits dat op een harde ondergrond ligt.
• Goede verlichting is van belang. Dan ziet u goed waar u loopt en of er eventueel iets in de weg ligt. Het is aan te bevelen dat het licht in bijvoorbeeld de overloop en badkamer/toilet automatisch aangaat wanneer er iemand beweegt. Dan kunt u uw handen aan de rollator houden.

Veilig over straat
Als u eenmaal een keus heeft gemaakt, is het belangrijk dat u veilig over straat kunt. Belangrijk is dat de rollator goed is afgesteld en de remmen goed werken. Maar ook uzelf kunt bijdragen aan veiligheid. Door in beweging te blijven en stevige schoenen te dragen. Medicijnen en alcohol zijn niet bevorderlijk voor de veiligheid. Verder kan een fysiotherapeut u de belangrijkste richtlijnen van het ‘lopen met een rollator’ bijbrengen. Daar horen zeker de volgende tips bij:
• Stel de handvatten op de juiste hoogte af. Als u achter de rollator staat en u laat de armen losjes naar beneden hangen, dan behoren de handvatten op de hoogte van de polsen te zitten;
• Loop goed tussen de achterwielen in, niet áchter de achterwielen. Als ik rondkijk in Son en Breugel zie ik veel rollatorgebruikers schuin voorover, achter de achterwielen lopen. Dat is niet goed voor uw rug.
• Leun niet te veel op uw rollator als u zit en u wilt opstaan.
• Let erop dat dat de remkabels niet te ver naar opzij uitsteken. U zou daarmee ergens achter kunnen blijven hangen. Er zijn ook rollators te koop waarbij de kabels zijn weggewerkt in de buizen; extra veilig.
• Bent u slechtziend, dan kunt u overwegen de gebruikelijke rood/witte markering van een stok voor slechtzienden en blinden aan te laten brengen op uw rollator. U kunt immers niet met stok en rollator gelijktijdig lopen? Zo zien uw medeweggebruikers dat u hen waarschijnlijk niet ziet.

Onderhoud
Het is belangrijk dat u de rollator goed onderhoudt. Een goede en veilige rollator kan veel ongelukken voorkomen. Laat de remmen dus af en toe controleren, want deze kunnen verslijten. Ook loszittende handvatten kunnen voor problemen zorgen.

Bij twijfel: gewoon proberen
Misschien twijfelt u of een rollator voor u de genoemde voordelen biedt. Probeer een rollator dan eens vrijblijvend uit. Loop er niet alleen mee, maar probeer ook of de zitting goed bevalt en of de rollator goed bestuurbaar is wanneer het mandje vol ligt met boodschappen. Ga bijvoorbeeld eens langs bij een thuiszorgwinkel of bij één van de winkels van de ANWB. En zeg vooral dat u zich vrijblijvend wilt oriënteren. Ga pas tot aankoop over wanneer u echt overtuigd bent van uw keuze.

Josje van de Molengraft
Belangenbehartiger, met dank aan Frank de Boer

Bron: PVGE Nieuwsbrief, december 2015
Veel onderzoekers geloven dat een deel van het aantal gevallen van dementie is te voorkomen. Het gaat dan om 5 tot 10% van de gevallen van dementie op latere leeftijd, na het 65e levensjaar (bij dementie voor het 65e levensjaar speelt erfelijkheid een zeer grote rol). In dit artikel vindt u de belangrijkste risicofactoren voor dementie en daarbij praktische tips om uw risico te verminderen.

Leeftijd;
Bent u ouder dan 45 jaar? Dan is het extra belangrijk om goed op uw gezondheid te letten. Op onderstaande risico's moet u extra letten.

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten gelden ook voor dementie
(Risico op) diabetes, hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk
Deze aandoeningen zijn risicofactoren voor dementie. Een goede doorbloeding van de hersenen is essentieel voor een gezond brein. U kunt uw risico op deze aandoeningen testen via www.testuwrisico.nl Deze website is onder andere gemaakt door de Hartstichting en het Diabetesfonds.

Niet-roken
Roken vergroot de kans op de ziekte van Alzheimer met 45%. Het is echter nooit te laat om te stoppen. Zo hebben ex-rokers van 65 jaar en ouder dezelfde lagere kans op dementie als mensen die nooit hebben gerookt. Stoppen met roken is vaak niet gemakkelijk. Een goede voorbereiding is daarom erg belangrijk. Een stopdatum kiezen, weten wat u gaat doen bij moeilijke situaties en een plan bedenken om de ontwenningsverschijnselen op te vangen kunnen daarbij helpen. Daarnaast is het belangrijk om hulp in te roepen. Stoppen onder begeleiding van een huisarts maakt een stoppoging kansrijker. Meer informatie over stoppen met roken vindt u op www.thuisarts.nl 

Voldoende bewegen
Beweegt u wel voldoende? De norm is 5 x 30 minuten per week bewegen. Uw ademhaling moet door het bewegen wel iets omhoog gaan, maar u moet niet buiten adem raken. Wandelen, fietsen, maar ook het huishouden doen zijn goede manieren van bewegen. Meer informatie en tips om te bewegen vindt u op www.30minutenbewegen.nl

Gezond gewicht
Overgewicht verhoogt het risico op dementie. Via de website van het Voedings­centrum kunt u gemakkelijk vaststellen of u een gezond gewicht heeft. Bent u te zwaar? Dan heeft het Voedingscentrum een stappenplan samengesteld om een gezond gewicht te bereiken en te behouden.

Gezond cholesterol
65% van de Nederlanders boven de 30 jaar heeft een verhoogd cholesterol. Dit geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten, en zodoende op het krijgen van dementie. Hebt u ook een groot risico hierop? Kijk dan op www.nationalecholesteroltest.nl 

Mediterraan dieet
Een gezond of mediterraan dieet bestaat uit veel groente en fruit, pasta, noten, zaden en vis. Olijfolie bevat gezonde vetten. Een glaasje wijn op zijn tijd past ook in een gezond dieet. In dit dieet wordt het eten van rood vlees, zuivel, eieren en producten met veel suiker beperkt. Het gaat overigens niet om de individuele ingrediënten. Het gehele dieet doet waarschijnlijk veel meer dan alle delen bij elkaar. Meer weten over gezonde voeding? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl

Zorg dat de hersenen actief blijven
Depressie
Een depressie zorgt er voor dat dementie in een eerder stadium is aan te tonen. Zo is een symptoom van een depressie dat je geheugen slechter functioneert. Als u lange tijd last heeft van een zwaarmoedige stemming, heeft u mogelijk een depressie. Op de website van het Fonds Psychische Gezondheid kunt u hierover meer lezen en vindt u ook informatie over vervolgstappen voor diagnose en behandeling.

Actief brein
De hersenen actief houden is erg belangrijk. We kunnen de hersenen blijven prikkelen door een actief sociaal leven. Andere manieren zijn het doen van opleidingen, cursussen, het leren van een nieuwe taal, (vrijwilligers)werk, hobby's of sociale activiteiten. Mensen die dit veel doen, zijn beter in staat om de symptomen van dementie op te vangen'. Hierbij moet gezegd worden dat een heel eenzijdige activering van de hersenen door bijvoorbeeld kruiswoordpuzzels of geheugenspelletjes, geen aantoonbaar effect heeft. 

Bron: www.alzheimer-nederland.nl
Niemand hoopt een ongeluk te krijgen, maar mocht dat u overkomen, dan is het natuurlijk handig als het ambulancepersoneel of andere hulpverleners uw familie of andere naasten snel kunnen bereiken.

Daarvoor bestaat een manier die internationaal gebruikelijk is. U moet daarvoor wel uw GSM-telefoon (“mobieltje”) bij u hebben met in het adresboek het nummer van degene die in geval van nood moet worden gebeld. U slaat dat nummer op met als naam ”ICE” Die afkorting staat voor “In Case of Emergency”.

Wilt u meerdere noodnummers opslaan, dan kunt u dat doen met als naam: ICE1, ICE2, enz.
Mishandeling in welke vorm dan ook, is aan de orde van de dag. Het onderwerp is dagelijks in het nieuws. We kijken er nauwelijks van op. Het lijkt bij het leven van alle dag te horen. Beelden in het TV nieuws, foto’s in de krant van de verschrikkingen elders in de wereld: we worden er dagelijks mee geconfronteerd. We zijn het gewoon gaan vinden en we worden er niet of nauwelijks meer door geraakt. Dat wordt echter spoorslags anders als we zelf slachtoffer zijn of er in nabije kring mee te maken krijgen. Dan wordt pas pijnlijk duidelijk hoe traumatisch de gevolgen ervan kunnen zijn, hoe machteloos en hulpeloos men zich als slachtoffer kan voelen. Ook hoe moeilijk het is, niet als slachtoffer maar als ‘waarnemer’ effectief hulp te bieden.

Ouderenmishandeling lijkt in onze beschaafde samenleving ook niet zo voor de hand te liggen. Maar dat is een vergissing. Onderzoeken wijzen uit dat zeker één op de 20 ouderen boven de 65 jaar ermee te maken heeft. Zeker 40% van de verpleeghuisartsen heeft ermee van doen.

De circa 800 tot 1000 aangiftes jaarlijks bij de politie van ouderenmishandeling mogen dan in Nederland in de marge liggen van de misdaadstatistieken, professionele hulpverleners en vrijwilligersorganisaties schatten de ware omvang van het probleem aanzienlijk hoger in. Veel slachtoffers zijn immers afhankelijk van degenen, die het misbruik plegen, waardoor het doen van een aangifte wel een heel moeilijke keuze wordt! Bovendien gaat vaak grensoverschrijdend gedrag aan het mishandelen zelf vooraf en is er dus sprake van een sluipende escalatie, die ook door de attente omgeving niet of onvoldoende wordt onderkend.

Extra lastig wordt het ook als deze mishandeling zich thuis voordoet en directe familie en hulpverleners aansprakelijk zijn, de aard van mishandeling niet fysiek zichtbaar is en het contact van het slachtoffer met de buitenwereld wordt bemoeilijkt. De overheid onderkent het probleem gelukkig wel. Het actieplan “Ouderen in veilige handen” dat in 2011 van start is gegaan, is daar een voorbeeld van.

Dankzij de financiële steun van de provinciale overheid hebben de Brabantse Steunpunten Huiselijk Geweld een stappenplan ouderenmishandeling en ontspoorde zorg ontwikkeld. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende vormen van mishandeling en hoe die te herkennen zijn.

Meer informatie: http://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/noord-brabant
Ook kunt u gebruik maken van het gratis telefoonnummer: 0800 2000
Eenzaamheid is van alle tijden en is een gemoedstoestand die zich van jong tot oud wel eens doet gelden. Het is een subjectief begrip, want het wordt niet door iedereen, die in dezelfde omstandigheden verkeert, met dezelfde intensiteit ervaren. Zich af en toe eenzaam voelen is niet het probleem. Het wordt ernstiger als eenzaamheid zich tot een dagelijks terugkerend verschijnsel van onbehagen heeft ontwikkeld. De gevolgen daarvan leiden maar al te vaak tot toenemende gezondheidsproblemen, afnemende behoefte om bestaande sociale contacten te onderhouden, laat staan te vernieuwen en uit te breiden. Ook kan een groeiend gebrek aan vertrouwen in andere mensen ontstaan, waardoor het nog moeilijker wordt deze ernstig eenzame mensen hulp te bieden. 

Eenzaamheid kan iedereen overkomen en is aan tal van oorzaken toe te schrijven. Het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door overlijden van de partner, echtscheiding, verlies van werk, een verhuizing of afnemende mobiliteit door ziekte of ouderdom. Los van deze tegenslagen kan eenzaamheid ook het gevolg zijn van iemands geestelijke gezondheid. Deze variatie aan oorzaken betekent dat hulpverlening niet alleen maatwerk vereist, maar ook de inzet vraagt van vele disciplines die het bestaande maatschappelijke netwerk aan zorgverlening te bieden heeft.

Het mag geen verrassing zijn, dat senioren in onze samenleving een grote risicogroep vormen waar eenzaamheid zich tot een ernstig en chronisch probleem kan ontwikkelen. Immers, door het wegvallen van familie en vrienden en door afnemende mobiliteit zijn zij het, waar eenzaamheid bijna vanzelfsprekend op de loer ligt. Van de mensen in Nederland, die ouder zijn dan 75 jaar, zegt meer dan de helft zich eenzaam te voelen. Door de vergrijzing is het aannemelijk dat er over 10 jaar meer dan één miljoen 75-plussers zijn die met eenzaamheid te kampen hebben. Ook al zal daarvan maar een klein deel (4-5%) in ernstige mate aan eenzaamheid lijden, dan nog zullen dat er toch veel meer zijn dan de bestaande ouderenzorginstanties aankunnen.

Om deze ontwikkelingen enigszins voor te blijven is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - in nauwe samenwerking met de Nederlandse gemeenten - in 2017 de campagne gestart ‘Eén tegen eenzaamheid’. 
In Son en Breugel heeft dit geleid tot de vorming van een werkgroep waarin naast de gemeente, de Levgroep en zorgorganisaties ook een aantal vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd zijn (CG-platform, Adviesraad Sociaal Domein, SeniorenRaad, CLIP en Platform Mantelzorg).
Doel van het genomen initiatief is te komen tot een ‘Lokale Aanpak Eenzaamheid’. Hierbij willen de zorgorganisaties niet alleen hun krachten nog beter gezamenlijk inzetten, maar ook de betrokkenheid van de samenleving intensiveren. Hierdoor kunnen er meer vrijwilligers worden ingezet bij het signaleren van en de hulpverlening aan de eenzame medemens.

Met dit doel voor ogen heeft de werkgroep de afgelopen maanden een plan van aanpak ontwikkeld. Ook is er een tijdslijn opgesteld waarop de verschillende stappen van het plan moeten zijn uitgevoerd.
De bijeenkomst in het Vestzaktheater op 24 april had als doel het draagvlak voor die samenwerking tussen professionals en vrijwilligers verder uit te breiden. Een essentiële stap om eenzaamheid verder concreet aan te pakken. Of men daarin geslaagd is zullen we nog even moeten afwachten. Laten we hopen van wel!
Hoewel uit een landelijke CBS-onderzoekspublicatie van september 2016 bleek dat het  gevoel van eenzaamheid statistisch sinds 2012 nauwelijks is veranderd, mag daaruit kennelijk niet de conclusie worden getrokken dat er geen of nauwelijks sprake van een toenemend probleem zou zijn. Integendeel, als we afgaan op de cijfers van de GGD Zuid-Oost-Brabant, wordt eenzaamheid in Son en Breugel door 43% van de 65-plussers ervaren. Een aanzienlijk percentage dus, dat overeenkomt met het gemiddelde in de provincie Noord-Brabant.

Vandaar ook dat hier in september 2017 een projectgroep ‘eenzaamheid’ van start is gegaan, waarin o.a. de Adviesraad Sociaal Domein, LEVgroep, SeniorenRaad, thuiszorgorganisaties en het Gemeentebestuur vertegenwoordigd zijn. 

De projectgroep is bezig met het opstellen van een communicatieplan als deel van een breed plan van aanpak. Verwacht wordt dat hierover in de komende tijd meer details bekend zullen worden gemaakt.
Het klinkt een beetje raar, maar ‘eenzaamheid’ is hot tegenwoordig. In september hadden we de landelijke Week tegen Eenzaamheid en lokaal houden diverse vrijwilligersorganisaties, waaronder de SeniorenRaad, zich in nauwe samenspraak met de gemeente nadrukkelijk bezig met ‘eenzaamheid’. Om de bestaande hulpverlening op dit terrein te verbeteren wordt er in ons dorp hard gewerkt aan een plan van aanpak.

Door Arend Okken

Over eenzaamheid valt veel te zeggen. Je kunt met getallen aankomen, met oorzaken en gevolgen of met mogelijke oplossingen. In deze korte beschouwing beperk ik mij evenwel tot de eenzaamheid die zich ‘als een dief in de nacht’ manifesteert. Natuurlijk, eenzaamheid dient zich soms plotseling aan (roetsj): je partner valt weg, je verliest je werk, je verhuist of je wordt ziek. Maar soms sluipt ze erin (omgekeerd vals plat), terwijl je dat niet direct in de gaten hebt.

Eerst maar eens een definitie: Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen. (Prof. dr. Jenny Gierveld)

Échte boom
De laatste zin van deze definitie fascineert mij het meest. Ook al heb je een scheepslading aan relaties, je kunt heel goed eenzaam zijn. Je praat met jan en alleman over het weer, het ‘nieuws’ en de politiek, maar je mist de door jou gewenste diepgang. Je wilt graag eens een échte boom opzetten over de dingen die er in het leven toe doen. Deze vorm van eenzaamheid doemt volgens mij nooit plotseling op, maar meestal via het ‘omgekeerde vals plat’. Het gebeurt, maar je hebt er zelf geen erg in. Zo bezien (b)lijkt ‘eenzaamheid’ een veel breder probleem dan we vaak denken.
Een verblijf in het ziekenhuis is nooit prettig. Maar voor ouderen is het vaak extra vervelend. Zij hebben dikwijls meerdere aandoeningen tegelijkertijd en ouderen lopen meer risico op blijvend functieverlies als gevolg van de opname. Ziekenhuizen zijn dikwijls niet goed ingericht op zorg voor ouderen.

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG willen dat dit verandert. Zij hebben samen met ouderen het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld met als doel de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. .

Dit maakt een ziekenhuis seniorvriendelijk:
• Goede zorg voor ouderen is een speerpunt van het ziekenhuis.
• De coördinatie van de zorg verloopt via één aanspreekpunt.
• Continuïteit van zorg ná ontslag uit het ziekenhuis is gewaarborgd.

Het keurmerk is o.a. toegekend aan:
•    Catharina Ziekenhuis Eindhoven
•    Elkerliek Ziekenhuis, locatie  Helmond
•    Sint Anna Ziekenhuis, locatie Geldrop

Bron: klik op meer informatie
Het is heel belangrijk dat een herseninfarct snel wordt behandeld, zodat blijvende schade zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Hoe herkennen:
Omstanders kunnen een infarct herkennen door slechts vier simpele opdrachten te geven:
P = Praten: Laat de persoon een simpele zin uitspreken
L = Lachen: Vraag het slachtoffer te lachen
A = Armen omhoog: Laat de persoon beide armen tegelijk omhoogsteken
T = Tong: Vraag om de tong uit te steken.

Kan de persoon een of meer van deze opdrachten niet goed uitvoeren: bel onmiddellijk 112 en vertel de telefonist wat er aan de hand is.