Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel

Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Son en Breugel.


Deze website geeft u een beeld van onze Adviesraad; wat hij is en wat hij doet. Links staat een aantal hoofdstukken; kies en met een klik komt u bij de betreffende inhoud. U scrollt (rolt) door de tekst. Als u een document heeft gelezen via een link dan komt u terug op de website door op het pijltje links bovenaan te klikken.

 

3e lustrum Adviesraad  Wmo/ Sociaal Domein

Op 9 nov as zou dit lustrum uitvoerig worden gevierd met meer dan 100 gasten in het Vestzaktheater. De lustrumcommissie heeft hieraan meer dan een half jaar intensief (en succesvol) gewerkt. Velen uit het heden en het verleden van de Adviesraad hebben hun medewerking spontaan toegezegd. Maar deze bijeenkomst is afgelast!


Het bestuur licht dit besluit als volgt toe:
volgens de heersende richtlijnen i.v.m. Covid zou deze bijeenkomst formeel doorgang kunnen vinden, omdat bij toegang de QR code gehanteerd wordt. De GGD kon niet anders dan dit bevestigen, maar waagt zich -begrijpelijk- niet aan een advies tot "laten doorgaan" als duidelijk is, dat de advisering om 1,5 meter afstand te houden in het Vestzaktheater niet mogelijk is en al helemaal niet in de pauze of bij een geanimeerde nazit.  Vandaar dat wordt geoordeeld dat de risico's niet acceptabel zijn, want de randen van het toelaatbare -zeker bij zoveel aanwezige senioren- moeten niet worden opgezocht. Op de achtergrond speelde daarbij de (trieste) ervaring mee van de WmoWoonbeurs begin maart 2020.


Dus kon ook het overhandigen van een boekje over "15 jaren Adviesraad Wmo/ Sociaal Domein" niet plaatsvinden. Dit boekje is gemaakt door Ad van den Hurk die vanaf de oprichting, nagenoeg steeds, het secretariaat heeft vervuld. Oprichting, overwegingen, werkwijze en activiteiten in advisering aan het college van B&W worden er in beschreven. Een tiental personen die nadrukkelijk bij de Adviesraad betrokken zijn geweest - binnen de Adviesraad maar meer nog van buiten- blikken er terug op hun ervaringen. Dit boekje is hier als document opgenomen.

Actuele berichten