Samenstelling

Bestuur

Tom Thalhammer, voorzitter

Els van Dieten,  vicevoorzitter

Ad van den Hurk,  waarnemend secretaris

Mees Dekker,  penningmeester

Janneke Busko

Caroline Kersten

Jaqueline Timp, lid


Het bestuur vergadert in de regel één maal per maand.
Tevens overlegt het in de regel één maal per maand met de verantwoordelijke wethouder. De grondslag van dit overleg is vastgelegd in het door de gemeente en de ASD gesloten convenant d.d. 9-2-2018. Het bestuur wordt technisch bijgestaan door een ambtenaar van de gemeente.

Leden van de vereniging (de lid-organisaties)

Organisatie 1e afgevaardigde Voornaam Achternaam
Belangenbehartiging Mantelzorgers S&B   Sylvia Corsten
Belangenbehartiging Mantelzorgers S&B ja Berrie Dirkx
Bijna Thuis Huis ja Sjef Uijl, den
BSB Son en Breugel ja Helma Schoenmakers
CG Platform   Janneke Busko
CG Platform ja Jan  Lange, de
CLIP ja Karin Gorissen
Heilige Oda Parochie Breugel ja Jolanda Soerland, van
HOi-Huis ja Frans Steenvoorden
Jeugd   Caroline Kersten
KBO Breugel ja Jan Koks
KBO Son ja Gerard Versantvoort
Kom Erbij*   Willem Donkers
KVB, afdeling S&B ja Nellie Hazenberg
NVA/Stichting Meedoen ja Diana Looij, van der
Protestantse Gemeente S&B ja Jeannet Venekamp
Protestantse Gemeente S&B   Lieuwe Terpstra
PVGE ja Josje Molengraft, van de
SonenBreugelVerbindt ja Boudewijn Ross
SonenBreugelVerbindt   Marianne Spoormans
SeniorenRaad   Mees Dekker
SeniorenRaad  ja Dieter Steinbusch
Stichting 2019 ja Simone Uijl, den
SWZ Zonhove Regioberaad ja Lianne Vulders
Vluchtelingenwerk ja Teun Laat, de
VMZ / Dementie Vriendelijk S&B  ja Els Dieten, van
Vrouwencollectief S&B ja Toos Laar, van de
Wijk- en buurtverenigingen ja Willem Donkers
WSD Cliëntenraad     vacature
Zonnebloem ja Angeline Wijns