Samenstelling

Bestuur

Tom Thalhammer, voorzitter

Els van Dieten,  vicevoorzitter

Ad van den Hurk,  waarnemend secretaris

Fred van het Nederend,  penningmeester

Caroline Kersten, lid

Jaqueline Timp, lid

Maaike van Kempen, lid


Het bestuur vergadert in de regel één maal per maand.
Tevens overlegt het in de regel één maal per maand met de verantwoordelijke wethouder. De grondslag van dit overleg is vastgelegd in het door de gemeente en de ASD gesloten convenant d.d. 9-2-2018. Het bestuur wordt technisch bijgestaan door een ambtenaar van de gemeente.

Leden van de vereniging (de lid-organisaties)

Organisatie 1e afgevaardigde Voornaam Achternaam
Belangenbehartiging Mantelzorgers S&B   Sylvia Corsten
Belangenbehartiging Mantelzorgers S&B ja Berrie Dirkx
Berkenstaete Cliëntenraad ja Liesbeth Kaathoven, van
Bijna Thuis Huis ja Sjef Uijl, den
BSB Son en Breugel ja Helma Schoenmakers
CG Platform   Maaike Kempen, van
CG Platform ja Jan  Lange, de
CLIP ja Karin Gorissen
Heilige Oda Parochie Breugel ja Jolanda Soerland, van
HOi-Huis ja Frans Steenvoorden
Jeugd   Caroline Kersten
KBO Breugel ja Jan Koks
KBO Son ja Gerard Versantvoort
Kom Erbij   Willem Donkers
KVB, afdeling S&B ja Truus Fransen
NVA/Stichting Meedoen ja Diana Looij, van der
Protestantse Gemeente S&B ja Jeannet Venekamp
Protestantse Gemeente S&B   Lieuwe Terpstra
PVGE ja Thijs Wijnakker
SonenBreugelVerbindt ja Boudewijn Ross
SonenBreugelVerbindt   Marianne Spoormans
Seniorenraad   Jac Kolen
Stichting 2019 ja Simone Uijl, den
SWZ Zonhove Regioberaad ja Lianne Vulders
Vluchtelingenwerk ja Teun Laat, de
VMZ / Dementie Vriendelijk S&B  ja Els Dieten, van
Wijk- en buurtverenigingen ja Willem Donkers
Zonnebloem ja Angeline Wijns