WMO in Son en Breugel

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het doel van de Wmo is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

De gemeentes zijn belast met de uitvoering van deze wet. Zij dienen een periodiek vast te stellen beleidsplan te hebben, alsmede een door de gemeenteraad vast te stellen verordening en een op basis daarvan door het college van B&W vast te stellen uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringsbesluit is samen met die verordening de handleiding voor de besluitvorming met betrekking tot de individuele aanvragen om ondersteuning.

Het betreft een complexe materie, zodat op deze website geen inhoudelijke informatie over alle regels (en uitzonderingen op die regels) gegeven kan worden. Hieronder treft u verwijzingen naar een aantal websites van daarbij betrokken instanties aan, waarop u over veel deelonderwerpen actuele informatie kunt vinden. U kunt zich altijd met vragen en/of verzoeken tot ondersteuning altijd wenden tot het CMD in Son en Breugel, dat in onze gemeente het loket is om alle vragen en verzoeken in het sociaal domein met iedere inwoner van onze gemeente te bespreken.

 

Enkele verwijzingen naar officiƫle websites m.b.t. Wmo

Landelijke websites:

Gemeentelijke websites:

 

Advies en reactie