Waarom Statiegeld op Jeugd?

Probleem
Uit diverse onderzoeken van de gemeente Son en Breugel, Rabobank en de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat de vergrijzing in Son en Breugel binnen nu en een aantal jaar explosief zal groeien. Deze ontwikkeling brengt uitdagingen met zich mee voor Son en Breugel!

Feiten
Uit die onderzoeken blijkt ook dat jeugd uit Son en Breugel vertrekt om elders een HBO of universitaire studie te volgen en na het behalen van de diploma veelal niet terugkeert naar Son en Breugel. Er zijn diverse aantoonbare redenen waarom de afgestudeerde jeugd kiest om elders in Nederland hun toekomst te gaan opbouwen.

Gevolgen
Duidelijk is dat deze ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor Son en Breugel op diverse vlakken; de toekomst van het dorp, de woningmarkt, de economie, faciliteiten en bevolkingssamenstelling. De vergrijzing is een gemeenschappelijk probleem van locale overheid, bedrijfsleven, bevolking en het verenigingsleven. Daarom is nu het moment om hier gezamenlijk verandering in te gaan brengen voordat het te laat is! Van ‘Eiland denken' naar ‘Wij-land denken'!

Oplossing
Als bewoner én ondernemer in Son en Breugel, met een grote betrokkenheid bij ons dorp, maak ik me zorgen over de toekomst van Son en Breugel. Omdat ik de eerder geschetste problemen regelmatig waarneem, en daar ook eerder genoemde partijen hun zorgen over hoor uitspreken, ben ik op het volgende idee gekomen:

Maak het mogelijk om op basis van het ‘statiegeld' principe, geld te reserveren voor (tijdelijk) vertrekkende jeugd waarbij dit geld in reservering wordt genomen om uiteindelijk dit te gebruiken om het terugkeren naar Son en Breugel te stimuleren door het beschikbaar te stellen voor de aankoop van een eigen (starters) woning/appartement.
En:

In onze gemeente Son en Breugel staan veel grote woningen vaak gedeeltelijk leeg. De oudere bewoner gebruikt een beperkt deel van het woonhuis; keuken, huiskamer, slaapkamer en badkamer. De rest van het huis wordt niet gebruikt. Naar ons idee kunnen deze grotere woonhuizen ‘opgesplitst' worden in kleinere (huur) woonunits , waarbij de huidige bewoner zijn deel heeft en ‘starters' de andere woonunits bewonen. Deze starter kan, indien noodzakelijk, kleine ondersteunende taken (hulp-taken) verrichten als boodschappen meenemen en tuinonderhoud. Tevens is er op deze manier sociale controle en betrokkenheid bij elkaar. Daarnaast woningen verpauperen niet, krijgen een goede herbestemming en stellen de starter in staat zelfstandig te gaan wonen in ons dorp. Als tegenprestatie voor deze hulp-taken wordt een deel van de huur o.b.v. 'huur-sparen' gereserveerd in de pot 'Statiegeld op Jeugd' en zo wordt er automatische maandelijks gespaard terwijl men huur betaalt. Onze stichting zet zich tevens in, om buiten het vullen van de pot met huur-sparen, funding te betrekken om deze pot sneller te laten groeien. St SOJ is tevens aan het onderzoeken hoe ouders/verzorgers, bedrijfsleven, overheid en andere belanghebbenden kunnen doneren/schenken om deze jongvolwassenen een nog mooier 'startkapitaal' te kunnen geven. Betrokkenheid bij ons dorp blijft en dit verstevigt de kans dat in de ‘settel-fase' (koopwoning) gekozen wordt voor Son en Breugel.

Daarom Stichting Statiegeld op Jeugd! Contact: amanda.schiltmans@gmail.com