Welkom op de website van ThuisVerbonden

Het project "Community - Welzijn - Zorg"

Onlangs nog liet wethouder Robert Visser de problematiek in de "Civil Society" ruimschoots de revue passeren en wat dat zal betekenen voor de gemeente, voor de burger en voor de vrijwilliger, eigenlijk dus voor de hele gemeenschap.

Voorbeelden van de problematiek zijn vereenzaming (onder oud en onder jong), sterk groeiende kosten in de Zorg en daarbij een toenemend tekort aan verzorgend en verplegend personeel, verdere individualisering, afnemend budget voor de (niet-)professionele organisaties, de groeiende lastenverschuiving vanuit de AWBZ naar de Wmo en andere wetswijzigingen, zoals de Kanteling en de intussen volledig benutte capaciteit bij de mantelzorgers en vrijwilligers.

Lees meer...

 

Het project "Zorg en Diensten op Afstand" in Son en Breugel

Een burgerinitiatief als antwoord op de toenemende vergrijzing en het afnemende zorg en diensten aanbod, met een vraaggestuurde aanpak.

Het project Zorg en Diensten op Afstand (ZDA) van de vereniging "Ons Net Son en Breugel/ThuisVerbonden" was een sociaal-organisatorisch
vrijwilligersproject dat beoogt de doelgroep, senioren en mensen met een
beperking, bewust te maken van de (toekomstige) mogelijkheden van het
gebruik van internet voor de gebieden zorg en welzijn. Het gaat dan om het leren omgaan met beschikbare gebruikersschermen, communicatie
mogelijkheden, beeldverbindingen met anderen en uiteindelijk ook met
zorgverleners.

Lees meer...

 

Presentatie AAL forum Eindhoven

The Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL JP) organises an annual platform for the increasing European AAL community to meet and discuss several topics, relevant for improving the AAL JP as well as the adoption of AAL solutions in the market

Lees meer...