Project CWZ

Als vervolg op eerdere projecten is in 2012 het project Community – Welzijn -  Zorg gestart

 

Achtergrond

Uit eerdere projecten, onder andere ook Zorg en Diensten op Afstand, en uit maatschappelijke ontwikkelingen waarover Wethouder Robert Visser een lezing gehouden heeft onder de titel Civil Society is gebleken dat er behoefte en noodzaak ontstaat om een aanpak in de zin van Community – Welzijn – Zorg te starten.

Document Project CWZ Achtergrond - Lees verder….

Document "TV projectplan CWZ Samenvatting  - Lees verder....

 

Werkwijze van het project CWZ

Om dit te realiseren is er een Stuurgroep gevormd, die bestaat uit enkele leden van CWZ en vertegenwoordigers van de gemeente, van diverse zorg- en welzijnsinstellingen en van enkele culturele instellingen.Deze Stuurgroep komt ongeveer om de 6 weken bij elkaar, stelt het beleid vast, stuurt aan en evalueert. 


De werkzaamheden worden verricht door de Projectgroep,  die diverse Werkgroepen aanstuurt, zo kennen we  de werkgroep Beheer en organisatie, de werkgroep Techniek, de werkgroep Businessplan en financiering, de werkgroep Redactie en de werkgroep Marketing en promotie.   

     
Om goed contact te onderhouden met de dorpsgemeenschap en om goed te achterhalen welke behoeften er zijn bij de diverse geledingen hebben we ook een 5-tal Focusgroepen gevormd en wel rondom zorg, welzijn, wijk, gemeente en gemeenschap en de verenigingen.
De projectgroep vergadert elke 14 dagen.
Van alle besprekingen worden verslagen gemaakt en opgenomen in de dropbox, zodat die voor alle betrokkenen ter inzage zijn.

Document  Project CWZ werkwijze -  Lees meer …

Document "TV projectplan CWZ - Lees meer...