Brandweer

De brandweer Brabant-Zuidoost maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De uitrusting, het uitrukken, opleiding en training is tegenwoordig centraal geregeld.

 

Een van de taken is preventie; hoe voorkomen we een brand. Daar is nog veel winst te behalen. De gemeente heeft dit opgepakt met het project brandveilig leven Son en Breugel. Er zijn zeven ambassadeurs geworven die zijn getraind in het geven van adviezen om brand te voorkomen. Ze houden op geheel vrijwillige basis een woningcheck. Ze plaatsen ook rookmelders en melders om koolmonoxide te traceren. De eerste rookmelder wordt geschonken door de gemeente. De overige melders kunnen tegen gereduceerde prijs worden aangeschaft. Deze worden vervolgens door de vrijwilligers geplaatst.

 

In het kader van het project brandveilig leven Son en Breugel zijn de wijken Vloed en Breeakker volledig bezocht en is een start gemaakt in het oostelijk deel van Breugel, het centrum van Son en in de wijk 't Harde Ven. Het aantal vrijwilligers is uitgegroeid tot zeven. Zij werken zoveel mogelijk in koppels. Er zijn vanaf de start in eind 2015 tot en met oktober 2016 in totaal 628 rookmelders geplaatst in de wijken Vloed en Breeakker en een deel van oostelijk Breugel. 

In drie gevallen zijn signalen van zorg overgedragen aan de contactfunctionaris van het CMD.

Voor meer informatie over de brandweer kunt u kijken op https://www.brandweer.nl/brabant-zuidoost