Integratie

Wanneer vluchtelingen naar hun eigen woning verhuizen, komt er ontzettend veel regelwerk op hen af. Ook moeten ze een inburgeringscursus regelen en op zoek naar werk. Maatschappelijke begeleiders van vluchtelingen helpen hen bij alles wat hun integratie in de samenleving bevordert.

 

Wat doen onze maatschappelijk begeleiders?

Vluchtelingen worden vanaf dag één bijgestaan door maatschappelijk begeleiders in Son en Breugel Die samenwerking begint soms al vóór het tekenen van het huurcontract. Vrijwilligers helpen vluchtelingen met alle praktische regelzaken. Maar de begeleiding gaat verder dan praktische zaken alleen. Samen met de maatschappelijk begeleider vindt de vluchteling de weg in ons dorp en in de Nederlandse samenleving. Wie zijn de buren? Waar doe je je boodschappen? Hoe werkt het openbaar vervoer? Ook wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de vluchteling. Zodat zij snel zelfstandig kunnen werken aan hun nieuwe toekomst.

  •  

Waarom is hulp essentieel?

In tegenstelling tot andere ‘nieuwkomers' kunnen vluchtelingen zich niet voorbereiden op hun vertrek naar Nederland. Ze moeten vaak halsoverkop vluchten omdat hun leven in gevaar is en hebben geen idee wat hun eindbestemming zal zijn. Wanneer ze vanuit het asielzoekerscentrum naar een eigen woning verhuizen, is alles nieuw voor hen. Ze beginnen bij nul, spreken nog geen Nederlands en hebben geen familie of bekenden die hen kunnen helpen.

 

Complexe problemen

Onze maatschappelijk begeleiders helpen bij het voorkomen en oplossen van persoonlijke problemen van vluchtelingen die hun inburgering en participatie kunnen belemmeren. Die belemmeringen kunnen van alles zijn. Een vanzelfsprekend voorbeeld is de taalbarrière. Maar veel vluchtelingen kampen met meer problemen. Denk aan het ontbreken van een sociaal netwerk waarop zij kunnen terugvallen. Ook kunnen stress, psychische problemen en zorgen om achtergebleven dierbaren een rol spelen. Net als cultuurverschillen en wantrouwen tegenover overheidsbeambten.

 

Voorlichting over de inburgeringsplicht

Vluchtelingen zijn, net als andere nieuwkomers, verplicht om binnen drie jaar het inburgeringsexamen te behalen. Hiervoor moeten zij zelf een passende cursus zoeken en een lening aanvragen. Voor veel vluchtelingen is het lastig om alles op tijd te regelen, omdat ze de taal niet kennen en de weg niet weten. Daarom biedt Vluchtelingenwerk hen informatie over de inburgeringsverplichting en de inburgeringsaanbieders in de regio en hulp bij het aanvragen van de lening.