Vrijwilligers steunpunt Tel. 0499-491470 tussen 9.00-13.00 u.

Het Vrijwilligerssteunpunt is dé expert op het gebied van vrijwillige inzet. Ook vormt het de spil tussen vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Vanuit die twee rollen streeft het Vrijwilligerssteunpunt concrete doelen na: de toegankelijkheid van het vrijwilligerswerk voor iedere burger vergroten en maatschappelijke organisaties steunen met alle beschikbare middelen en vrijwillige inzet promoten. 

Het Vrijwilligerssteunpunt richt zich op de volgende kerntaken; 
•    bemiddeling tussen vrijwilligers en organisaties;
•    informatie en advies;
•    promotie;
•    deskundigheidsbevordering;
•    belangenbehartiging;
•    ontwikkeling.


Verenigingsondersteuning, scholing en training
Het runnen van een vereniging door vrijwilligers wordt steeds ingewikkelder. Het uitvoerend werk, de organisatie en de regels stellen steeds meer eisen aan de verantwoordelijken (vrijwilligers, bestuursleden, leiders e.d.).

Het steunpunt biedt regelmatig informatie aan over specifieke onderwerpen die met verenigingen c.q. vrijwilligersorganisaties te maken hebben. Bijvoorbeeld het werven van vrijwilligers, regelgeving, rechtsbescherming en verzekeringen, geld en sponsoren, maatschappelijke stage etc. 

Nieuwsbrief
Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen rekenen op een veelzijdige ondersteuning van het Vrijwilligerssteunpunt. Om hen op de hoogte te houden, geven wij een nieuwsbrief uit met actuele informatie over o.a. ontwikkelingen, thema's projecten en activiteiten.

Belangenbehartiging, bemiddeling en promotie
Heeft uw vereniging een goed plan maar te weinig armslag om dit te kunnen realiseren? Zoekt u partners om mee samen te werken? Het Vrijwilligerssteunpunt kan u daarbij ondersteunen.

Vrijwilligers
In heel Nederland zijn dagelijks ongeveer 4,5 miljoen vrijwilligers actief op de meest uiteenlopende terreinen. Ze zijn onder meer te vinden bij sportclubs, in buurten en bij mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Hun inspanningen zijn van grote waarden; niet voor niets wordt vrijwillige inzet wel eens de smeerolie van onze samenleving genoemd.

Als u ervoor kiest om als vrijwilliger aan de slag te gaan, wilt u daar ook persoonlijke voldoening uit halen. Vrijwillige inzet is immers ook investeren in jezelf. Het Vrijwilligerssteunpunt kan daarbij helpen door middel van advies en bemiddeling via de vacaturebank.

Het Vrijwilligerssteunpunt is bereikbaar via het CMD, Europalaan 2 in Son & Breugel. 
Tel. 0499-491470 (tussen 9.00-13.00 u.). Mail: vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl 
Website: www.levgroep.nl