Regen- en afvalwater scheiden met subsidie

Door de klimaatverandering komen er meer extreme regenbuien met meer neerslag. De rioolbuizen kunnen deze extreme waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van uw woning of schuur valt en de regen op uw tuinverharding, loopt via de regenpijp of via een kolk nu naar de riolering. Dit is schoon water en hoort niet thuis in het riool.  

We gaan de capaciteit én de kwaliteit van het rioolsysteem duurzaam verbeteren. Om wateroverlast te voorkomen wordt op een aantal locaties het riool verzwaard.  Op deze locaties maken we een kwaliteitsslag waarbij het gemengd riool wordt omgebouwd naar een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater. Regenwater gaat naar het oppervlaktewater, afvalwater wordt afgevoerd naar de waterzuivering.

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het onderbreken van de afvoer van schoon water naar het (vuilwater)riool. Door het afkoppelen ontlasten we het riool en voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties. Enerzijds door het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater, anderzijds door regenwater van daken helemaal niet via het riool af te voeren.

Regenpijp met afkoppeling naar regentonHoe koppel ik af?

  • ‘Gewoon' op het gras of in de tuin laten lopen. Zaag de regenpijp af en leid deze met een bochtje naar de tuin. Hier zakt het water de grond in.
  • Gebruik infiltratiekratten of een regenton. Graaf de kratten in. Het water stroomt hier in en zakt vervolgens langzaam weg in de bodem.
  • Gebruik een infiltratievijver. Dit is een verlaging in de grond, waarbij eventueel wat grind op de bodem wordt gelegd. Hierin kan het water langzaam in de grond wegzakken. De vijver staat droog als het lang niet regent.
  • Gebruik een wadi: dit is een verlaging in de tuin waar het regenwater met extreme buien kan worden geborgen waarnaar het vervolgens kan infiltreren naar de ondergrond.
  • Een groen vegetatiedak heeft een positieve invloed op de piekafvoeren van de riolering.

Meer informatie vinden over afkoppelen via u onder andere op de website van Duurzaam thuis.

Doe mee en ontvang subsidie!

Koppel ook uw regenpijp af van het riool en vang het regenwater op in een regenton of gebruik het in uw tuin. Dat is een stuk duurzamer, beter voor uw tuin en gunstig voor uw portemonneeAls gemeente belonen we huiseigenaren zelfs met een financiële bijdrage. Kortom win-win, waar wacht u nog op! 

In de wijken 't Zand en Sonniuspark, op industrieterrein Ekkersrijt en in enkele straten ligt al een gescheiden systeem en is het hemelwater al afgekoppeld. Voor deze locaties is het niet mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het afkoppelen.

Komt u in aanmerking voor subsidie? Vraag hem dan hier aan.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer via ons telefoonnummer 0499 - 491 491.

Lees alle voorwaarden in de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater Son en Breugel.

Hier leest u meer ideeën voor het beter benutten van regenwater in de tuin.