Wij doen het groen

Nieuws

Woonstichting ’thuis heeft een woningvoorraad met gemiddeld energielabel B. 
De landelijke opgave voor woningcorporaties is om dat niveau uiterlijk in 2021 te behalen. ’thuis heeft dit eind 2017 behaald, dus al vier jaar eerder. Daarmee zijn wij een van de koplopers in Nederland.
Het beste scoort ’thuis in Son en Breugel. 

De gemiddelde energie-indexen in NL bij ’thuis en bij ’thuis in Son en Breugel,

Voor sociale huurwoningen in NL is die gemiddeld       1,85 (= label D)
Voor sociale huurwoningen bij ’thuis is die gemiddeld     1,40 (= label B)
Binnen ’thuis scoort Son en Breugel het beste: gemiddeld  1,30 (= label B, op ± 0,1 punt na label A)

De meeste kleinere corporaties zijn het verste in het verbeteren van de energiezuinigheid van haar woningen.
De meeste ietsje grotere corporaties (zoals ’thuis) moeten nog beginnen of staan in de beginfase. ’thuis is nagenoeg klaar met haar programma. 
In Son en Breugel is hebben we nog een stukje te doen in de wijk de Vloed, dan zijn we klaar. Hierdoor wordt onze score nog beter.
Door: Henk Hogeweg

Het gaat goed vooruit met de in het najaar gestarte projecten van Wij Doen Het Groen. Stap voor stap gaat het er steeds duurzamer aan toe in ons dorp.

Het initiatief van Klein en Duurzaam Wonen in Son en Breugel heeft niet alleen veel media-aandacht gekregen, maar is nu ook officieel een burgerinitiatief met een flinke groep geïnteresseerde bewoners. Samen met de gemeente wordt momenteel gezocht naar een goede locatie voor het plan met de kleine duurzame woningen.

De groep GripOpEnergie onderzoekt met elkaar het eigen elektriciteits- en gasverbruik en bekijken dan welke maatregelen genomen kunnen worden om het verbruik verder omlaag te brengen. Het eigen verbruik is inmiddels aardig in beeld en de volgende stap is de scan met de warmtebeeldcamera van Sonenergie. Daarna wil de groep andere mensen helpen, het liefst per straat of buurt. Wil je meer weten? Stuur een email naar Luc via luc.r.kruger@gmail.com en hij neemt contact met u op.

Kartrekster Amanda Schiltmans en haar groep ‘Statiegeld Op Jeugd’ hebben inmiddels ook weer flink wat stapjes gemaakt. Inmiddels is het duidelijk dat dit plan geschaard moet worden onder de noemer ‘Vitaal maken van dorpen op basis van balans in demografie’. Deze conclusie opende direct een zee van nieuwe mogelijkheden en inzichten. En daar put de groep energie uit voor het vervolg. 

Lea van Beek, lid van de groep Coöperatieve Heerenboererij Son en Breugel, bracht in december een bezoek aan een Heerenboerdrij in Boxtel. Het was een zeer leerzame ervaring over hoe zo’n coöperatieve boerderij werkt. De volgende stap is de werkgroep uit te breiden en daadwerkelijk met een lokale boer in gesprek te gaan en te beginnen. De mensen van Heerenboerderij Boxtel willen daar graag bij ondersteunen.

Nieuwe projecten
Na de startbijeenkomst in november zijn er al weer een paar nieuwe projecten ontstaan. Zo trekt Maurice Peters van SonEnBreugelVerbindt samen met Thuis aan een zonnepanelenproject voor de wijk De Vloed en er is een plan om een scholenproject op het thema duurzaamheid nieuw leven in te blazen. Een lokale agrariër wil een deel van zijn grond graag beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van een zonneweide in Son en Breugel. Leden van Sonenergie hebben hiervoor eerder belangstelling getoond en er is zelfs al ooit een plan voor uitgewerkt. Wellicht gaat het nu alsnog lukken.
In februari 2018 start ook de actie Zonnepanelenregeling van een aantal samenwerkende gemeenten. Met deze regeling kunnen huiseigenaren die niet direct de benodigde financiële middelen ter beschikking hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in zonnepanelen, tegen zeer gunstige voorwaarden inschrijven op een regeling waarmee installatie direct kan plaatsvinden. De eerste installaties worden vanaf maart verwacht. Volg het nieuws hierover op de gemeentepagina en de website van de gemeente en meldt u tijdig aan!
Voor huiseigenaren heeft Son en Breugel zich aangesloten het “Zonnepanelenproject Regio Zuidoost-Brabant” waaraan 12 gemeenten in de regio, waaronder ook Eindhoven, deelnemen.
De provincie is in het kader van Duurzaamheid van plan (bericht op 21 december) 25,8 miljoen euro beschikbaar te stellen als lening aan een 6 a 7 tal gemeenten waaronder Son en Breugel.
Op die manier kunnen zo'n 5000 huishoudens panelen plaatsen.
Het is vooral bedoeld voor huiseigenaren, verenigingen, organisaties die niet in 1 keer alles zelf kunnen betalen.
Zie ook de websites hieronder.
Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen heeft zijn onlangs behaalde master studie gewijd aan de energietransitie in Nederland:
In Son en Breugel is de woonstichting 'thuis in het kader van haar Duurzaamheids programma bezig met een actie voor haar huurders om op een aantrekkelijke manier gebruik te kunnen maken van zonnepanelen. Zij werkt daarbij samen met Woonbedrijf. Huurders krijgen een brief.
SonEnergie en SonenBreugelVerbindt helpen daar zonodig bij.
In het kader van Duurzaamheid voorziet de Gemeente de komende maanden de duizenden armaturen van de straatverlichting (openbare verlichting) met LED lampen.
Eind februari 2018 moet dit karwei, uitgevoerd door Ziut, klaar zijn.
Het energieverbruik per jaar gaat van 900.000 kWh terug naar 450.000 kWh.
Gister, 6 december, heeft Noud Heuvelmans het plan van het burgerinitiatief    -klein duurzaam wonen- aangeboden aan burgemeester Hans Gaillard.
Voor kleinschalige en duurzame nieuwbouw in Son en Breugel (ecologisch en sociaal).
Op 21 december staat dit bewonersinitiatief als procedurevoorstel op de gemeenteraadsagenda.
Er staan momenteel 21 laadpalen voor elektrische auto's in Son en Breugel waarvan er 3 een publieke functie hebben.
De gemeente faciliteert door hiervoor speciale parkeerplaatsen voor aan te wijzen. Aanvragen op eigen terrein rechtstreeks via Nuon.
Op de site van de ANWB staan alle laadpalen in Nederland.
Son en Breugel gaat deelnemen in een regionaal zonnepaneel project (12 gemeenten). Gezamenlijk zal een provider worden gekozen. Installaties kunnen dan vanaf april 2018 worden aangelegd.
Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen heeft hoge verwachtingen.
Via een enquete zal de belangstelling in het dorp gepeild worden. Een budget voor voorfinanciering is gereserveerd.
Belangstellenden kunnen zich melden op duurzaam@sonenbreugel.nl en worden in het voorjaar uitgenodigd.
Inmiddels heeft de provincie op 21 december 25,8 miljoen beschikbaar gesteld zodat ongeveer 5000 huishoudens zonnepanelen kunnen plaatsen.
Bij de verdeling over 6 a 7 gemeenten hoort ook Son en Breugel.
Kijk ook op www.zonatlas.nl/home/ of je dak geschikt is.
In Son en Breugel is begonnen met het scheiden van regenwater en afvalwater (riool, was..water). Een samenwerking van de Gemeente, stichting RIONED en waterschap de Dommel.
Rhenus, logisiek dienstverlener, heeft vanmiddag, 21 november, op Ekkersrijt het grootste zonnedak (zonnepanelen op 1 dak) op het bestaande pand in gebruik genomen. 15318 zonnepanelen met een energie van 3.8 megawattuur (MWh). Goed voor 1300 huishoudens.
Ook op het nieuwe pand (westkant) worden voorbereidingen getroffen voor een duurzame bedrijfsvoering (zonnepanelen, duurzame materialen, LED verlichting, isolatie van muren, ramen en daken, en een warmtepomp).
Kijk ook het filmpje hieronder.
Henk Hogeweg hield namens de werkgroep
Gisterenavond, 10 november, gaf Ivo van Rooy (Saint Gobain) in de Landing een interessante presentatie over hoe hij zijn eigen huis in Utrecht (Leidsche Rijn) gebouwd heeft met als doelstelling: nul-op-de-meter (energie-neutraal). Materiaalkeuzes, ontwerp, zonnepanelen, bijzonder glas, warmtegordijnen, pompen...Alles kwam aan de orde. Ongeveer 20 aanwezigen genoten van de zeer toegankelijke wijze waarop Ivo uitlegde hoe zijn aanpak was geweest. 
Veel interactie met de aanwezigen.
Steeds meer mensen zijn bezorgd over het milieu en bereid om er zelf wat aan te doen. Wij Doen Het Groen ondersteunt deze mensen met het realiseren van hun ideeën. Vijfentwintig mensen meldden zich al aan op de Avond van de Duurzaamheid. En we rekenen op nog meer belangstelling.
Op donderdag 16 november trappen we af in Sportcafé ExpresZo bij sporthal De Landing. Dan delen we met elkaar de ideeën die er al zijn en bedenken we er wellicht nog meer. Of het nu om groene daken gaat, regenwateropvang, zonnepanelen, spouwmuurisolatie, het bouwen van duurzame kleine huisjes (Tiny Houses) , samen een duurzame boerderij runnen, een groen dak (sediment dak), het collectief plaatsen van HR-glas, het plaatsen van laadpalen op de openbare parkeerplaatsen of het initiatief Automaatje, waarbij inwoners van ons dorp minder mobiele medebewoners ergens naartoe vervoeren, alles wat wij samen beoordelen als duurzaam komt in aanmerking.

Wij nodigen iedere inwoner uit ons dorp uit mee te doen en met ideeën te komen die bijdragen aan die ecologisch gezonde, duurzame en economisch stabiele samenleving. 
En het leuke is dat u er zelf over gaat! Van begin tot het einde. Over het idee, het plan, de financiën en de realisatie. Dat hoeft u natuurlijk niet alleen te doen. Doe mee met je straat, je buurt, je vereniging, je vriendengroep of kom alleen en vindt mensen die op hetzelfde idee aan het broeden zijn. De regie ligt bij de deelnemers.

Leden van de bewonersinitiatieven Sonenergie en SonenBreugelVerbindt verzorgen de begeleiding en organisatie van de avond. En de gemeente faciliteert het proces waar nodig en mogelijk.

Goed idee? Doe dan mee!
Kom donderdag 16 november, van 19.30-22.00 uur, naar Sportcafé ExpresZo in sporthal De Landing en voel de energie als je samen plannen ontwikkelt en aan de slag gaat. Bij voorkeur komt u natuurlijk niet alleen. Neem uw buren mee, de leden van uw vereniging of uw vriendengroep. Wij heten u graag welkom.