Terug

Bericht: Gemeente in gesprek met inwoners over aardgasvrije toekomst

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Daarom gaat de gemeente Son en Breugel samen met de inwoners en stakeholders op zoek naar alternatieve energiebronnen voor het dorp. Op woensdag 22 september organiseert de gemeente de derde online sessie voor inwoners, over de conceptvisie en de consultatieronde. In de consultatieronde kunnen inwoners hun reactie geven op de conceptvisie.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken. In de meeste huishouders is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze om het huis te verwarmen en om te koken. Maar daar komt verandering in. Niet in één keer, dat gebeurt geleidelijk en gefaseerd. De gemeente doet dit samen met inwoners, woningbouwcorporaties, vastgoedeigenaren, netbeheerder en bedrijven. Kortom, met iedereen in het dorp.

Gemeenteraad stelt visie vast
Elke gemeente in Nederland moet voor eind 2021 een plan opstellen waarin staat wanneer en hoe de gemeente de komende jaren van het aardgas afgaat. De gemeente moet ook benoemen met welke wijken ze waarschijnlijk als eerste aan de slag willen. Dit plan heet de Transitievisie Warmte. Ook in Son en Breugel wordt deze visie voorbereid, hiervoor wil de gemeente graag input krijgen van de inwoners.

Conceptvisie en consultatie
Op 22 september wordt de conceptvisie gepresenteerd en uitgelegd hoe deze geraadpleegd kan worden. De visie is verwerkt in een ‘storymap’, die laagdrempelig de informatie geeft richting inwoners. De gemeente geeft via de consultatieronde alle inwoners de kans om een reactie te geven op de visie. Elke inwoner kan vanaf 22 september tot en met 10 oktober digitaal reageren op de visie. De reacties en de mogelijke aanpassingen worden verwerkt tot een definitieve versie. Dit wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat we doen is groen!
Dat Son en Breugel van het aardgas af gaat, sluit aan bij de campagne “Wat we doen is Groen!”, waarmee de gemeente samen met inwoners, maatschappelijke en commerciële partners stappen wil zetten om de gezamenlijke duurzaamheidsdoelen te halen. Zo wordt het dorp steeds een beetje groener.
Aanmelden?
Aanmelden voor de online informatiesessie op woensdag 22 september van 19:30 tot 21:00 uur kan door een mail te sturen naar duurzaam@sonenbreugel.nl, met vermelding van naam en adres. Deelnemers ontvangen 24 uur van te voren een uitnodiging via Teams.
Meer informatie over dit onderwerp op www.sonenbreugel.nl/aardgasvrij-son-en-breugel
|
Gemiddelde (0 Stemmen)Geen reacties gevonden..
Gemeente in gesprek met inwoners over aardgasvrije toekomst