Grip op Energie

Het "GripOpEnergie" project is een initiatief van Coƶperatie SonEnergie in het kader van het duurzaamheidsinitiatief Wij Doen Het Groen. GripOpEnergie wil bereiken dat iedere huiseigenaar in onze gemeente beter begrijpt hoe zijn of haar energieverbruik tot stand komt en hoe je daar zelf meer grip op kunt krijgen. Gezien het huidige winterseizoen is de focus nu: Grip Op Gas.

 

Door op de website www.mindergas.nl je gasverbruik in te vullen (kosteloos) krijg je een index voor je huis te zien, die je kunt vergelijken met de index van buren, vrienden en kennissen. De index zegt iets over de isolatiekwaliteit van het huis en het stookgedrag van de bewoner(s). Tevens geeft het verloop van de index zicht op het effect van energiebesparende maatregelen. Onze ervaring leert dat de "GripOpGas" index je prikkelt om gericht maatregelen te nemen.

 

SonEnergie heeft verder een warmtebeeldcamera ter beschikking, waarmee warmtelekken in beeld kunnen worden gebracht. De beelden gemaakt met de camera geven nog meer zicht op de energielekken van uw huis. In combinatie met de index kunnen dan heel gericht energiebesparende maatregelen genomen worden.