Gemeente Son en Breugel "de groene zone"

Wat betekent "De Groene Zone" voor u?

In dit project kunnen tot 500 huiseigenaren in Son en Breugel op een gemakkelijke wijze hun huis voorzien van zonnepanelen. Daarmee wordt de CO2-emissie met 700 ton per jaar gereduceerd. De gemeente ondersteunt dit zonnepanelenproject De Groene Zone door inwoners met een koopwoning een lening met gunstige voorwaarden te verstrekken om zo -zonder vóórfinanciering- meteen in te kunnen stappen om milieuvriendelijk stroom op te wekken.

Veel mensen hebben de aanschaf van zonnepanelen al eens overwogen, maar het ontbreekt aan tijd, geld of technische kennis om de stap te nemen. Teveel ‘gedoe'.

Klinkt dat herkenbaar? Dan is dit project voor u bedoeld.

Het succes van het project wordt bepaald door maximale ‘ontzorging' van u als deelnemer en het minimaliseren van financiële risico's voor u.
Veel particuliere woningeigenaren willen wel investeren in duurzame energiemaatregelen, maar stuiten daarbij vaak op drempels (uitzoekwerk, administratieve handelingen, financiering) en tegenstrijdige informatie over het nut en noodzaak om te investeren in duurzame energie in de strijd tegen de klimaatverandering. Deze drempels worden bij deelname aan dit project weggenomen: de woningeigenaar wordt volledig ontzorgd.

Het product wordt aangeboden aan huiseigenaren. Woningcorporatie ‘thuis heeft een vergelijkbaar aanbod voor huurders. U kunt als huurder van ‘thuis dus ook zonnepanelen laten installeren.

In "De Groene Zone" werken 12 gemeenten samen: Asten, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard en Waalre. Het is de ambitie van "De Groene Zone" om in twee jaar tijd 7.000 koopwoningen te voorzien van zonnepanelen, waarvan 500 in Son en Breugel. Het project gaat op 2 maart 2018 van start. Informatie vindt u op de projectwebsite: www.degroenezone.nl

 

Kosten en opbrengsten

Huiseigenaren in Son en Breugel die in dit project zonnepanelen aanschaffen, kunnen daarvoor een aantrekkelijke lening krijgen. Het maandelijks terug te betalen bedrag aan rente en aflossing is voor de woningeigenaar dan iets lager dan de huidige energierekening, en levert per saldo zelfs een kleine winst op.

De 12 gemeenten van Zonnepanelenproject Regio Zuidoost-Brabant sluiten gezamenlijk via een Europese aanbesteding een contract met een serviceprovider die de zonnepanelen gaat plaatsen en de maandelijkse aflossingen gaat innen. Uw gemeente regelt desgewenst de voorfinanciering voor de te verstrekken leningen. Na 15 jaar zal de lening volledig zijn afbetaald, terwijl de levensduur van de zonnepanelen minstens 25 jaar is. Na aflossing van de lening gaat u als huiseigenaar echt veel geld op hun energierekening besparen.

Duurzaamheid

Energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke en actuele maatschappelijke thema's. De gemeente Son en Breugel stuurt erop aan dat de gemeenschap Son en Breugel in 2030 klimaatneutraal is. Op dit moment is 5,8% van alle koopwoningen (289 van 4.975 woningen) in Son en Breugel voorzien van zonnepanelen. Om de doelstelling te bereiken is een extra inspanning nodig. Deelname aan het regionale zonnepanelenproject biedt de gemeente een unieke kans om de bestaande woningen te verduurzamen en daarmee de CO2-emissie fors te reduceren.

Meerdere aanbieders in de markt

Er zijn meerdere aanbieders op de markt die zonnepanelen aanbieden. Daarin is een variatie van prijzen met bijbehorende serviceniveaus mogelijk.  
De 12 gemeenten in het Zonnepanelenproject Regio Zuidoost-Brabant kiezen in hun aanbieding voor maximale service. Daarnaast willen deze gemeente de aanschaf van panelen met een aantrekkelijke lening ook mogelijk maken voor huisbezitters, die de financiering van de aanschaf over (maximaal) 15 jaar willen uitsmeren.

Inschrijven? Ga naar de pagina op de gemeentewebsite: 

www.sonenbreugel.nl/bestuur-en-organisatie/de-groene-zone-regionaal-zonnepanelenproject_44936/