Acties en activiteiten

Speelkr8/Speelcadeau: Speelkr8, een particulier initiatief om ingezameld en zo nodig gerepareerd en opgeknapt speelgoed i.v.m. Sinterklaas gratis te verspreiden onder minimagezinnen met jonge kinderen, is ook o.a. via CliP in Son en Breugel actief geweest. In 2016 bleek Speelkr8 gestopt. In Eindhoven is daarna een speelgoedbank, Speelcadeau, opgezet waar ook de kinderen uit Son en Breugel gebruik van mogen maken. Speelcadeau is het hele jaar actief.

 

 

Clientenparticipatie (CLIP) voor de minima Son en Breugel

 

Nieuwsbrief: jaargang 2 nummer 1

Mei 2022

 

Contact: clipsonenbreugel@gmail.com

 

 

Weer nieuws

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van CLIP in het nieuwe jaar. CLIP is de cliëntenparticipatie voor de minima in Son en Breugel. Een groep mensen die zich inzet voor mensen die een minimuminkomen of uitkering hebben. Met de nieuwsbrief informeren we u over zaken die voor u van belang zijn. Door de invoering van een nieuw systeem bij de  gemeente heeft het wat langer geduurd dan verwacht voor u weer een nieuwsbrief van ons ontvangt.

 

Energiekosten

De energieprijzen gaan omhoog, dat merken we allemaal. Er komt een landelijke tegemoetkoming voor alle burgers. Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen deze automatisch van de gemeente.

Mensen die vermoeden dat ze problemen krijgen met hun energiekosten kunnen zich alvast melden bij de gemeente of bij het CMD. Zij kunnen een aanvraag indienen voor Bijzondere Bijstand. Zie voor meer informatie de gemeentelijke website: https://www.sonenbreugel.nl/energietoeslag-lage-inkomens-naar-verwachting-in-meijuni-uitbetaald 

 

Energie voucher

Begin september hebben alle huurders (oa van Thuis en Woonbedrijf) een voucher (bon met code) ontvangen om energie te besparen. Met deze bon kun je bijv. ledlampen kopen. Deze bon kun je nog inleveren tot en met 31 december 2022. De termijn is verlengd! Voor meer informatie zie www: winstuitjewoning.nl/gemeenten/son-en-breugel

Mocht u zelf bij de bouwmarkt energiebesparende materialen koopt, kan het 8 tot 12 weken duren voordat u de voorgeschoten 80 euro terug krijgt. Bij de aanvraag voor teruggave verschijnt deze mededeling. Koopt u via de website materiaal, dan kunt u deze betalen met de voucher.

Graag willen we wijzen op de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met een energiecoach. Samen kun je dan kijken waar je op energie kunt bezuinigen. Dit gesprek vraag je aan via https://energiebox.org/gemeente-son-en-breugel

 

Corona zelftesten en mondkapjes

Er zijn 6 corona-zelftesten en een setje mondkapjes beschikbaar voor mensen met een laag inkomen (netto inkomen van 1310 euro (alleenstaand) of 1870 euro (echtpaar) / AOW uitkering alleenstaand 1455 euro of echtpaar 1970 euro). Deze zijn af te halen bij de gemeente (balie) of bij het CMD.

 

 

Gemeentelijk armoedebeleid

De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering van maart haar visierapport: “De cirkel doorbreken” aangenomen. De verdere uitwerking hangt nu af van de nieuwe gemeenteraad en van het te vormen College van B&W. We blijven het als Clip volgen.

 

Collectieve zorgverzekering

De nieuwe voorwaarden voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente zijn bekend.

Kijk voor de prijzen en de bijdrage op de website van “gezondverzekerd.nl”.

https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/son-en-breugel/passende-zorg/#!/pakketten

De toeslag die u ontvangt van de gemeente is verhoogd naar 22 euro.

Wilt u een overstap maken naar de gemeentepolis dan moet rekening houden met volgende:

  • Bent u al verzekerd bij de zorgverzekeraar die samenwerkt met de gemeente? Dan kunt u de gemeentepolis aanvragen. Na aanvraag gaat deze de volgende maand al in.
  • Betekent dit dat u moet overstappen van zorgverzekeraar, dan gaat het pas in op 1 januari van het volgende jaar (dus het nieuwe jaar)

 

Schuldhulproute

De gemeente Son en Breugel heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Van belang is dat burgers op tijd inzicht krijgen/hebben in hun financiën. Dit om te voorkomen dat mensen in de schuldsanering komen.  (zie www.nederlandseschuldhulproute.nl ). Wellicht heeft u meer aan de door schuldhulproute gemaakte website: www.geldfit.nl. Daar staat een zelftest op om je financiën gezond te houden. Je kunt ook gebruik maken van het gratis telefoonnummer 0800-8115 'Hulp bij geldzorgen'. 

Voor meer informatie zie ook de website van NIBUD: www.nibud.nl

 

Vragen of problemen?

Mochten er vragen zijn over regelingen of problemen zijn met aanvragen of het is allemaal te moeilijk: vraag hulp van de sociale raadslieden!  Sociaal Raadsliedenwerk (bereikbaar via CMD: tel: 0499-491470), vrijwilligers van Sociaal Raadsliedenwerk bieden dan ondersteuning.

 

Met hartelijke groeten: Marijke, Karin, Ans, Martijn, Roel, Teun, Florisca en Jeannet

 

Activiteitenkalender

Geen activiteiten gevonden..