Acties en activiteiten

 

 

Speelkr8/Speelcadeau:

Speelkr8, een particulier initiatief om ingezameld en zo nodig gerepareerd en opgeknapt speelgoed i.v.m. Sinterklaas gratis te verspreiden onder minimagezinnen met jonge kinderen, is ook o.a. via CliP in Son en Breugel actief geweest. In 2016 bleek Speelkr8 gestopt. In Eindhoven is daarna een speelgoedbank, Speelcadeau, opgezet waar ook de kinderen uit Son en Breugel gebruik van mogen maken. Speelcadeau is het hele jaar actief.

Via een verwijsbrief van een maatschappelijk hulpverlener kunnen mensen met een laag inkomen gebruik maken van Speelcadeau.

 

 

Clientenparticipatie (CLIP) voor de minima Son en Breugel

Nieuwsbrief: jaargang 3 nummer 3 maart 2023

Contact: clipsonenbreugel@gmail.com

 

Weer nieuws

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van CLIP van dit jaar. CLIP is de cliëntenparticipatie voor de minima in Son en Breugel. Een groep mensen die zich inzet voor mensen die een minimuminkomen of uitkering hebben. Met de nieuwsbrief informeren we u over zaken die voor u van belang zijn. Mocht u hulp nodig hebben, neem dan contact op met het CMD bijvoorbeeld om de hulp in te schakelen van de sociale raadslieden.

Nieuwe leden gezocht voor Clip

We zijn op zoek naar mensen die mee willen werken in Clip. Met name zijn we op zoek naar mensen uit de doelgroep. Mocht je interesse hebben, mail dan naar: clipsonenbreugel@gmail.com

Heppie box aanvragen

Via Stichting Leergeld kunnen gezinnen met kinderen van 6 t/m 12 jaar en met weinig inkomen een “Heppie box” aan vragen. In de box zit spelmateriaal en een doe-boek waarmee kinderen samen met hun ouders thuis toffe activiteiten kunnen uitvoeren. Deze boxen worden in de week van 17-21 april bezorgd bij de gezinnen die een box hebben aangevraagd. De aanvraag loopt via Stichting Leergeld.

Tegoedbon energiezuinig witgoed

Inwoners met een laag inkomen hebben in januari 2023 een tegoedbon van de gemeente Son en Breugel ontvangen om energiezuinig witgoed aan te schaffen. De flink gestegen energieprijzen zorgen ervoor dat veel inwoners moeite hebben met het betalen van hun energierekening. De gemeente geeft inwoners, die het hardst getroffen worden, een tegoedbon voor de aankoop van witgoed. Alle inwoners die de energietoeslag hebben ontvangen, hebben automatisch een brief van de gemeente over de tegoedbon gekregen.

Er wordt heel veel gebruik van gemaakt van deze actie waardoor het budget (tijdelijk) maximaal is gereserveerd. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Eind februari heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding. Op de website van de gemeente staat alle informatie over kwijtschelding alsmede ook het formulier dat u kunt invullen. Zie de website www.sonenbreugel.nl/belastingen-en-heffingen-kwijtschelding

Het is mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt van uw gemeentelijke belastingen. Informeer bij de gemeente of u hier voor in aanmerking komt. Hebt u hulp nodig bij het aanvragen? De sociaal raadslieden kunnen u helpen, aan te vragen via de LEV-groep of via of via het CMD.

Hulp bij belastingaangifte via o.a. de bibliotheek

Voor hulp bij uw belastingaangifte kunt u terecht bij de bibliotheek. U bent van harte welkom bij de belastinghulp in de maanden maart en april. In Son en Breugel kunnen mensen op drie momenten naar de bibliotheek komen. Er staan een aantal laptops klaar waarop u, onder begeleiding van een belastingexpert, uw belastingaangifte kunt invullen. De belastinghulp via de bibliotheek is voor iedereen (niet voor ondernemers / zzp-ers)  met een maximaal verzamelinkomen van 35.000 euro voor alleenstaanden en 50.000 euro voor gehuwden/samenwonenden. Het gaat hier uitsluitend om een eenvoudige aangifte, dat wil zeggen: u heeft een salaris, of AOW met eventueel een pensioen. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek voor deze dienst.

Op vrijdag 17 maart, maandag 27 maart en op vrijdag 21 april, van 11.00-12.30 uur. Deelname is gratis, aanmelden kan via de website of via de balie.

Aanmelden vrijdag 17 maart: https://dommeldal.op-shop.nl/1869/gratis-hulp-bij-belastingaangifte/17-03-2023

Aanmelden maandag 27 maart: https://dommeldal.op-shop.nl/1870/gratis-hulp-bij-belastingaangifte/27-03-2023

Aanmelden vrijdag 21 april: https://dommeldal.op-shop.nl/1871/gratis-hulp-bij-belastingaangifte/21-04-2023

 

Wat heeft u nodig voor een eenvoudige aangifte?

  • Jaaropgave(n) 2022
  • Werkende DigiD-inlog en wachtwoord (heeft u dit nog niet, kom dan naar het IDO Informatiepunt Digitale Overheid in bibliotheek) ; elke maandag van 14.00-17.00 uur)
  • Legitimatiebewijs/Mobiele telefoon
  • Bonnetjes en rekeningen van aftrekbare door u gemaakte kosten als u die heeft, bijvoorbeeld zorgkosten en/of giften

 

Hulp bij uw belastingaangifte kunt u ook vragen aan de Sociale raadslieden, KBO Son, KBO Breugel en de PVGE.

 

Kindertoeslagenaffaire

Bent u gedupeerd in de kinderopvangtoeslagaffaire? Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. Er wordt nu een hulpaanbod gedaan om dit te herstellen. Het CMD Son en Breugel kan samen met u kijken of uw gezin iets nodig heeft. Hiervoor kunt u zich vrijblijvend melden bij het CMD. De hulp kan zich richten op financiën, werk, wonen, gezondheid en gezin. Bel of loop het CMD binnen, ook als u vragen of twijfels heeft. De hulp kost niets.

 

Vragen of problemen?

Mochten er vragen zijn over regelingen of problemen zijn met aanvragen of het is allemaal te moeilijk: vraag hulp van de sociale raadslieden! Sociaal Raadsliedenwerk (bereikbaar via CMD: tel: 0499-491470), vrijwilligers van Sociaal Raadsliedenwerk bieden dan ondersteuning.

 

Met hartelijke groeten:

Marijke, Karin, Roel, Teun, Florisca en Jeannet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteitenkalender

Geen activiteiten gevonden..