Acties en activiteiten

 

 

Speelkr8/Speelcadeau:

Speelkr8, een particulier initiatief om ingezameld en zo nodig gerepareerd en opgeknapt speelgoed i.v.m. Sinterklaas gratis te verspreiden onder minimagezinnen met jonge kinderen, is ook o.a. via CliP in Son en Breugel actief geweest. In 2016 bleek Speelkr8 gestopt. In Eindhoven is daarna een speelgoedbank, Speelcadeau, opgezet waar ook de kinderen uit Son en Breugel gebruik van mogen maken. Speelcadeau is het hele jaar actief.

Via een verwijsbrief van een maatschappelijk hulpverlener kunnen mensen met een laag inkomen gebruik maken van Speelcadeau.

 

 

Clientenparticipatie (CLIP) voor de minima Son en Breugel

Nieuwsbrief: jaargang 2 nummer 4 December 2022

Contact: clipsonenbreugel@gmail.com

Weer nieuws

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van CLIP voor dit jaar. CLIP is de cliëntenparticipatie voor de minima in Son en Breugel. Een groep mensen die zich inzet voor mensen die een minimuminkomen of uitkering hebben. Met de nieuwsbrief informeren we u over zaken die voor u van belang zijn. We willen u aanraden om op tijd te gaan kijken naar hulp bij financiën en eventuele energie- besparingen. U kunt hulp krijgen via het CMD bijvoorbeeld van de sociale raadslieden.

HERINNERING (let op de inleverdatum!): Tegemoetkoming zorgkosten voor inwoners met een chronische ziekte of beperking 2022

Inwoners met een chronische ziekte of beperking kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen. Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,- per jaar. Deze tegemoetkoming moet u aanvragen. De aanvraag kan worden ingediend in de periode 15 oktober tot 15 december 2022. U kunt het aanvragen op twee manieren:

1) U vult het papieren aanvraagformulier in. U levert het formulier in bij het CMD (adres: Kerkplein 5, 5691BB) of op het gemeentehuis (adres: Raadhuisplein 1, 5691AL);

2) U dient de aanvraag digitaal in. De bewijsstukken moet u in dat geval digitaal aanleveren. Maak in dat geval een scan of een foto van het document.

U kunt deze tegemoetkoming krijgen als u:

1) Op de datum van uw aanvraag tenminste 1 maand woonachtig bent in de gemeente Son en Breugel conform inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP);

2) In 2021 een inkomen heeft ontvangen dat niet hoger is dan de op de website van de gemeente vermelde bedragen. Kijk hiervoor naar de bedragen zoals deze worden vermeld op de jaaropgave van uw werkgever of uitkeringsinstantie.

3a) In de jaren 2019, 2020 en 2021 uw volledige eigen risico zorgverzekering (€ 385,- per jaar) heeft voldaan

OF

3b) In 2021 een eigen bijdrage CAK heeft betaald in verband met een Wmo-voorziening.

Zie ook de website van de gemeente:

www.sonenbreugel.nl/tegemoetkoming-voor-inwoners-met-een-chronische-ziekte-of-beperking-2022

Zorgverzekering

De voorwaarden voor de gemeentelijke zorgverzekering heeft u ontvangen van de zorgverzekeraar (VGZ). De premie is zoals verwacht verhoogd, maar dat geldt voor alle zorgverzekeringen. U ontvangt een maandelijkse bijdrage van de gemeente van 22 euro.

Zie voor informatie: www.gezondverzekerd.nl/gemeente/son-en-breugel/passende-zorg/

Teruggave op energierekening

In de maanden november en december krijgt u een teruggave op uw energierekening van 190 euro per maand (totaal 380 euro). Deze teruggave wordt niet uitbetaald door de gemeente. Deze teruggave wordt door uw energieleverancier verrekend met uw energierekening; met uw maandelijkse rekening of eventueel met uw jaarrekening of op een andere wijze (verschilt per energieleverancier). U heeft hierover bericht ontvangen van uw energieleverancier. Houd daarom uw energierekening in de gaten!

Energie besparingen

De gemeente heeft een energieloket ingesteld. Met alle vragen rond energie kunt u terecht bij dit loket. Het loket is voor iedereen toegankelijk. U kunt de vragen stellen via: www. regionaalenergieloket.nl/son-en-breugel. Maar u kunt ook persoonlijk langskomen iedere 1e of 3e zaterdag van de maand in het Dommelhuis van 11.00 tot 13.00 uur. Via dit loket kunt u ook vragen om een gesprek met een energiecoach die kan helpen bij energiebesparingen.

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) / Infopunt senioren “Ouder en Wijzer”

Nog even ter informatie: twee nieuwe informatie punten in het Dommelhuis. In de bibliotheek is het Informatiepunt Digitale Overheid gestart. Iedere woensdag verzorgt SonenBreugelVerbindt ook een digitaal spreekuur (aanvang 16.00 uur). Daar kunt u ook met uw vragen naar toe. Daarnaast is het Infopunt “Ouder en Wijzer” iedere werkdag tussen 11 en 12 geopend in de foyer.

Schuldhulproute

De gemeente Son en Breugel heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Van belang is dat burgers op tijd inzicht krijgen/hebben in hun financiën. Dit om te voorkomen dat mensen in de schuldsanering komen. Op de website: www.geldfit.nl staat een zelftest om meer grip op je geld te krijgen. Je kunt ook gebruik maken van het gratis telefoonnummer 0800-8115 'Hulp bij geldzorgen'. Voor meer informatie zie ook de website van NIBUD: www.nibud.nl

Stichting Leergeld Best e.o.

Stichting Leergeld Best e.o. werkt in het gebied: Best, Oirschot, Son en Breugel. Leergeld Best richt zich op kinderen tussen de 0 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Kinderen moeten kunnen meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt een aanvraag indienen via de mail: contact.leergeld@gmail.com of u kunt bellen op dinsdag- of donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur op nummer: 06-27650302

Sinterklaassurprise Clip

De Sint en zijn pieten hebben heel veel kinderen blij kunnen maken met een cadeau en wat lekkers.

Vragen of problemen?

Mochten er vragen zijn over regelingen of problemen zijn met aanvragen of het is allemaal te moeilijk: vraag hulp van de sociale raadslieden! Sociaal Raadsliedenwerk (bereikbaar via CMD: tel: 0499-491470), vrijwilligers van Sociaal Raadsliedenwerk bieden dan ondersteuning.

We wensen u allen fijne feestdagen en alle goeds voor 2023!

Met hartelijke groeten: Marijke, Karin, Ans, Martijn, Roel, Teun, Florisca en Jeannet

 

Activiteitenkalender

Geen activiteiten gevonden..