Gemeenteraadsverkiezingen 2022


Er zijn dit jaar weer gemeenteraadsverkiezingen! Woensdag 16 maart is de officiële verkiezingsdag maar vanwege de coronacrisis is er op 14 en 15 maart een mogelijkheid tot vervroegd stemmen. Op woensdag 30 maart treden de zittende gemeenteraadsleden af en komen de nieuwe raden voor het eerst in vergadering bijeen.

Rechts van deze tekst staan alle partijen die meedoen in ons dorp. De knoppen linken door naar de verkiezingsprogramma's.

Succes met het maken van de juiste keuze