Voorwaarden


versie 2
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018

Welkom op onze website. We bieden deze website aan als een dienst voor onze deelnemers. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Lees de gebruiksvoorwaarden svp met aandacht. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, zou u deze website niet moeten gebruiken.

Acceptatie van Overeenkomst
U gaat akkoord met de voorwaarden, zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden ("Overeenkomst") met betrekking tot onze website ("Deze Website"). Deze Overeenkomst omvat de gehele en enige overeenkomst tussen ons en u en vervangt alle eerdere of huidige overeenkomsten en garanties met betrekking tot Deze Website, de inhoud, producten of diensten aangeboden door of via Deze Website. De laatste Overeenkomst wordt geplaatst op Deze Website en u zou hiervan kennis moeten nemen voordat u Deze Website gebruikt.

 

(vervolg)

Auteursrecht
De inhoud, organisatie, afbeeldingen, vormgeving en andere zaken gerelateerd aan Deze Website zijn auteursrechtelijk beschermd. U verwerft geen eigendomsrechten voor inhoud, documenten en andere materialen, bekeken via Deze Website.
Wij respecteren het intellectueel eigendom van anderen en vragen u hetzelfde te doen. Als u meent dat uw werk onrechtmatig is gebruikt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Beperkt gebruiksrecht
Het bekijken, afdrukken of downloaden van iedere inhoud, afbeelding, formulier of document van Deze Website geeft u enkel een beperkt, niet exclusief recht voor persoonlijk gebruik door u en niet voor herpublicatie, verspreiding of verkoop in welke vorm dan ook.

Redactie en verwijderen
Wij behouden ons het recht voor naar eigen inzicht informatie of andere inhoud van Deze Website redactioneel aan te passen of te verwijderen.

Niet overdraagbaar
Uw recht om Deze Website te gebruiken is niet overdraagbaar. Ieder wachtwoord of recht aan u verstrekt om informatie of documenten van of via Deze Website te verkijgen, is niet overdraagbaar.