Organisaties en Diensten

Terug

Organisatie: Adviesraad WMO Son en Breugel

De doelstelling van de Adviesraad luidt: het formuleren van de collectieve wensen van vrijwilligers- en belangenorganisaties op het gebied van de Wmo in de gemeente Son en Breugel, die als beleidsvoorstellen en/of adviezen aangeboden worden aan het College op grond waarvan gemeentelijk Wmo-beleid mede wordt vastgesteld.

Hieraan willen wij graag werken in samenwerking met het College, met de gemeenteambtenaren en de vrijwilligers- en belangenorganisaties in ons dorp.

24 vrijwilligers- en belangenorganisaties zijn lid van de Adviesraad Wmo en 2 zijn corresponderend lid.
Vestiging Veerstraat 6, 5694AC, Son en Breugel
Postadres Veerstraat 6, 5694AC, Son en Breugel
Contact 0654750305   secadvwmo@kpnmail.nl
Website https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/sociaaldomeinraadwmo
Adviesraad WMO Son en Breugel