Organisaties en Diensten

Terug

Organisatie: Lumens Groep

De Lumens Groep bevordert maatschappelijke en economische zelfstandigheid van mensen. Gebruikmakend van hun eigen talenten en mogelijkheden om kansen te benutten en problemen zelf op te lossen, in en met hun omgeving. Zodat ze weer grip krijgen op hun eigen leven. Voor duurzame zelfstandigheid vinden wij deelname aan onderwijs en arbeid essentieel.

Beloften waarmaken

Onze medewerkers en vrijwilligers maken het verschil door de klant in hun handelen altijd centraal te stellen. De waarde van onze resultaten wordt bepaald door de manier waarop klanten, medewerkers en alle betrokkenen bij onze organisatie onze dienstverlening ervaren. Het belangrijkste daarbij is of wij onze belofte aan hen waarmaken.

Om onze maatschappelijke impact telkens opnieuw te vergroten werken wij vanuit een innovatieprogramma aan de oplossingen van morgen en overmorgen. Omdat we geloven in samenkracht doen we dit samen met medewerkers, partners en klanten.
Vestiging Don Boscostraat 4, 5611 KW, Eindhoven
Contact 040-2193344  
Website http://www.lumensgroep.nl
Lumens Groep