Bericht

Werkplan 2021-2022

In dit document staan de plannen en aandachtspunten van de Stichting BBM voor 2021. Het afgelopen jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de pandemie en de crisis rond covid-19. Veel van de geplande activiteiten van het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg hebben om die reden geen doorgang gevonden.
We hopen op betere tijden in 2021 en desnoods 2022en hebben om die reden een nieuw werkplan opgesteld.
» Bijlage: Werkplan 2021-2022 BBM.pdf