Terug

Bericht

Jaarverslag 2020

Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel (kortweg: Platform Mantelzorg Son en Breugel oftewel Platform) heeft in 2020 net als vrijwel alle andere organisaties en vrijwilligersverenigingen een afwijkend jaar gehad als gevolg van de Covid19-pandemie en de daaruit voortvloeiende beperkende sociale maatregelen. Diverse geplande activiteiten en taken zijn daardoor vervallen, alleen tijdelijk of deels uitgevoerd. Aan andere en nieuwe activiteiten werden ondanks -of juist dankzij- de beperkingen wel vorm gegeven. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gebeurtenissen binnen het Platform in 2020.
» Bijlage: JAARVERSLAG BBM 2020 versie 0.1.pdf