Terug

Bericht

Kerkdiensten Sint Genoveva-kerk Breugel, week 9

Zondag 3 maart

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Genovevakoor koor,

De kinderen zijn van harte welkom om 9.00 uur in Den Bauw voor de kindernevendienst.

Misintenties: Jo Sanders-Bunthof, Karel en Elisabeth Faessen-van Tilburg,

Piet van Kemenade, Jeanne van den Hurk-Timmermans, Bert en Jo Swinkels-de Gouw, Riki Sanders-aarts, Jan Adriaans en schoonzoon.

 

Het parochiebureau Breugel is geopend op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur in Den Bauw, St. Genovevastraat 29, Breugel. Tel. 0499-847241,

email: breugel@heiligeodaparochie.nl
Het parochiecentrum Son is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag 10.00 tot 12.00 uur in Parochiecentrum Son, Kerkplein 7, Son. Tel. 0499-471266,

email: son@heiligeodaparochie.nl