Terug

Bericht: Aanbesteding dorpshuis is rechtmatig verlopen

Hekkelman Advocaten N.V. uit Nijmegen concludeert dat de aanbesteding van het dorpshuis in het voormalige Petrus Banden-kerkgebouw op rechtmatige wijze is doorlopen en ook de aannemingsovereenkomst op rechtmatige wijze is aangegaan.
Om aan alle vragen van de oppositie omtrent de rechtmatigheid van de aanbesteding een eind te maken, is in de raadsvergadering van 4 februari jl. door het college aan de gemeenteraad voorgesteld om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Kennis van het aanbestedingsrecht is een specialisme. Daarom heeft het college het onderzoek naar de aanbesteding ondergebracht bij Hekkelman Advocaten, die op dit onderwerp specialisten in huis hebben.
Hekkelman Advocaten heeft geen onrechtmatigheden aangetroffen bij de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor het ontwerp en realisatie van het dorpshuis, die heeft geresulteerd in het sluiten van de bouwteamovereenkomst aan Stam + De Koning. De aanbestedingsprocedure is naar het oordeel van Hekkelman Advocaten op de juiste wijze doorlopen.

Ook is onderzocht of de gemeente met de in januari 2021 gesloten aannemingsovereenkomst, binnen de kaders van de aanbesteding handelt. De conclusie luidt dat de aannemingsovereenkomst op rechtmatige wijze is aangegaan
.
Reactie wethouder Jan Boersma:
“Het college is verheugd, dat dit onafhankelijke onderzoek aantoont dat de aanbesteding volgens de regels is verlopen en de uitkomst van de aanbesteding en aannemingsovereenkomst rechtmatig is. Het college heeft hieraan niet getwijfeld en hoopt, dat hiermee twijfel bij een aantal raadsleden is weggenomen en dit punt kan worden afgesloten”.

Inlichtingenplicht van college aan raad
Met betrekking tot de onderzoeksvraag of alle informatie waar raad en college toegang toe hebben ook beschikbaar is gesteld, concludeert Hekkelman Advocaten dat alle informatie in overeenstemming met de Aanbestedingswet 2012 weliswaar beschikbaar is gesteld, maar dat de gemeentelijke procedure van artikel 40 van het Reglement van orde 2007 niet is gevolgd. Het college stelt dat de gebruikelijke werkwijze is gevolgd.
|Geen reacties gevonden..
Aanbesteding dorpshuis is rechtmatig verlopen