Terug

Bericht

Volgende fase onderhandelingen nieuwe gemeenteraad Son en Breugel

DorpsVISIE en het CDA hebben gezamenlijk het voortouw genomen om een inhoudelijk programma voor de komende raadsperiode vorm te geven. De eerste aanzet van het bestuursprogramma 2022-2026 is besproken met de overige partijen. De volgende stap is om dit bestuursprogramma met PvdA/GroenLinks, D66 en Dorpsbelang verder in te vullen.

 

Bestuursprogramma

Uit de gesprekken werd duidelijk dat een raadsbreed akkoord op dit moment nog niet haalbaar is. Wel is men op zoek gegaan naar een bredere samenwerking. Alle partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van een inhoudelijk bestuursprogramma. Die gesprekken zijn op constructieve wijze verlopen. In het bestuursprogramma is een raadsagenda met onderwerpen opgenomen die deze periode in de raad zeker behandeld moeten worden. Elke fractie heeft daarbij zijn inbreng gehad. Over enkele onderwerpen maken de 5 partijen nadere afspraken.

 

Collegevorming

DorpsVISIE en het CDA willen ook graag met PvdA/GroenLinks, D66 en Dorpsbelang praten over de vorming van een college. Naast een wethouder van DorpsVISIE en het CDA zal zich nog een derde wethouder voegen die uit de overige drie partijen zal komen.

 

Samen verder

Door op deze wijze een bestuursprogramma inclusief raadsagenda te vormen, is invulling gegeven aan de wens van alle partijen om binnen de raad tot een bredere samenwerking te komen. Door veel onderwerpen nog niet dicht te timmeren in een bestuursakkoord, zal er in de gemeenteraad meer ruimte zijn voor een open debat. Ook zal men raadsbreed gaan vastleggen hóe men de komende periode met elkaar politiek wil bedrijven.